1500+ मराठी लव्ह स्टेटस | marathi status love

Hi, Friends once again welcome on marathi status love. In this article, we are sharing Marathi status on life. If you want to enjoy marathi status dp with your friends then our website helps you. we also provide marathi status video. we care and respect our visitors. so enjoy our funny marathi status and impress your friends.

vishwas marathi status

तुला भिजल्यावर पाहताना
घट्ट मिठीत घ्यावसं वाटतं,
तुझ्या सोनेरी पापण्यात
स्वतःला करावसं व्हावसं वाटतं.

सर्वच गोष्टी अशा सांगायच्या नसतात
ज्या गोष्टी न सांगता ही समजतात
त्याला वेडं प्रेम म्हणतात..

स्वतःला कितीही त्रास झाला
तरी जिच्यासाठी आपण सुख मागतो ना
ते खरं प्रेम असतं..

मी म्हणत नाही तुला
मला हव तितक प्रेम दे,
पण जेवढे पण देशील ना
ते तुझ्या हृदयातून येऊ दे…

प्रेम आणि चुकी सारखेच असतात
ते करायचं नसतं पण होऊन जातं..

तुझं असणं आणि तुझं लाजण
फुला पेक्षा कमी नाही,
तुझ्या प्रेमात कधी पडलो मी
हे माझंच मला आता कळत नाही

marathi status on life attitude

पुढच्या जन्मी जर मला
काही बनायचं असेल ना
तर मी तुझी स्माईल बनेल
कारण ती खुपच Cute आहे..

जर दोन समजूतदार मन एकत्र असतील
तर ते प्रेम आयुष्यभरासाठी टिकत.

हो आहे मी थोडी सायको
पण होणार तुझीच बायको

का ते माहीत नाही
पण रोज रात्री झोपण्याआधी
मला तुझी आठवण नक्कीच येते..

रोज रात्री झोपल्यानंतर
मला जे स्वप्न पडत
ते माझं स्वप्न आहेस तू

ज्या दिवशी मी  तुला विसरेन ना
तो दिवस माझ्या आयुष्याचा
शेवट चा दिवस असेल…

तू सोबत असतेस ना तेव्हा
प्रत्येक वाट ही सोपी वाटते
नाहीतर  वाट शोधणं सुद्धा
कठीण वाटत..

best marathi status

माझं स्वप्न फक्त तुला मिळवण नाही आहे
तर तुला आयुष्यभर खुश बघणं आहे…

जे लोक आपल्या msg चा
Reply वेळेवर देत नाहीत
ते आपली आयुष्यभर
साथ काय देणार…

प्रेम हे खूप छान असतं
पण ते योग्य व्यक्तीवर झालं
तरच ते छान असतं.

प्रेम हे एखाद्या रबरासारखे असतं
जर एखाद्याने ते सोडून दिलं ना
तर ज्याने ते धरून ठेवलं आहे
त्यालाच जास्त लागत….

जेव्हा प्रेम गमावण्याची वेळ येते ना
तेव्हाच ते प्रेम मिळवायची किंमत कळते…!

माझं सर्व आयुष्य थांबवलंय मी तिच्यासाठी
पण तिला वेळच नाही माझ्यासाठी…

आपली लाडकी व्यक्ती
जेव्हा आपल्याला Bye बोलल्यावर ही
Online राहते.
तेव्हा त्या गोष्टीचा आपल्याला
खूपच त्रास होतो…

marathi status for whatsapp

आज मी एका call ची
खूप वाट पाहतो आहे

वेळेला जाऊ द्या
त्यांना सुद्धा कळेल की
त्यांनी काय गमावलं आहे..

कारण कुणीतरी खूप प्रेमाने बोललं होत
मला वेळ मिळाला की नक्की Call करेन….

ह्या जगात एकटं कसं राहायचं
हेच शिकवायला ती माझ्या आयुष्यात
आली होती…

लोकांना आता फक्त माझे
status आवडतात
पण मी अजिबात नाही…

मला अजून पण कळत नाही आहे की
त्रास प्रेम केल्यामुळे होतो की
आठवण आल्यामुळे होतो…

मला जेव्हा गरज नव्हती
तेव्हा सगळे माझ्या सोबत होते..
पण आता जेव्हा मला गरज आहे
तर माझ्या सोबत कोणीच नाही….

जेव्हा तुम्ही कधी प्रेमात हराल
तेव्हा स्वत:ला दोष देत बसु नका …
कदाचित देवाने त्याही पेक्षा ही चांगली
प्रेम करणारी व्यक्ती
तुमच्या नशिबात लिहुन ठेवली असेल…..

marathi status for brother

नेहमी हसत खेळत स्वतःच आयुष्य
enjoy करा.
आणि त्याला विसरून जा
जो तुम्हाला विसरला…

कोणाची इतकी पण सवय लावुन घेऊ नका की
समोरच्याचा msg नाही आला तर
आपल्याला स्वतःला त्रास होईल…

जे आपल्या bestie असतात ना
ते आपल्यासाठी कधीच bussy नसतात..
आणि जे कायम bussy असतात ना
ते आपले कधीच bestie नसतात..

लोकांनी माझा वापर हा नेहमी
त्यांच्या कामासाठी केला
कारण काम त्यांचं होत
आणि त्या कामासाठी नाव माझं होत..

एका छोट्याशा चुकीमुळे
ती मला सोडून गेली
कदाचित खुप दिवसांपासून
ती माझ्यात चुका शोधत होती..

आज नातं जरी आपलं
कायमच संपलं असेल ना
तरी तू कायम माझ्या हृदयात आहेस…

आयुष्यात नेहमी त्याच व्यक्तीसाठी
Compromise करा
ज्याला स्वतःच्या Attitude पेक्षा
तुमच्या feeling महत्वाच्या असतील…

खरा  एकटेपणा तर तेव्हाच वाटतो
जेव्हा एकटा का आहेस
हे विचारायला कोणीच नसत…

marathi status for friend

जी व्यक्ती आपला वाईट वेळ बघून
आपली साथ सोडते ना
ती व्यक्ती कधीच आपली नसते

आजकाल लोकं त्रास देणाऱ्याला
जवळ करतात,
आणि सांभाळून घेणाऱ्याला लांब करतात

या जगात तो प्रत्येक माणूस एकटा आहे
ज्याने कोणावर तरी मनापासुन प्रेम केल आहे..

फक्त तुझी कमी आहे
नाहीतर status माझ्याजवळ भरपूर आहेत..

त्रास तर तेव्हा होतो
जेव्हा आपली माणसं आपल्यासाठी Bussy
आणि लोकांसाठी Free असतात..

आपल्या आयुष्यात एक तरी अशी व्यक्ती असतें
जी आपल्या नशिबात तर नसते
पण मनात मात्र कायम असते…

तुझ्या आठवणी सहन करता करता
कधी डोळे ओले झाले कळलेच नाही…

स्वार्थी लोकांपेक्षा
एकटेपणा चांगला असतो…

तकदीर बदल जाती है
यदी जिंदगी का कोई मकसद हो
वरणा जिंदगी कट जाती है
ताकदीर को इलजाम देते देते..

marathi status of love

त्याला कधी एकटा सोडू नका
ज्यांचं या जगात तुमच्याशिवाय कोणीच नाही.

वेळ दिसत नसली ना
तरी ती खुप काही दाखवुन देत असतें….

माझा एका प्रवास असा ही झालाय
ज्यात पाय नाही तर माझे
हृदय थकून बसलंय..

कुठेही रहा पण सुखात रहा
सुख माझा त्यातच आहे
स्वतःचा जीव जपत रहा
कारणं जिव माझा तुझ्यात आहे

आयुष्यात प्रत्येक नाती मी जीवापाड जपली
पण एक गोष्ट कायम जीवाला लागली
इथे स्वतः शिवाय आपलं कोणीच नाही..

कधीकधी वेळ अशी येते ना की
मनात खुप काही असून सुद्धा
शांत बसावं लागतं.

कोण म्हणत मन हे फक्त
शब्दानीच दुखावल जात,
कधी कधी एखाद्याच शांत राहण पण
आपल्या डोळ्यात पाणी आणत..

प्रत्येकाच्या आयुष्यात अशी एक व्यक्ती नक्कीच असते
जी नशिबात तर नसते,
पण हृदयात आणि  विचारांत नक्कीच असतें…

instagram marathi status

माझ्या  आयुष्यातील सर्वात गोड आठवण
म्हणजे माझं तुझ्यावरच एकतर्फी प्रेम…

कधी कधी समोरच्या व्यक्तीच्या वागण्यावरून
असं वाटत ना कि
नात्याची गरज फक्त आपल्यालाच आहे….

मला  माहीत होत एक दिवस तू
विसरून जाणार मला
कारण तू प्रेम करत होतीस आणि
मला प्रेम झालं होत.

आपलीच लोकं आपल्याला असं विसरतात कि
जसं काय आपण त्यांचं एक स्वप्न होतो

एक वेळ अशी होती कि
एका वेळी दहा दहा Message यायचे
आता वेळ अशी काही बदलली आहे कि
Last Seen पण दिसत नाही…

मनाच्या चौकटीत
तुझीच तस्वीर जडली आहे,
चौकट तुटली तरी
प्रत्येक तुकड्यात तूच आहेस…

आपल्या Boyfriend ला
माझा बेबी
माझा पील्लु बोलनारा मुलींनो
पुढच्या रविवारी त्यांना पोलियो पाजून आणा..

चुपचाप बसा
हे वाक्य बालवाडी नंतर
थेट लग्न झाल्यावरच ऐकायला मिळाल…

चांगला सरळ नवरा
कधीच कोणाला मिळत नसतो.
मिळालेल्या नवऱ्याला ठोकून
आणि पिसून सरळ चांगला
बनवावं लागत…

marathi status on love life

मी एक सभ्य मुलगा आहे
कदाचित म्हणून मला एकपण आयटम नाही…

काय माहित तिला
स्वतःच सौंदर्यचा एवढा का गर्व आहे,
बहुतेक तिच आधार कार्ड अजुन आलेल नसेल.

नेहमी सिंगल रहा आणि
दुसऱ्यांचे ब्रेकअप बघत रहा..

लग्न झालेले नवरे शक्यतो
पेपर मध्ये राशिभविष्य बघत नाहीत
ते सकाळी सकाळी राशिभविष्य बघुनच ओळखतात
आजचा दिवस कसा जाणार…

आता वर्ष सुद्धा बदलले
पण माझं नशीब काय अजून बदलत नाय…

सिंगल पोरांच्या status साठी
एकमेव website
www.marathilovestatus.in 

माझ्या फोन मध्ये
इतके screenshot आहेत ना कि
जर ते बाहेर काढले ना तर
कित्येक लोकांची आयुष्य हि
क्षणात बरबाद होतील…..

सदा सुखी रहा
या आशीर्वादामुळेच
अनेक जण
अजून सिंगलच आहे……

marathi status on life sad

मी अजून पण single आहे
कारण माझ्या parent पेक्षा
जास्त प्रेम करणार
अजून मला कोणी मिळतच नाही…

Relation मध्ये असणाऱ्या
लोकांचं अर्ध आयुष्य तर
Block आणि Unblock
मध्येच निघून जात…

माझे मित्र तसे थोडेच आहे
पण जे आहेत ना ते कट्टर आहेत…

देवाने मला इतके मित्र दिले आहेत ना
कि शत्रूकडे पाहायला मला
वेळच मिळत नाही…..

माझ्या जीवाचं गुंतणं काय
हे तुला नजर चोरून पाहिल्यावर कळत…

पूरी दुनिया दुश्मन झाली
तरी चालेल
पण मित्रासोबत मी कधीच
गद्दारी नाही करणार

एकवेळ पैशाने कमी पडू
पण मैत्री आणि माणुसकी
कधीच कमी पडणार नाही

कोण म्हणत दोस्ती बरबाद करते
पण निभावणारा जर कट्टर असेल
तर दुनिया सलाम करते..

खुन्नस नको देऊ बाळा
मार्केटमध्ये फिरणं सुद्धा मुश्कील होईल तुझ..

marathi status sad life

नेहमी आनंदी रहा कारण
लोकं Confuse झाली पाहिजेत
की याला नक्की कोणत्या गोष्टीच सुख आहे

नेहमी रुबाबात तर तेच लोकं रहातात
ज्यांच्या मध्ये जिगर असतो
आणि माझ्यात तो ठोसून ठोसून भरला आहे..

जगाव तर असे जगाव
कि इतिहासाने पण
आपल्यासाठी एक पान राखाव.

दुसऱ्याच्या कंपनीत नोकरी करण्यापेक्षा
स्वतःच्या कंपनीचा मालक होणे
मला आवडेल…

ज्याला जिंकायचं
त्याला हे माहित पाहिजे,
कधी लढायचं आहे
आणि कधी शांत राहायचं…

कोणी माझ्याबद्दल
काहीही का बोलेना
मला याचा कधीच
घंटा फरक नाही पडत..

महत्व वेगाला नाही
तर आपण त्या वेगाने
कोणत्या दिशेला जातो आहे
याला असायला हवं…

आयुष्य हे नेहमी
स्वतःच्या मनाप्रमाणे जगा
कारण उध्वस्त झालो
तरी स्वतःच्या मस्तीमुळे,
आणि जिंकलो
तरी स्वतःच्या दमावर….

फालतू लोकांना इज्जत देणं
बंद केलंय मी
कारण बोट दिल कि हात
आणि हात दिला कि गळा धरण्याचा
प्रयत्न करतात……

romantic marathi status new

मला माझ्या भूतकाळाची
लाज वाटत नाही,
उलट मला त्याचा अभिमान वाटतो
मी खूप चुका केल्या आहेत
पण त्यामुळे मी खूप शिकलो आहे…

ज्यांनी तुम्हाला त्रास दिला
त्याना पहिला नमस्कार हसून करायचा.

आयुष्यात खुश रहायचं असेल तर,
लोकांशी Emotionally attached
होणं सोडून द्या…

कोणाच्या चेहऱ्यावर जाऊ नका
कारण दिसतं तसं नसतं..

कोणाच्या सहनशक्तीचा अंत
कधीच पाहू नये,
कारण शांत असणारा माणूस
सगळ्यात जास्त घातक असतो…

ओळख सगळ्यांशी ठेवा
विश्वास मात्र फक्त स्वतःवर ठेवा…

one line marathi status

या जगातील
सर्वात मोठा त्रास हा आहे की,
लोक खरं मनात बोलतात
आणि खोटं जगाला ओरडून सांगतात..

ज्यांना आपली तातपुरती गरज असेल
तर त्यांच्याकडे कायमचे दुर्लक्ष करा.

नेहमी समाधान शोधा
कारण अपेक्षा तर
आयुष्यभर संपणार नाहीत..

वेळे बरोबर खुप काही बदलते
लोकं पण, नाते पण
आणि काही वेळेस आपणही…

आयुष्याच्या प्रत्येक वळणावर
सगळ आपलच होत गेल असत,
तर गमवायची भिती,
आणि मिळवायची किंमत,
कधीच समजली नसती…

श्रीमंतीत आदराने झुकायला,
आणि गरिबीत खंबीरपणे उभे रहायला,
ज्याला जमत तोच खरा माणूस.

marathi status comedy

नेहमी निस्वार्थी मनाने मदत करा
दुसऱ्याला मदत करताना
नेहमी हेच लक्षात ठेवावे की,
कधीतरी आपल्यावर पण हीच वेळ येऊ शकते.

वेळ सर्वाना मिळतो
जिवन बदलण्यासाठी
पण जिवन पुन्हा नाही मिळत
वेळ बदलण्यासाठी…

दुसऱ्यांच्या मनावर राज्य करायचं असेल
तर आपलं ही मन तितकंच मोठं पाहिजे.

कसं होईल ह्या चिंतेत राहू नका
सगळं काही ठीक होणारचं
ह्यावर फक्त ठाम विश्वास ठेवा.

तुम्ही किती दुःखी आहात हे लोकांना
कधीच दाखवू नका कारण,
त्यांना काहीच फरक पडत नसतो

दुखी आहे मी
पण कोणावर नाराज नाही.

Final Word

We hope you like and enjoy this marathi status collection.
If you want to express your thoughts and feelings on social media then Use this status to show your expression on social media.
So don’t forget to share this marathi status love with your friends and family on WhatsApp and Facebook.
If you have any suggestions for us then comment below and give me your valuable feedback for better improvement.

Leave a Comment