1500+ Heart Touching Friendship Quotes In Marathi With Images

Are you search friendship quotes in marathi then you are in the right place because we provide friendship quotes in marathi shayari so staty with us and enjoy happy friendship day marathi quotes.

Friendship Quotes in Marathi

खरा मित्र तर तोच असतो
जो कधीच आपल्यासोबत भेदभाव करत नाही
आणि कितीही संकटे आलीत तरी
आपली साथ कधी सोडत मैत्री

चांगले मित्र हे या जगात
सहजासहजी मिळत नाही.
पण जवळ असताना एकमेकांशी
पटत नाही.
कळत असत सर्व काही
पण एक मात्र वळत नाही..
काय असते खरी मैत्री हे दूर गेल्याशिवाय
कधीच कळत नाही..

खऱ्या मैत्रीचा हिशोब हाच आहे की
जर दोघांमधून एक गेला तरी
बाकी काहीच उरत नाही.

Best Quotes on Friendship in Marathi
friendship quotes in marathi

कोणाला नाराज करणं
आम्हाला कधी जमलंच नाही
कारण आम्हाला मैत्री करायला शिकवली राजकारण नाही..!

मित्र नाही भाऊ आहे आपला
रक्ताचा नाही पण
जीव आहे आपला

College च्या पहिल्या दिवशी
विचार केला,
10-12 चांगले मित्र बनवील,
पण एकच हरामी असा भेटला
ज्याने 10-12 जणांची बरोबरी केली…

खरे मित्र कधीच दूर जात नाहीत,
जरी ते रोज बोलत नसले तरी…

आपली मैत्री ही एखाद्या
पिंपळाच्या पानासारखी असूदे
त्याची कितीही जाळी झाली तरी
जीवनाच्या पुस्तकात त्याला
आयुष्यभर जपून ठेवता येईल..

दोन गोष्टी सोडून मैत्री करा
एक खोटेपणा आणि
दुसरा मोठेपणा

Best Friend Quotes in Marathi for Bday
Best Friend Quotes in Marathi for Bday

आपली मैत्री कधी पुसू नकोस,
कधी माझ्यावर सोबत रुसू नकोस,
मी दूर असलो तरी तुझ्या सोबतच आहे,
फक्त तुझ्या आणि माझ्या मैत्रीची जागा
कोणाला देऊ नकोस..

खरी मैत्री ही नेहमी
दोन गोष्टींवर अवलंबून असते
एक म्हणजे एकमेकांमधील समानता
आणि दुसरी म्हणजे एकमेकांमधील भेद
स्वीकारण्याची शक्ती…..

हजारो मित्र बनवणं गरजेचं नाही
फक्त एक मित्र असा बनवा
जो हजार लोक जरी तुमच्या विरोधात उभे असतील ना
तरी तो तुमची साथ सोडणार नाही…

खरी मैत्री म्हणजे
शब्दांशिवाय एकमेकांचं मन ओळखणं..
जर चुकलं तर ओरडणं,
कौतुकाची थाप देणं ,
एकमेकांचा आधार बनणं,
खरी मैत्री म्हणजे एक अतूट विश्वास,
मैत्री म्हणजे आयुष्याचा
सुखद प्रवास करणारी एक हिरवीगार पाऊलवाट.

मैत्री अशा करा की
चार लोक जळली पाहिजे
तुमची मैत्री बघून

दोन गोष्टी सोडुन मैत्री करा
एक ‘खोटेपणा आणि दुसरा मोठेपणा.

Best Friend Quotes in Marathi for Girl
Best Friend Quotes in Marathi for Girl

friendship day quotes in marathi

मैत्रीचं नातं जपा कारण
जमीन जुमला फक्त स्मशानापर्यंत
सोबत आहे तुमच्या..!

मैत्रीण असावी तुझ्यासारखी
आपलेपणाने सतावणारी,
रागावलास का विचारून
तरीही परत परत चिडवणारी..

पहिल्या प्रेमापेक्षा
पहिल्या प्रेमळ मैत्रीणीला विसरणं
सगळ्यात कठीण असतं..

जस सुंदर नातं हे असत
एका नजरेतल्या प्रीतीचं
तसंच काहीस नातं असावं
तुझ्या माझ्या खऱ्या मैत्रीचं..

जेव्हा तास सुद्धा काही मिनिटे वाटू लागत
त्यालाच खरी मैत्री असे म्हणतात….

मित्र तर तेच असतात
जे चांगल्या वेळे मध्ये सुद्धा आपल्या सोबत असतात
आणि आपल्यावर वाईट वेळ आल्यावर
आपल्याला त्यामधून बाहेर काढतात…..

Best Quotes on Friendship in Marathi
friendship quotes in marathi

श्रीमंत मित्रासोबत वावरताना कधी
गरीब मित्र दुर्लक्षित नाही झाला पाहिजे
आणि गरीब मित्रा सोबत वावरताना
श्रीमंतीचा आवाज आला नाही पाहिजे
हाच तर खऱ्या मैत्रीचा धर्म आहे.

पैसा,संपत्ती बघून जे येतात
ते चेले असतात
पण जे स्वभाव बघून येतात
ते खरे मित्र असतात

रोज आठवण न यावी
असे होतच नाही,
रोज भेट घ्यावी
यालाही काहीच हरकत नाही,
मी तुला विसरणार नाही
याला “विश्वास” म्हणतात,
आणि तुला याची खात्री आहे
यालाच “मैत्री” म्हणतात.

कीतीही नवे मित्र भेटले तरी ही
जुन्या मित्रांना विसरू नका.

मैत्रीच्या नात्याने
ओंजळ माझी भरलेली,
तुझ्या साथीने आयुष्याची वाट
नव्याने फुललेली,
रात्र होती काळोखी दुःखामध्ये बुडलेली
तुझी सावली होती संगे
प्रकाश बनुन खुललेली.

जेवढी जास्त Dirty Talking
तेवढी जास्त पक्की Frienship

Best Quotes on Friendship in Marathi

काहीही नातं नसताना जे नातं निर्माण होते
ती मैत्री असते…
कोणीही आपले नसताना अचानक आपले होते
ती मैत्री असते…
आई-बाबांपेक्षा एखादी गोष्ट ज्यांना शेअर करावीसी वाटते
ती मैत्री असते…
आपली छोटी छोटी गुपिते ज्यांना माहिती असते
ती मैत्री असते…
आणि मरेपर्यंत विसरायला लावत नाही
ती मैत्री असते….

मैत्रीत आपल्या मी रुसावे
अन तु मला हसवावे,,
कधी कधी तु रुसावे आणि
मी तुला हसवावे,
असेच प्रेमळ मैत्रीचे नाते
आपले असावे…

प्रेमाच्या चौकात किती पण फिरा
पण मित्राच्या कट्टयावर येणारी मज्जा
वेगळीच असते.

लाख चुका होतील आमच्या मैत्रीत
पण विश्वासघात कधीच होणार नाही

काही नाती बांधलेली असतात
ती सगळीच खरी नसतात,
बांधलेली नाती जपावी लागतात,
काही जपून ही पोकळ राहतात
काही मात्र आपोआप जपली जातात,
कदाचित त्यांनाच मैत्री म्हणतात..

आपल्याला आयुष्यात बरीच माणसे भेटतात
आणि ती दुरावतात देखील,
कधी कधी नाती जुळतात
आणि कधी कधी नाती तुटतात देखील,
कोणी शब्द देतात
तर कोणी दिलेला शब्द विसरतात,
पण खरी मैत्री ही आयुष्यभर टिकून राहते
एकदम तुझ्या आणि माझ्या मैत्रीसारखी..

Emotional Friendship Quotes in Marathi

heart touching friendship quotes in marathi

दिवा मातीचा आहे कि सोन्याचा आहे
हे महत्वाचे नसून,
तो अंधारात किती प्रकाश देतो
हे महत्वाचे आहे,
त्याच प्रमाणे
मित्र श्रीमंत आहे कि गरीब आहे
हे महत्वाचे नसून,
तो तुमच्या संकटात
किती खंबीर पणे तुमच्या
पाठीशी उभा राहतो
हे महत्वाचे आहे…

कपडे नवे आणि मित्र जूनेच
चांगले असतात…

आयुष्य हे नेहमी बदलत असते
जसे वर्गातून ऑफिस पर्यंत,
पुस्तकांपासून फाईल पर्यंत,
जीन्स पासून फॉर्मल पर्यंत,
पॉकेटमनी पासून पगारापर्यंत,
प्रेयसी पासून पत्नी पर्यंत,
पण मित्र हे कायम तसेच राहतात…

सुकलेले फुल हे नेहमी
सुगंध देऊन जातात,
गेलेले क्षण हे सुखद
आठवणी देऊन जातात..
ओळख ही प्रत्येकाशी
वेगवेगळी असते..
पण कोणी मैत्रीत प्रेम
तर प्रेमात मैत्री देऊन जातात..

आयुष्यात आपल्या
मित्रांची बेरीज करण्यापेक्षा आता
मैत्रीचा गुणाकार करूया,
दुःख आणि अपमान विसरून
जीवनाचे हे गणित सोडवुया..

ज्या नात्यात Respect असून सुद्धा
ते आपल्याला दिसत नाही
ते नातं मैत्रीचं असत….

मैत्री मैत्रीच्या प्रकाशाने
क्षितीजाला गाठले,
मिठीत तुला घेऊनि त्यास
हायसे वाटले,
सुर्यालाही तुझे कोवळे ऊन
मनापासून भावले,
भेट घेण्यासाठी मित्रा तुझी
तारे सुद्धा धावले…

नात्यांचे स्नेह-बंध
कोण शोधत बसलंय,
जिवापेक्षाही फुलासारखे
मी मैत्रीला जपलंय,
तुझ्या माझ्या मैत्रीत
काय गुपीत लपलंय,
तुझ्या माझ्या मैत्रीने
फक्त आपलेपण जपलय…

पावलोपावली ऑक्सिजन पुरवणारं झाड
म्हणजे मैत्री

Emotional Friendship Quotes in Marathi
friendship quotes in marathi

friendship quotes in marathi shayari

मित्र एकमेकांपासून तुटले
तरी त्यांच्यातील मैत्री
दोघांच्या मनात जिवंत असते
पण कुठेतरी गैरसमज,
Attitude असल्या फालतू गोष्टीमुळे
ती मनातल्या मनात दडपून जाते..

नेहमी असे जगावे कि
मरणे अवघड होऊन जाईल,
नेहमी असे हसावे कि
रडणे अवघड होऊन जाईल,
कोणासोबत मैत्री करणे खप सोपं आहे
पण ती मैत्री टिकवावी अशी कि
ती दुसऱ्याला तोंडाने अवघड होऊन जाईल..

वाचा: मजेशीर मराठी स्टेटस

आयुष्यात माझ्या जेव्हा
दुःखाची लाट होती,
कधी न संपणारी अशी जेव्हा
अंधारी रात होती,
स्वतःच्या सावलीला भिणारी जेव्हा
एकट्याची अशी ती वाट होती,
तेव्हा मित्र फक्त मला
तुझी आणि फक्त तुझीच साथ होती..

देवाने आपल्याला दिलेलं बेस्ट Gift म्हणजे मैत्री

सागराचे पाणी कधी आटणार नाही,
मनाची आठवण कधी मिटणार नाही,
एक जन्म काय हजार जन्म झाले तरी,
तुझी आणि माझी मैत्री कधीच तुटणार नाही…

आपल्या दोघांच्या मैत्रीला
रंग नाही तरी ती रंगीत आहे,
आपल्या मैत्रीला चेहरा नाही
तरी ती खूप सुंदर आहे,
आपल्या मैत्रीला घर नाही
म्हणून ती आपल्या दोघांच्या अजून
हृदयात आहे…

आयुष्य नावाची Screen जेव्हां
Low बॅटरी दाखवते
आणि नातेवाईक नावाचा charger
मिळत नाही,
तेव्हा Powerbank बनून
जे तुम्हाला वाचवतात
 ते मित्र

आयुष्यात असे लोक जोडा की
जे वेळ येईल तेव्हा तुमची सावली
आणि वेळेला तुमचा आरसा बनतील,
कारण आरसा कधी खोटे बोलत नाही
आणि सावली कधी साथ सोडत नाही…

Emotional Friendship Quotes in Marathi
friendship quotes in marathi

प्रेम तेच भारी
ज्याची सुरूवात मैत्रीपासुन होत असते

जरी आयुष्यात तुम्ही
काहीच मिळवलं नाही तरी चालेल ..
पण स्वार्थ मनात ठेवून दोस्ती करणाऱ्यांना
चुकूनही स्वतःच भोवती जमवू नका…

मैत्री हि तर फक्त रुजवायची असते
मैत्रीत ना जीव द्यायचा असतो
ना कधी घ्यायचा असतो
इथे फक्त जीव लावायचा असतो….

खरी मैत्री म्हणजे
जीवनाचा एक आधार,
नात्यांमधला एक विश्वास,
एक प्रेमाची आपुलकी आणि
एक अनमोल साथ
हीच तर असते खऱ्या मैत्रीची सुरवात..

तुझी आणि माझी मैत्री ही
एक सात जन्माची गाठ असावी..
कुठल्याही मतभेदाला त्यामध्ये
वाट नसावी..
मी जेव्हा जेव्हा आनंदात असेन तेव्हा
हास्य हे तुझे असावेत..
पण तू जेव्हा दुःखात कधी असताना
अश्रू मात्र माझे असावेत..

मैत्री अशी असावी
जसे हात आणि डोळे,
कारण हाताला लागले
तर डोळ्यात पाणी येते,
आणि डोळ्यात पाणी आले
तर ते पुसायला हातच पुढे येतात

जीवनात अनेक मैत्रीणी येतात जातात
पण अशी एक मैत्रीण असते
ती आपल्या हदयात
घर करून राहिलेली असतेच
आणि ती मैत्रीण माझ्यासाठी
तु आहेस….

मैत्री म्हणजे एक नातं
रक्ताच्या पलीकडलं….

खरा मित्र हा
आपल्या जीवनाशी नातं जोडणारा असतो,
आपला वाईट भूतकाळ
विसरायला लावणारा असतो,
चांगल्या भविष्याचा मार्ग दाखवणारा,
आणि ह्या वेड्या दुनियेत
समजूतदारपणा दाखवणारा असतो…

Emotional Friendship Quotes in Marathi
friendship quotes in marathi

emotional friendship quotes in marathi

खरी मैत्री हे एखाद्या
कांद्या सारखी असते,
तिच्यात अनेक पदर असतात
म्हणून तर जीवनात वेळो वेळी
वेगळी चव येत असते.
पण हीच मैत्री जर
तोडायचा प्रयत्न केला तर
डोळ्यांत पाणी आल्याशिवाय रहात नाही..

काही नाती ही बनत नसतात
ती तर आपोआप गुंतली जातात,
मनाच्या इवल्याशा कोपऱ्यात
काही जण हक्काने राज्य करतात,
त्यालाच तर खरी मैत्री म्हणतात..

कधी  डब्बा  आणला कि 
चोरून  खातात,
आपण मात्र उपाशीच राहतो
मग आपल्याच डब्यातला घास
त्यांच्या डब्यातून देतात,
घे खा थोडे  म्हणत
आपल्या पाठीवर हात ठेवतात,
खरेच  मित्र  हे कमालच असतात
मित्र हे असेच असतात..

खरा मित्र तर तो असतो
ज्याला आपल्या सर्व
Secrate माहित असून सुद्धा
आपल्याला त्यात अडकू देत नाही….

माझ्या मैत्रिणीला वाटतं
मी तीला घाबरतो,
पण ते नाटक असत
खरं तर मी तीचा
आदर करत असतो…

प्रेम असो वा मैत्री
जर हृदयापासून केली
तर त्याच्याशिवाय आपण
एक मिनीट पण राहु शकत नाही…

आयुष्याला एकच मागणं आहे
एक जीवाला जीव लावणारा मित्र भेटावा…

मैत्री हे नेहमी चंद्र आणि
ताऱ्या सारखी अतूट करा
आपलं ओंजळीत घेऊन सुद्धा
आकाशात न मावेल अशी..

मेल्यावर स्वर्ग नकोच मला
फक्त जिवंतपणी यश पाहिजे,
अंत क्रियेला गर्दी नकोच माणसांची
फक्त जिवंतपणी मित्रांची साथ पाहिजे.
कारण मला फक्त दोनच गोष्टीत कळतात
जर दोस्ती केली तर ती मरेपर्यंत
आणि जर दुश्मनी केली तर ती
विषय संपेपर्यंत..

मैत्रीचा काहीच शेवट नसतो
मग मित्र कितीही दूर का असेना….

Friendship Quotes in Marathi
friendship quotes in marathi

friendship day quotes marathi

आयुष्याच्या प्रत्येक वाटेवर मित्रा
आठवण तुझी येत राहील,
आज आपण एकत्र नसलो तरी
मैत्रीचा सुगंध हा दरवळत राहील,
आज किती ही दूर असलो तरी
आपला मैत्रीचं हे नातं
जस आज आहे तसंच आयुष्यभर राहील..

तेज असावे सूर्यासारखे,
प्रखरता असावी चंद्रासारखी
शीतलता असावी चांदण्यासारखी
आणि मैत्री असावी तुझ्यासारखी..

मैत्री हुसणारी असावी
मैत्री चिडवणारी असावी
प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेणारी असावी
एकवेळेस ती भांडणारी असावी
पण कधीच बदलणारी नसावी

मित्र कट्टर पाहिजे शेठ
पण पोरीपायी खच्ची नको.

वाचा: हृदयस्पर्शी मराठी स्टेटस

कधी आपला मित्र आपल्याला
सोडून गेला तर
त्याला माघारी बोलू नका,
कारण काही काळी आपण
सोबतच दिवस काढलेले असतात..

एकवेळ item ने Block केलं तर
काही वाटत नाही
पण जेव्हा आपला Best Friend
Block करतो
तेव्हा हृदयाला लागतं.

पानांच्या हालचाली साठी
वार हवं असत.
एकमेकांची मन जुळण्यासाठी
नातं हवं असत.
प्रत्येक नात्यामध्ये एक विश्वास हवा असतो.
आणि त्या विश्वासाची पहिली पायरी म्हणजे
मैत्री च नातं असत
जे रक्ताचं नसाल तरी ते
खप मोलाचं असत..

Friendship Quotes in Marathi
friendship quotes in marathi

खरी मैत्री म्हणजे
संकटाशी झुंजणारा एक वार असतो,
विश्वासाने वाहणारा आपुलकीचा एक झरा असतो.
मैत्री हा जीवनाचा असा एक खेळ आहे
ज्यामध्ये जरी एक बाद झाला तरी
दुसऱ्याने तो खेळ सावरायचा असतो.

मित्र म्हणजे एक आधार एक विश्वास
एक आपूलकी आणि एक अनमोल साथ
जी मला मिळाली तूझ्या रूपाने

रक्ताची नाती ही
आपल्याला जन्माने मिळतात,
मानलेली नाती ही नेहमी मनाने जुळतात
पण नाती नसताना ही जी बंध जुळतात
त्या रेशीम बंधाला नेहमी मैत्री म्हणतात…

कधी आठवण आली तर
डोळे झाकू नकोस,
जर काही तरी नाही आवडले तर
सांगायला उशीर करु नकोस,
कधी भेटशील तिते एक smile  देउन
बोलायला विसरु नकोस,
कधी चुक झाल्यास माफ कर पण
कधी मैत्रीची जाणीव कमी करु नकोस.

हृदय असं तयार केलंय की
त्याला तडा जाणार नाही.
हास्य असं तयार केलंय की
हृदयाला त्रास होणार नाही..
स्पर्श हा असा आहे की
जखम कधी होणार नाही
आणि मैत्री अशी केली आहे की
त्याचा शेवट कधी होणार नाही..

मैत्री केली आहे आम्ही तुमच्याबरोबर,
ती कधी आम्हाला तोडता येणार नाही,
एक वेळी तुम्ही आमच्याशी बोलायचे बंद व्हाल,
पण आम्हाला ते कधी जमणारच नाही…

समोरच्याच्या मनाची काळजी तुम्ही
तुमच्या मनापेक्षा जास्त घेता
याची जाणीव म्हणजे मैत्री….

कठीण काळ नेहमीच तुम्हाला
तुमच्या खऱ्या मित्रांची
ओळख करून देत असतो…

Friendship Quotes in Marathi (2)
friendship quotes in marathi

friendship day marathi quotes

आपले रडणारे डोळे पुसायला कोणी असेल
तर रुसायला खूप बरं वाटतं…
न बोलता पण मनातलं ऐकणार कोणी असेल
तर गप्प रहायला पण खूप बरं वाटतं..
आपलं कौतुक करणार आयुष्यात कुणी असेल
तर कष्ट करून राबायला बरं वाटत..
आपली नजर काढायला कुणीतरी असेल
तर नटायला खूपच बरं वाटत.
आणि आयुष्यात मित्र जर खरा असेल
तर मरेपर्यंत जगायला बरं वाटत…

मैत्री ही कधीच संपत नसते
आशेविना कोणतीच इच्छा
पुरी होत नसते..
तुझ्या जीवनात मला
ओझं नको समजूस
कारण डोळ्यांना पापण्यांचं
कधीच ओझं नसत…

आपली मैत्री असावी
मना मनाची,
जशी आहे मैत्री आणि
त्यागाची,,
अशीच मैत्री आहे फक्त
तुझी आणि माझी..

प्रेम + काळजी = आई
प्रेम + भय = वडील
प्रेम + मदत = बहीण
प्रेम = भांडण = भाऊ
प्रेम + जीवन = नवरा / बायको
प्रेम + काळजी + भय + मदत + भांडण + जीवन = मित्र

ज्या गोष्टी जास्त मिळाल्या
एक म्हणजे बिस्कीट
आणि दुसरी म्हणजे मित्र,
फरक फक्त एवढाच आहे
बिस्कीट मिळाले मारीचे
आणि मित्र मिळाले
हाणामारीचे..
पण सगळे आहेत
जिवाभावाचे..

Friendship ही एक खूप
चांगली Responsibility आहे,
जी अपल्याला tension नाही 
Happiness देते..

ज्या मैत्रीत स्वार्थ पाहिला जातो
तिथं आपण पूर्णविराम देतो..

Friendship Quotes in Marathi
friendship quotes in marathi

happy friendship day quotes in marathi

ज्या नात्यात बोलण्यासाठी शब्दांची गरज नसते
ज्या नात्यात आनंद दाखवायला हास्याची गरज नसते
ज्या नात्यात दुःख दाखवायला आसवांची गरज नसते
ज्या नात्यात न बोलताच सारे समजते
ते नातं मैत्रीचं असत…..

मैत्री म्हणजे
विश्वास धीर आणि दिलासा,
मनाची कळी उमलतांना
पडलेला पहिला थेंब
मैत्री म्हणजे
दोन जीवांमधला सेतू
मैत्रीचा दुसरा अर्थ
मी आणि तू..

आपले मित्र
ना राजा ना वजीर
पण मॅटर झाल्यावर
दोन मिनिटात हाजीर

Connection आयुष्याचा
Connection स्वप्नांचा
Connection सुखदुःखाचा
Connection जो रक्ताचा नसून मनाचा

देवाचे Best Gift म्हणजे
मैत्री

हजार भित्र्या मित्रांपेक्षा
एक वाघ सारखा मित्र बरा..

खरे मित्र हे लवकर भेटत नाही
आणि भेटले तर आपल्याला कधीच
एकटं सोडत नाही
आणि सोडून गेले तेरी त्यांना
विसरता येत नाही.

ओठावर तूझ्या
स्मित हास्य असु दे,
जिवनात तूझ्या
वाईट दिवस नसु दे,
जिवनाच्या वाटेवर
अनेक मिञ मिळतील तुला,
परंतु हृदयाच्या एका बाजुस
जागा मात्र मला असु दे…

ना सजवायची असते
ना गाजवायची असते
ती तर नुसती रुजवायची असते
मैत्रीत ना जीव द्यायचा असतो
ना घ्यायचा असतो
इथे फक्त जीव लावायचा असतो

Friendship Quotes in Marathi
friendship quotes in marathi

वाचा: आयुष्यावर मराठी स्टेटस

मैत्री मुसळधार पावसासारखी नसावी
जी एकदाच बरसून थांबणारी
मैत्री तर असावी रिमझिम सरी सारखी
मनाला सुखद गारवा देणारी…

जन्म एका टिंबासारखा असतो 
आयुष्य एका ओळीसारखं असतं
प्रेम एका त्रीकोणाप्रमाणे असतं 
पण मैत्री असते ती वर्तुळासारखी
ज्याला शेवट नसतो…

हसतच कुणीतरी भेटत असतं
नकळत आपल्यापेक्षाही आपलसं वाटत असतं
केंव्हा कोण जाणे मनात घर करुन राहत असतं
ते जोपर्यंतजवळ आहे त्याला फुलासारखं जपायचं असतं
दूर गेल्यावरही आठवण म्हणून मनात साठवायचं असतं
याचचं तर नाव मैत्री असं असत..

मैत्री म्हणजे
माणुसकीच्या गावात जाणारी पायवाट
चिंब भिजून करणारी समुद्राची उसळती लाट.
खरी मैत्री म्हणजे
वादळात दिव्याभोवती पसरणारे हात.
संकटकाळात खांद्यावर ठेवणारी अलगद साथ.
मैत्री म्हणजे
स्वप्नभंग न पावणारी चंदेरी रात
बालपणी जमवलेल्या आठवणींची
तुफान बरसात…

आपली मैत्री म्हणजे
एक अलगद स्पर्श मनाचा,
आपली मैत्री म्हणजे
एक अनमोल भेट जीवनाची,
आपली मैत्री म्हणजे
एक अनोखा ठेवा आठवणींचा,
आपली मैत्री म्हणजे
एक अतूट सोबत आयुष्याच..

मित्र जोडावे तर महाराजांसारखे
ज्याच्या साथीने जग जिंकता येईल.

कुणी विचारलं आयुष्यात
काय कमावलं
तर अभिमानाने सांगता आलं पहिजे
तुमच्यासारखे जिवाभावाचे मित्र कमावले
Love U भावांनो

Friendship Quotes in Marathi
friendship quotes in marathi

friendship quotes in marathi with images

लक्षात असू दया कि
Baby Shona म्हणणारी
एक दिवस सोडून जाईल
पण भावा म्हणणारा
आपल्याला शेवटयंत साथ देईल

टॅग करा त्या मित्राला
जो youtube च्या कंमेंट बॉक्स मध्ये पण
पोरगी पटवु शकतो

मैत्री ती नाही ज्यात लोक जिव देतात,
मैत्री तर ती आहे ज्यात मित्रांचे दुःख
बिन बोलल्याशिवाय ओळखतात….

मैत्री ही चंदनासारखी असावी
सुगंध देणाऱ्या फुलासारखी असावी
जशी तुटलेल्या ताऱ्याला साथ धरती देते
तशीच प्रकाशांचे तेज घेऊन सावलीसारखी
कोमल असावी…

फक्त चांगल्या काळात आपला हाथ धरणे
म्हणजे मैत्री नाही.
तर आपल्या वाईट काळात देखील
आपला हाथ न सोडणे याला खरी मैत्री…

जिथे बोलण्यासाठी शब्दांची गरज नसते
आनंद दाखवायला हास्याची गरज नसते
दुःख दाखवायला आसवांची गरज नसते
न बोलताच ज्यामध्ये सारे समजते
ती म्हणजे मैत्री

खरी मैत्री ही कधीच ठरवून होत नाही..
हाच तर खऱ्या मैत्रीचा फायदा आहे.
खऱ्या मैत्रीला कुठलाच नियम नाही
हाच तर खऱ्या मैत्रीचा कायदा आहे..
मैत्रीची वाट जरी कठीण असली
तरी ती तितकीच खूप छान आहे.
आयुष्याच्या वाईट क्षणांचा
मैत्रीचं तर प्राण आहे..
मैत्रीत गरजेचं नसते दररोज भेट
कारण हृदयाचा हृदयाशी संवाद असतात थेट
तुझी आणि माझी मैत्री म्हणजे आयुष्याचा ठेवा
या खोट्या जगाच्या मुखवट्यांच्या गर्दीत
एक खात्रीचा विसावा..

तुझी सोबत, तुझी संगत
आयुष्यभर असावी,
नाही विसरणार मैत्री तुझी
तु फक्त ती शेवट पर्यंत निभवावी….

खरे मित्र हे हाथ आणि
डोळ्याप्रमाणे असतात.
जेव्हा आयुष्यात हाताला कधी
यातना होतात तेव्हा डोळे रडतात.
आणि जेव्हा डोळे रडतात तेव्हा
अश्रू पुसायला हात येतात…

Friendship Quotes in Marathi Shayari
friendship quotes in marathi

funny friendship quotes in marathi

चल निघ
तुझ्यासारख्या दहा येतील आणि जातील,
पण माझे मित्र माझी Jaan आहे.

खऱ्या मैत्रीला कधीच शब्दाची
बंधने नसतात,
खऱ्या मैत्रीला तर फक्त
हृदयाची स्पंदने असतात.
मैत्री व्यक्त करण्यासाठी
कधी कधी शब्द अपुरे पडतात..
पण अंत करणापासून व्यक्त केले तर
चेहऱ्यावरील भाव सुद्धा पुरेशे असतात…

आपल्या मैत्रीचे नाते हे
अखंड राहूदे,
आपल्या खऱ्या मैत्रीवर नेहमी
विश्वास राहूदे,
असं कधीच नसत कि
मित्र हा नेहमी जवळ असला पाहिजे,
मित्र लांब असला तरी तो नेहमी
आठवणीत राहूदे…..

खरे मित्र हे असेच असतात
पाखरासारखे उडत उडत
कुठून तरी येतात..
आणि मनामध्ये हळव्या प्रेमाचं
घरटं बनवतात..
सुख दुःखाची गाणी गुणगुणतात
आणि एके दिवशी मैत्रीच्या धाग्याचं
एके अविस्मरणीय घरटं
मनामध्ये आठवण म्हणून बांधून जातात..

मैत्री असावी प्रकाशासारखी
मनाचा आसमंत उजवल करणारी,
मैत्री असावी  एक मार्ग
स्वप्नांना सत्यात उतवणारी,
मैत्री असावी विश्वासाची
हिशेबाची उठाठेव न करणारी,
मैत्री असावी सुखाची साथीदार
अन दुःखाची भागीदार….

खरी मैत्री म्हणजे
मायेची साठवण,
मनाने मनाला दिलेली एक
प्रेमाची आठवण,
मैत्रीचा धागा हा नीट जपायचा असतो
तो कधीच विसरायचा नसतो.
कारण मैत्रीचं नातं हे तुटत नाही
ते आपोआपच मिटून जातात
जशी बोटांवर रंग ठेवून
फुलपाखरे उडून जातात….

Friendship Quotes in Marathi Shayari
Friendship Quotes in Marathi Shayari

दुनियेतील सर्वात अवघड काम
बिना डोक्याचे मित्र सांभाळणं

आई म्हणजे भेटीला आलेला देव
पत्नी म्हणजे देवाने दिलेली एक
सर्वोत्तम भेट
पण मित्र म्हणजे
देवाला सुद्धा न मिळालेली भेट

बंधना पलीकडे एक नाते असावे,
शब्दांचे बंधन त्याला नसावे,
भावनांचा आधार असावा,
दु:खाला तिथे थारा नसावा,
असा गोडवा आपल्या मैत्रीत असावा.

सर्वकाही भेटतं या जगात
पण जुने मित्र
आणि त्यांच्या सोबतचे ते दिवस
पुन्हा नाहीत भेटत

आम्ही चारचौघात प्रसिद्ध आहोत
कारण आमची मैत्री दिलदार लोकांन
सोबत आहे दलिंदर सोबत नाही

जे जोडले जाते ते नाते,
जी जडते ती सवय,
जी थांबते ती ओढ,
जे वाढते ते प्रेम,
जो संपतो तो श्वास,
पण निरंतर राहते ती मैत्री,
आणि फक्त मैत्री…

मित्राला चहा पाज म्हणलं कि
असा बगतो कि जणू काय
सगळी प्रॉपर्टी मागितली त्याची

Funny Friendship Quotes in Marathi
Funny Friendship Quotes in Marathi

attitude friendship quotes in marathi

काट्यांवर चालुन दुसऱ्यासाठी रचलेली
फुलाची रास म्हणजे मैत्री
तिखट लागल्यावर घेतलेला पहीला गोड
घास म्हणजे मैत्री
एकटे असल्यावर झालेला खरा खुरा
भास म्हणजे मैत्री
मरतांना घेतलेला शेवटचा
श्वास म्हणजे मैत्री

वाचा: फेसबुक मराठी स्टेटस

खरा मित्र तोच असतो
जो तुमच्या सुखात पाठीमागे
आणि दुःखात सर्वात पुढे असतो

मैत्री आणि प्रेमात
फरक एवढाच की,
प्रेमाने कधी हसवले नाही,
आणि मैत्रीने कधी रडवले नाही…

निशब्द भावनेला स्पर्शाची साथ,
हळव्या मनाला आसवांची साथ,
उधाण आनंदाला हसण्याची साथ,
तशीच माझ्या जीवनाला
तुझ्या मैत्रीची साथ……

असे हृदय तयार करा की,
त्याला कधी तडा जाणार नाही,
असे हास्य तयार करा की
हृदयाला त्रास होणार नाही,
असा स्पर्श करा की
त्याने जखम होणार नाही,
अशी मैत्री करा की,
त्याचा शेवट कधी होणार नाही…

मैत्री म्हणजे
आपल्यावर जीवापाड प्रेम करणारं
सुख-दुःखाच्या क्षणी
आपल्या मनाला जपणारं
जीवनॉला खरा अर्थ समजावणारं

रक्ताची नाती जन्माने मिळतात,
मानलेली नाती मनाने जुळतात,
पण नाती नसतांनाही जी बंधनं जुळतात,
त्या रेशमी बंधनांना मैत्री म्हणतात…

मैत्री हि नेहमी गोड असावी,
जीवनात तिला कशाची तोड नसावी,
सुखात ती हसावी, दुःखात ती रडावी,
पण,
आयुष्यभर ती आपल्या सोबत असावी…

Funny Friendship Quotes in Marathi
friendship quotes in marathi

happy friendship day marathi quotes

जीवन आहे तिथे आठवण आहे,
आठवण आहे तिथे भावना आहे,
भावना आहे तिथे मैत्री आहे,
आणि जिथे मैत्री आहे तिथे फक्त तुच आहे…

मित्र-मैत्रीण हे शब्द जरी लहान असले
तरी यात आपुलकी, प्रेम, विश्वास,
भांडण, काळजी
अशा बऱ्याच गोष्टी दडलेल्या असतात
म्हणून मैत्री ही खूप स्पेशल असते..

आयुष्याचा अर्थच मला
तुझ्या मैत्रीने शिकवला,
तुझ्याशी मैत्री करण्यापूर्वी,
जगण्याचे संदर्भ वेगळे होते,
तुझ्याशी मैत्री केली आणि
जगण्याचे संदर्भ बदलत गेले…

कोणी कितीही बोललं तरी,
कोणाचं काही ऐकायचं नाही,
कधीही पकडले गेलो तरी,
मित्रांची नावं सांगायची नाही…

मैत्री करण्यासाठी नसावं लागतं
श्रीमंत आणि सुंदर,
त्याच्यासाठी असावा लागतो
फ़क्त मैत्रीचा आदर….

गुलाब उमलते ते नाजुक काट्यावर.
गवत झुलते ते वा-याच्या झोतावर
पक्षी उडतो ते पंखाच्या जोरावर
माणूस जगतो ते आशेच्या किरणावर
आणि मैत्री टिकते ती फक्त
एकमेकांच्या “विश्वासावर”

पावसातुन जेवढा ओलावा मिळत नाही ना
तेवढा जिव्हाळा नेहमी मैत्री मधुन मिळतो,
मैत्री मधल्या सावलीचा अर्थ हा नेहमी
कधी तरी उन्हातुन आल्यावरच कळतो.

एकदा मैत्रीच्या नात्यात अडकलो ना की
मित्रांशिवाय आयुष्य अर्ध वाटायला लागतं..

या मैत्रीचा खरा अर्थ केव्हा कळतो ?
नेत्रकडा ओलावल्या अन
शब्द ओठांवरच अडखळला
मित्र या शब्दाचा अर्थ
तो दूर गेल्यावर कळला

Heart Touching Friendship Quotes in Marathi
Heart Touching Friendship Quotes in Marathi

आयुष्यात जास्त सुख मिळाले
तर वळून बघ मित्रा
मी तुझ्या मागे असेन
पण दुखामध्ये वळून बघू नकोस
कारण तेव्हा मी तुझ्या सोबतच असेन…

वाचा: Motivational मराठी स्टेटस

मित्रांचा राग आला तरी
त्यांना सोडता येत नाही,
कारण दुःखात असु किंवा सुखात
ते कधीच आपल्याला एकटे सोडत नाही…

एक दिवस प्रेमाने मैत्रीला विचारले
जगात मी हजर असतांना 
तू आलीस कशाला,
तेव्हा मैत्री म्हणाली
जिथे जिथे तू अश्रू देऊन जाशील 
ते पुसायला..

देव माझा सांगून गेला,
पोटापुरतेच कमव..
जिवाभावाचे मित्र मात्र,
खूप सारे जमव…

लक्षावधी वर्षांनी एखादा सुर्य निर्माण होतो,
कित्येक कळप शोधल्यावर कस्तुरी मृग सापडतो,
हजारो शिंपले उघडल्यावर एखादा मोती दिसतो,
शेकडो माणसे आयुष्यात भेटतात,
पण त्यात एखादाच मित्र तुझ्यासारखा असतो…

दोन गोष्टी सोडुन मैञी करा,
एक खोटेपणा आणि दोन मोठेपणा…!

भरपुर भांडुन पण
जेंव्हा एकमेकांसमोर येता
आणि एका smile मध्ये सगळ ठीक होत
तिच खरी मैत्री…

मैत्रीला रंग नाही तरीही ती रंगीत आहे
मैत्रीला चेहरा नाही तरीही ती सुंदर आहे,
मैत्रीला घर नाही म्हणूनच ती
माझ्या आणि तुझ्या हृदयात आहे…

आकाशात चंद्रासाठी चांदण्या खूप आहे,
पण चांदण्यासाठी चंद्र एकच आहे,
तुझ्यासाठी मित्र खूप असतील,
पण माझ्यासाठी फक्त तू आहे…

Heart Touching Friendship Quotes in Marathi
friendship quotes in marathi

friendship quotes in marathi for girl

चांगल्या मैत्रीला,
वचन आणि अटींची गरज नसते..
फक्त दोन माणसं हवी असतात,
एक जो निभाऊ शकेल,
आणि दुसरा जो त्याला समजु शकेल…

कधी भांडणाची साथ
कधी मैत्रीचा हात
कधी प्रेमाची बात
अशी असते निस्वार्थ मैत्रीची जात

मैत्री नावाच्या नात्याची,
वेगळीच असते जाणीव,
भरून काढते आयुष्यात,
प्रत्येक नात्यांची उणीव…

तुमच्या Keyboard च्या
Y आणि I च्या मध्ये
एक खूप सुंदर Cute व्यक्ती आहे
जरा बघा तर

लांबचा पल्ला गाठतांना
दूर दूर जातांना
दुःख सारी खोडायला
नवे नाते जोडायला
ठेच लागता सावरायला
चुकीच्या वाटेवर आवरायला
मी असेन तुझ्याबरोबर नेहमीच
तुझ्या प्रश्नांची कोडी सोडवायला…

चांगल्या व्यक्तीसोबत मैत्री ही
उसासारखी असते,
तुम्ही त्याला तोडा, घासा, पिरगळा, ठेचा,
किंवा ठेचुन बारीक करा
तरीही अखेर पर्यंत त्यातून गोडवाच बाहेर येतो…

आज काल जळणारे
भरपूर झालेत,
त्यांना जळु दया..
आम्हाला साथ देणारे
मित्र भरपूर आहेत
हे त्यांना कळू दया…

लाख मित्र बनवणं खुप सोप्प असत
पण एक मित्र बनवुन
त्याच्या सोबत मैत्री टिकवणे
खूप कठीण असते…..

Tapori Friendship Status in Marathi
Tapori Friendship Status in Marathi

काहीजण मैत्री कशी करतात ?
उबेसाठी शेकोटी पेटवतात 
अन जणू शेकोटीची कसोटी पाहतात, 
स्वार्थासाठी मैत्री करतात 
अन कामाच्या वेळेस फ़क्त आपलं म्हणतात, 
शेकोटीत अन मैत्रीत फ़रक काय ?
दोन्हीपण एकच जाणवतात.

माणसाने समाजात जगण्यासाठी
रक्ताची बरीच नाती उभी केली,
काका, मामा, आत्या, दादा, अशीच बरीच नाती
त्यांच्याजवळ असतांनाही, एकच नातं जे खुद्द परिस्थितीने उभं केलं
ते म्हणजे,मैत्रीचं नातं, जे रक्ताचं नसलं तरी
वेळेला पहिलं धावून येतं कसलीही अपेक्षा नसतांना..

असं म्हणतात कि
प्रेमात खूप ताकद असते
पण मी म्हणतो
सगळ्या संकटावर मैत्रीच भारी पडते

जे जोडले जाते ते नाते
जी जडते ती सवय
जी थांबते ती ओढ
जे वाढते ते प्रेम
जो संपतो तो श्वास
पण निरंतर राहते ती मैत्री
आणि फक्त मैत्री…

मैत्री म्हणजे
संकटाशी झुंजणारा  वारा असतो.
विश्वासाने वाहणारा आपुलकीचा झरा असतो.

मैत्री असा खेळ आहे
दोघांनीही खेळायचा असतो.
एक बाद झाला तरी
दुसर्याने डाव सांभाळायचा असतो.

मैत्रीसाठी पुढे केलेला हात कोणी
मागे घेत नसतं.
पण जीवनभर विश्वासने साथ देणारा हात
आपणच आपलं शोधायचा असतो.
सावलीसाठी कोणी स्वताहून आसरा देत नसतं.
रणरणत्या उन्हात सावलीसाठी एक झाड
आपणच आपलं शोधायचं असतं..

मैत्री करणारे खूप भेटतील
परंतु निभावणारे कमी असतील
मग सांगा खरे मित्र कसे असतील ?

Tapori Friendship Status in Marathi
मराठी मैत्री स्टेटस

funny quotes on friendship in marathi

मैत्री असावी तर ती पक्की असावी,
मैत्री असावी तर ती हसवणारी असावी,
मैत्री असावी तर ती रडवणारी असावी,
मैत्री असावी तर ती भांडणारी असावी,
पण मैत्री ही कधीच बदलनारी नसावी…..

मैत्री करण्याचा अंदाज पाहिजे,
आठवण येण्याचे कारण पाहिजे,
तू कॉल कर किंवा नको करू,
पण तुझा एक प्रेमळ Msg रोज यायला
पाहिजे…

खरा मित्र तो नसतो
जो रात्र दिवस आपल्या सोबत असून पण
गरज असल्यावर आपल्याला सोबत नसतो,
खरा मित्र तर तो असतो
जो आपल्या वाईट वेळेमध्ये
कायम आपल्या सोबत असतो…..

मैत्री म्हणजे सुंदर पहाट
कधीही न हरवणारी दोस्तीची वाट.
मैत्री म्हणजे हवेतला ऊबदार गारवा
अन् जणू दरवळणारा मारवा.
मैत्री म्हणजे अत्तराची ईवलीशी कुपी
दु:खावरची हळुवार जादूची झप्पी…

मैत्री म्हणजे न दिसणारा हातामधला हात
नेहमीकरता असणारी तुझीचं साथ.
सोबत रहा तू फक्त.. इतकंचं एक मागणं आहे.
तू असल्यावर अवघं जीवन देखील गाणं आहे..

श्वासातला श्वास असते
ती खरी मैञी,
ओठातला घास असते
ती खरी मैञी,
काळजाला काळजाची आस असते
ती खरी मैञी,
कोणीही जवळ नसताना तुझी साथ असते
तीच खरी मैञी….

नाते किती जुने यावर कधीच मैत्री टिकत नाही,
मैत्रीचं नाते टिकायला मैत्री ही नेहमी खोल असावी लागते,
कुठेही बी पेरल्यावर कधी झाड नाही उगवत
त्यासाठी जमीन मुळात ओळी असावी लागते….

एक प्रवास खऱ्या मैत्रीचा
जसा हळुवार पावसाच्या सरींचा,
ती पावसाची ओली सर
अलगद येऊन जाते,
आणि एका सुंदरश्या मैत्रीची आठवण
हळूच आपणास करून देते..

मराठी मैत्री स्टेटस
मराठी मैत्री स्टेटस

येवढी थंडी आहे की
जो मित्र कधी गाडीला
हात लाऊ देत नव्हता
तो सुद्धा बोलतोय
भावा गाडी तु चालव

खरा मित्र तर तो असतो
जो आपल्याला कधीच Judge करत नसतो,
जरी आपण काही वाईट केले ना तरी तो
आपली साथ कधीच सोडत नसतो…

जीवनातील प्रत्येक problem चा
Toll Free नंबर म्हणजे
मित्र..

लाईफ आनंदात जगायाला शिकवते ती म्हणजे मैत्री.

मैञी असावी प्रकाशासारखी मनाचा
आसमंत उजवल करणारी,
मैञी असावी एक मार्ग स्वप्ऩांना सत्यात उतवणारी,
sमैञी असावी विश्वासाची हिशेबाची उठाठेव न करणारी,
मैञी असावी सुखाची साथीदार अन दुःखाची भागीदार.

दिवा मातीचा आहे कि सोन्याचा आहे हे महत्वाचे नसून,
तो अंधारात किती प्रकाश देतो हे महत्वाचे आहे,
त्याच प्रमाणे मित्र श्रीमंत आहे कि गरीब आहे हे महत्वाचे नसून,
तो तुमच्या संकटात किती खंबीर पणे तुमच्या पाठीशी
उभा राहतो हे महत्वाचे आहे.

नुसता रुबाबच ‬नाही तर धमक पण आहे .
आणि नुसता पैसा नाही तर, मनाची श्रीमंतीपण आहे .
आणि म्हणुनच तुम्ही‪ मित्र‬ असल्याचा
नुसता गर्वच नाही तर‪ माज‬पण आहे.

गुलाब उमलतो नाजुक काट्यावर.
गवत झुलते वा-याच्या झोतावर.
पक्षी उडतो पंखाच्या जोरावर.
माणूस जगतो आशेच्या किरणावर .
आणि मैत्री टिकते ती फक्त “विश्वासावर”

मराठी स्टेटस मैत्री attitude
मराठी स्टेटस मैत्री attitude

आयुष्यात माझ्या जेव्हा,
कधी दुःखाची लाट होती,
कधी अंधेरी रात होती,
सावलीलाही भिणारी एकट्याची अशी वाट होती,
तेव्हा फक्त मित्रा तुझी आणि तुझीच साथ होती.

आयुष्य नावाची Screen जेव्हा Low बॅटरी दाखवते आणि नातेवाईक नावाचा चार्जर मिळत नाही, तेव्हा पावरबँक बनून जे तुम्हाला वाचवतात ते म्हणजे मित्र.

देव ज्यांना रक्ताच्या नात्यात जोडायला विसरतो त्यांनाच मित्र म्हणून पाठवतो.

मैत्री असावी अशी सुख दुःखाला साथ देणारी, सदैव मदतीचा हात देणारी अन संकटांना सोबतीने मात देणारी.
समोरच्याच्या मनाची काळजी तुम्ही तुमच्या मनापेक्षा जास्त घेता याची जाणीव म्हणजे मैत्री.

रक्ताच्या नात्यापेक्षा एक घट्ट नात असत ते म्हणजे मैत्री.

मित्र म्हणजे कुणीतरी सुखात साथी होणार आणि दुखःमध्ये सुद्धा आपल्या अधिक जवळ येणार.

मैत्री करायचीच असेल ना पाण्यासारखी निर्मळ करा, दूरवर जाऊन सुद्धा क्षणो क्षणी आठवेल अशी.

पैश्या पेक्षा मित्र कमवा तेव्हा जास्त श्रीमंत व्हाल.

पाकळ्यांचं गळणं म्हणजे फुलांचं मरणं असतं.
मरतांनाही सुगंध देणं यातच आयुष्याचं सार असतं,
असं आयुष्य जगणं म्हणजे खरच सोनं असतं.
पण या आयुष्यात तुमच्या सारखे मित्र मिळाले तर,
हे जगणं सोन्याहून पिवळं असतं.

मराठी स्टेटस मैत्री
मराठी स्टेटस मैत्री

आयुष्यं हे बदलतं असतं !.
शाळेपासून कॉलेजपर्यंत
चाळीपासून फ्लँटपर्यंत
पुस्तकापासून फाईलपर्यंत
जीन्सपासून फॉर्मलपर्यंत
पॉकेटमनीपासून पगारापर्यंत
प्रेयसीपासून पत्नीपर्यंत
लहाणपणापासुन वृद्धत्वापर्यंत
पण, मित्र मात्र तसेच राहतात
प्रेमळं, जिवलगं, सच्चे आणि जिवास जिव देणारे.

मैत्री म्हणजे काय ?
कुठलाही गोष्टीची परवा न करता
एकमेकांसाठी काही करून जाणारी
प्रत्येक संकटात आपल्या माणसांची अनुभूती देणारी
विश्वास आणि आपलेपणाची नाती जपणारी
मैत्री म्हणजे जीवनतील एक अतूट नात
वय, समाज आणि वर्ण याचे बंधन नसणारी.

मैत्री म्हणजे मायेची साठवण,
मनाने मनाला दिलेली प्रेमाची आठवण
हा धागा नीट जपायचा असतो,
तो कधी विसरायचा नसतो
कारण ही नाती तुटत नाहीत,
ती आपोआप मिटून जातात
जशी बोटांवर रंग ठेवून
फुलपाखरे हातून सुटून जातात.

दिक शुभेच्छा
चांगल्या मैत्रीला,
वचन आणि अटींची गरज नसते.
फक्त दोन माणसं हवी असतात,
एक जो निभाऊ शकेल,
आणि दुसरा जो त्याला समजु शकेल.

ओठावर तूझ्या स्मित हास्य असु दे.
जिवनात तूझ्या वाईट दिवस नसु दे.
जिवनाच्या वाटेवर अनेक मित्र मिळतील तुला परंतु,
हदयाच्या एका बाजुस जागा मात्र माझी असु दे.

काट्यांवर चालून दुसऱ्यासाठी
रचलेली फुलाची रास म्हणजे मैत्री.
तिखट लागल्यावर घेतलेला
पहिला गोड घास म्हणजे मैत्री.
एकटे असल्यावर झालेला खराखूरा भास म्हणजे मैत्री.
मरताना घेतलेला शेवटचा श्वास म्हणजे मैत्री.

मित्र म्हणजे, एक आधार,
एक विश्वास, एक आपुलकी,
आणि एक अनमोल साथ जी मला मिळाली,
तुझ्या रूपाने.

मैत्री शायरी मराठी
friendship quotes in marathi

आज काल जळणारे भरपूर झालेत,
त्यांना जळु दया.
आम्हाला साथ देणारे मित्र भरपूर आहेत
हे त्यांना कळू दया.

चांगले मित्र,
हात आणि डोळे प्रमाणे असतात
जेह्वा हाताना यातना होतात
तेह्वा डोळे रडतात आणि जेह्वा
डोळे रडतात तेह्वा हात अश्रू पुसतात.

रक्ताची नाती जन्माने मिळतात,
मानलेली नाती मनाने जुळतात,
पण नाती नसतानाही जी बंधनं जुळतात,
त्या रेशमी बंधनांना मैत्री म्हणतात.

आठवतं ते बालपण
आणि मैत्रीतून मिळालेलं ते,
खरंखुरं शहाणपण
मैत्री दिनाच्या शुभेच्छा
मित्र म्हणजे ऑक्सिजन,
सलाईन, मेडीसीन,
सगळं काही…

मैञीला नसतात शब्दांची बंधने,
त्याला असतात ती फक्तहदयाची स्पंदने,
मैञी व्यक्त करण्यासाठी कधी कधी शब्द अपुरे पडतात,
पण अंतःकरणापासुन व्यक्त केले तर
चेहऱ्यावरील भावही पुरेसे असतात.

पावसातुन जेवढा ओलावा मिळत नाही
तेवढा जिव्हाळा मैत्री मधुन मिळतो,
मैत्री मधल्या सावलीचा अर्थ
कधी तरी उन्हातुन आल्यावरच कळतो.

विसरु नको तु मला,
विसरणार नाही मी तुला,
विसरतो का कधी कोण आपल्या मिञाला,
मैञीन तर तुच आहेस माझी खास,
कस विसरु शकतो मी तुला.

मैत्री,नको फुलासारखी,शंभर सुगंध देणारी.
नको सूर्यासारखी ,सतत तापलेली.
sनको चंद्रासारखी,दिवसा साथ न देणारी.
नको सावली सारखी,कायम पाठलाग करणारी.
मैत्री हवी अश्रुसारखी, सुख दुखात समान साथ देणारी.

जे जोडले जाते ते नाते,
जी जडते ती सवय,
जी थांबते ती ओढ,
जे वाढते ते प्रेम,
जो संपतो तो श्वास,
पण निरंतर राहते ती मैत्री,
आणि फक्त मैत्री.

friendship quotes in marathi

ना सजवायची असते ना गाजवायची असते,
ती तर नुसती रुजवायची असते.
मैत्रीत ना जीव द्यायचा असतो ना घ्यायचा असतो
इथे फक्त जीव लावायचा असतो.

रक्ताच्या नात्यात नसेल
एवढी मैत्रीच्या नात्यात ओढ असते,
कशीही असली तरी शेवटी मैत्री गोड असते.
मैत्री म्हणजे त्याग आहे, मैत्री म्हणजे विश्वास आहे
हवा फक्त नावापुरती तर मैत्री खरा श्वास आहे
मैत्रीच्या या नात्याबद्दल लिहिण्यासारखे खूप आहे
खरे नात्याला नसले तरी मैत्रिला एक रूप आहे
मैत्रिला कधी गंध नसतो, मैत्रीचा फक्त छंद असतो
मैत्री सर्वानी करावी त्यात खरा आनंद असतो.

एक प्रवास मैत्रीचा जसा हळुवार पावसाच्या सरींचा
ती पावसाची सर अलगद येऊन जाते,
आणि एका सुंदरश्या मैत्रीची आठवण हळूच करून देते.
मैञी हे नातचं,आहे जे कायम जपायच असत.
ऐकमेकाच्या यशासाठी,आपल सर्वस्व अर्पण करायच असत.
जिवनाच्या या वाटेवर,तुझी माझी मैञी जिवंत राहु दे.
तुझ्या काही आठवंणीवर माझा ही हक्क राहु दे.

दुखाशिवाय सुख नाही,
निराशेशिवाय आशा नाही..
अपयशाशिवाय यश नाही
आणि पराजयाशिवाय जय नाही..
आणि तुमच्यासारख्या गोड व्यक्तींशिवाय
हे आयुष्य आयुष्यच नाही.

मैत्री स्टेटस मराठी
मैत्री स्टेटस मराठी

मैत्री हसणारी असावी मैत्री चिडवणारी असावी, प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेणारी असावी एकवेळेस ती भांडणारी असावी. पण कधीच बदलणारी नसावी.

मैत्रीच्या वेलीला पाण्याची गरज नसावी फक्त त्या वेलीला मैत्रीची पान असावी.

मैत्री जपण म्हणजे फुलाला जपण्यासारखं आहे, कविता लिहिण्यापूर्वी शब्द ओठांना टेकण्यासारख आहे.

कोणीतरी एकदा विचारलं मित्र आपला कसा असावा, मी म्हणालो आरशा सारखा प्रामाणिक गुण दोष दोन्ही दाखवणारा.

मैत्रीला कधी गंध नसतो, मैत्रीचा फक्त छंद असतो, मैत्री सर्वांनी करावी त्यात खरा आनंद असतो.

मैत्री असावी मना मनाची, मैत्री असावी जन्मो जन्माची मैत्री असावी प्रेम आणि त्यागाची अशी मैत्री असावी फक्त तुझी आणि माझी.

मैत्री असावी चंदनासारखी,
सुगंध देणाऱ्‍या फुलासारखी,
जशी तुटलेल्या ताऱ्याला आधार देणाऱ्या धरतीसारखी,
प्रकाशाचे तेज घेऊन सावलीसारखी कोमल असावी.

एका मित्रासोबत अंधारात चालणे एकटे प्रकाशात चालण्यापेक्षा कधीही चांगले

असे हृदय तयार करा की त्याला कधी तडा जाणार नाही असे हास्य तयार करा की हृदयाला त्रास होणार नाही असा स्पर्श करा की त्याने जखम होणार नाही अशी मैत्री करा की त्याचा शेवट कधी होणार नाही

मैत्री हसणारी असावी मैत्री चिडवणारी असावी प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेणारी असावी एकवेळेस ती भांडणारी असावी पण कधीच बदलणारी नसावी

आपली मैत्री एक फुल आहे ज्याला मी तोडू शकत नाही आणि सोडू ही शकत नाही कारण तोडले तर सुकून जाईल आणि सोडले तर कोणी दुसरा घेऊन जाईल

वयाचं काहीच देणंघेणं नसतं जिथे विचार जुळतात ना तिथे खरे मैत्री होते

जीवनात अनेक मैत्रीणी येतात जातात पण अशी एक मैत्रीण असते ती आप्ल्या हदयात घर करून राहिलेली असतेच

देव ज्यांना रक्ताच्या नात्यात जोडायला विसरतो त्यांनाच मित्र म्हणून पाठवतो

मैत्री असावी अशी सुख दुःखाला साथ देणारी, सदैव मदतीचा हात देणारी अन संकटांना सोबतीने मात देणारी

खरा मित्र तर तो असतो जो वाईट वेळा मधी आपला सोबत असतो, तो नाही जो बस आपला सोबत रात्र दिवस राहतो आणि गरज असली कि दिसत पण नाही

मैत्रीचं नाव काय ठेवू स्वप्न ठेवलं तर अपूर्ण राहील मन ठेवलं तर कधीतरी तुटेल मग विचार केला की श्वास ठेवू म्हणजे मरेपर्यंत सोबत राहील

अगोदर 20 रुपयाच्या टेनिस बॉल साठी 11 मित्र पैसे गोळा करायचे आता टेनिस बॉल तर एकटा घेऊन येतो मात्र 11 मित्र एकत्र होत नाही

कोणीतरी एकदा विचारलं मित्र आपला कसा असावा मी म्हणालो आरशा सारखा प्रामाणिक गुण दोष दोन्ही दाखवणारा

कॉलेज लाईफ मधील प्रत्येक क्षण हा अविस्मरणीय असला पाहिजे कारण हे क्षण परत येत नाही नंतर राहते ते फक्त गेले ते दिवस राहिल्या त्या आठवणी

आयुष्यात एक मैत्रीण काचेसारखी आणि सावलीसारखी कमवा,कारण काच कधी खोट दाखवत नाही आणि सावली कधी साथ सोडत नाही

जास्त काही नाही फक्त एक असा मित्र हवा जो खिशाचे वजन पाहून बदलणार नाही

रक्ताची नाती जन्माने मिळतात मानलेली नाती मनाने जुळतात पण नाती नसतांनाही जी बंधनं जुळतात त्या रेशमी बंधनांना मैत्री म्हणतात

मैत्री म्हणजे आपल्या विचारांत सतत कुणी येणं असतं मैत्री म्हणजे न मागता समोरच्याला भरभरून प्रेम देणं असत

friendship quotes in marathi

समोरच्याच्या मनाची काळजी तुम्ही तुमच्या मनापेक्षा जास्त घेता याची जाणीव म्हणजे मैत्री

मैत्री करण्याचा अंदाज पाहिजे आठवण येण्याचे कारण पाहिजे तू कॉल कर किंवा नको करू पण तुझा एक प्रेमळ Msg रोज यायला पाहिजे

बंधना पलीकडे एक नाते असावे शब्दांचे बंधन त्याला नसावे भावनांचा आधार असावा दु:खाला तिथे थारा नसावा असा गोडवा आपल्या मैत्रीत असावा

एक दिवस प्रेमाने मैत्रीला विचारले जगात मी हजर असतांना तू आलीस कशाला तेव्हा मैत्री म्हणाली जिथे जिथे तू अश्रू देऊन जाशील ते पुसायला
तेही काय बालपण होतं दोन बोटं जोडल्याने मैत्री व्हायची

मैत्री ठरवून होत नाही हाच मैत्रीचा फ़ायदा आहे मैत्रीला कुठले नियम नाहीत हा मैत्रीचा पहिला कायदा आहे

हेलो हाय सोड कसं काय मित्रा बोल

समोरच्याच्या मनाची काळजी तुम्ही तुमच्या मनापेक्षा जास्त घेता याची जाणीव म्हणजे मैत्री

माझ्या मैत्रिणीला वाटतं मी तीला घाबरतो पण ते नाटक असत खरं तर मी तीचा आदर करत असतो

मित्र म्हणजे कुणीतरी सुखात साथी होणार आणि दुखःमध्ये सुद्धा आपल्या अधिक जवळ येणार

मैत्री हसणारी असावी मैत्री चिडवणारी असावी प्रत्येक क्षणाचा आनंद धेणारी असावी एकवेळेस ती भांडणारी असावी पण कधीच बदलणारी नसावी

मैत्री करायचीच असेल ना पाण्यासारखी निर्मळ करा, दूरवर जाऊन सुद्धा क्षणो क्षणी आठवेल अशी

मैत्रीमध्ये जरुरी नाही दररोजची भेट ह्रदयाचा ह्रदयाशी संवाद असता थेट

या जगात वाट दाखवणारे अनेकजण असतात पण चालणारे आपण एकटेच असतो पडल्यावर हसणारे अनेकजण असतात पण मदतीचा हात देणारे ते फक्त जिवलगच असतात

लाईफ आनंदात जगायाला शिकवते ती म्हणजे मैत्री

काही नाती बांधलेली असतात, ती सगळीच खरी नसतात बांधलेली नाती जपावी लागतात काही जपून ही पोकळ राहतात काही मात्र आपोआप जपली जातात कदाचित त्यांनाच मैत्री म्हणतात

मैत्री म्हणजे दिलासा आणि मैत्री म्हणजे आपुलकी मैत्री म्हणजे श्वास मैत्री म्हणजे आठवण

माहीत नाही लोकांना चांगले friends कुठून सापडतात मला तर मला तर सगळे नमुने सापडलेत

नाते किती जुने यावर मैत्री नाही टिकत नाते टिकायला मैत्री खोल असावी लागते कुठेही बी पेरल्यावर झाड नाही उगवत जमीन मुळात ओली असावी लागते

Friendship हे एक खूप चांगली Responsibility आहे जे आपल्याला Tension नाही Happiness देते

नजरेची भाषा कधी बोलकी तर कधी अबोल होते कधी स्तब्ध तर कधी निरागस होते भावना दाटल्या की अश्रु धारेने ओझरती होते हे सगळं समजुन घ्यायला शेवटी फक्त मैत्रीच उरते

कधीकधी माझ्या नालायक मित्रांकडे पाहून विचार येतो काय होईल तिचं जी यांच्या सोबत लग्न करेल

मैञीच नातं हे कल्पना शक्तीच्या बाहेरील नातं आहे नात्याला किंमत द्या व नात्यावर मनापासून विश्वास ठेवा

काही म्हणा आपल्या मित्राला त्रास देऊन त्याच डोकं फिरवण्यात एक वेगळीच मजा असते

मैत्री माझी तोडू नकोस कधीच माझ्याशी रुसु नकोस मला कधी विसरु नकोस मी दूर असून जवळ आहे तुझ्या फक्त माझ्या मैत्रीची जागा कोणाला देऊ नकोस

वय कितीही होवो शेवटच्या श्वासापर्यंत खोडकरपणा जिवंत ठेवणार नातं एकच असतं ते म्हणजे मैत्री

त्याचा आईला वाटत मी सभ्य आहे माझ्या आईला वाटत तो सभ्य आहे म्हणून आम्ही दोघे Best Friend आहे

दुनियातल सर्वात अवघड काम म्हणजे बिन डोक्याचे मित्र सांभाळणे

आमची मैत्री समजायला थोडा वेळ लागेल आणि जेव्हा समजेल तेव्हा वेड लागेल

तुमच्या वयापेक्षा तुम्ही किती मित्र जोडले हे महत्वाचे आहे

तुम्हाला जर मित्र हवे असतील तर आधी तुम्ही दुसऱ्याचे मित्र बना

सर्व संपूनही डाव जिंकता येतो फ़क्त मित्र सोबतीला हवा

friendship quotes in marathi

लहानपनी बरं होत दोन बोटं जोडली की पुन्हा मैत्री व्हायचीच

देव माझा सांगुन गेला पोटा पुरतेच कमव जिवाभावाचे मित्र मात्र खुप सारे जमव

तुझी माझी मैत्री अशी असावी की काटा तुला लागला तर कळ मला यावी

प्रश्न पाण्याचा नाही तहानचा आहे प्रश्न मरणाचा नाही श्वासाचा आहे मित्र तर जगात भरपूर आहेत पण प्रश्न मैत्रीचा नाही विश्वासाचा आहे.

तेज असावे सूर्यासारखे प्रखरता असावी चंद्रासारखी शीतलता असावी चांदण्यासारखी आणि मैत्री असावी तुझ्यासारखी

मला कधी मैत्रीची किंमत नको विचारू वृक्षांना कधी सावली विकतांना पाहिलंय

माझ्या मित्रांची ओळख इतकी अवघड नाही मला रडताना बघून ते त्यांचे हसन विसरून जातात

तुझ्या माझ्या अतुट मैत्रीचं रहस्य मी जाणलंय आता मात्र मनात वेळोवेळी तुलाच ठाणलंय

आयुष्यात असे लोक जोडा की जे वेळ येईल तेव्हा तुमची सावली आणि वेळेला तुमचा आरसा बनतील कारण आरसा कधी खोटे बोलत नाही आणि सावली कधी साथ सोडत नाही

एकवेळी प्रेम सोडेन पण मैत्री नाही कारण ह्रदय जरी तिच्यासाठी धडधडत असला तर जीव हा मित्रांसाठी आहे

लिहीताना थरथरले हात माझे आणि शाईतून तुझं नावच सांडलं अक्षरात का होईना मी मैत्रीला सर्वांपुढे मांडलं

मातीचे मडके आणि मित्रांची किंमत फक्त बनवण्याऱ्यांनाच माहीत असते तोडणाऱ्यांना नाही
शाळेत आमची मैत्री इतकी फेमस होती की काही झालं तर आमचंच नाव समोर यायचं

आयुष्यात माझ्या कधी दुःखाची लाट होती, कधी अंधाराची रात होती सावलीलाही भिणारी एकट्याची अशी वाट होती तेव्हा फक्त मित्रा तुझी आणि तुझीच साथ होती

चांगल्या व्यक्तीसोबत मैत्री ही उसासारखी असते तुम्ही त्याला तोडा घासा पिरगळा ठेचा किंवा ठेचुन बारीक करा तरीही अखेर पर्यंत त्यातून गोडवाच बाहेर येतो

कोणाची साथ आयुष्यभरासाठी हवी असेल तर मैत्री निवडा प्रेम नको

मैत्री अशी असावी जसे हात आणि डोळे कारण हाताला लागले तर डोळ्यात पाणी येते आणि डोळ्यात पाणी आले तर ते पुसायला हातच पुढे येतात

प्रेम असो वा मैत्री जर हृदयापासून केली तर त्याच्याशिवाय आपण एक मिनीट पण राहु शकत नाही

मैत्री हसवणारी असावी मैत्री चीडवणारी असावी प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेणारी असावी एक वेळेस ती भांडणारी असावी पण कधीच बदलणारी नसावी

कागदाची नाव होती पाण्याचा किनारा होता खेळण्याची मस्ती होती मित्रांचा सहारा होता

खरे मित्र कधीच दूर जात नाही जरी ते रोज बोलत नसले तरी
चांगली मैत्री कोणत्याही नाजूक वस्तु प्रमाणे फार काळजी पूर्वक जपायची असते

गर्दीत मित्र ओळखायला शिका नाहीतर संकटावेळी मित्र गर्दी करणं विसरतील

प्रेम + काळजी = आई प्रेम + भय = वडील प्रेम + मदत = बहिण प्रेम + भांडण = भाऊ प्रेम + जिवन = नवरा / बायको प्रेम + काळजी + भय + मदत + भांडण + जिवन = मित्र

मित्राचा राग आला तरी त्यांना सोडता येत नाही कारण दुःखात असो किंवा सुखात ते कधीच आपल्याला ऐकटे सोडत नाही

जीवनात अनेक मित्र बनवणे ही एक साधारण गोष्ट आहे पण एकच मित्राबरोबर आयुष्यभर मैत्री टिकवून ठेवणे ही एक असामान्य गोष्ट आहे

friendship quotes in marathi

मैत्री केली आहे आम्ही तुमच्याबरोबर ती कधी आम्हाला तोडता येणार नाही एक वेळी तुम्ही आमच्याशी बोलायचे बंद व्हाल पण आम्हाला ते कधी जमणारच नाही

सुखात सुखी होतो आनंदात आनंदी होतो पण दु:खात हातात हात घालुन बरोबरीने उभा राहतो तो खरा मित्र

मित्रांचा राग आला तरी त्यांना सोडता येत नाही कारण दुःखात असु किंवा सुखात ते कधीच आपल्याला एकटे सोडत नाही

काही माणसे ही गजबजलेल्या शहरासारखी असतात गरज काही पडली तरच आपला विचार करतात बाकीच्या वेळी ति सारी नाती विसरतात काही हवे असेल स्वतःला तर तुम्हाला मित्र मित्र करतात

मला स्वर्गात जाण अजिबात मान्य नसेल कारण माझा कोणताच मित्र तिथे नसेल

जेव्हा कुणी हात आणि साथ दोन्ही सोडून देतं तेव्हा बोट पकडून रस्ता दाखवणारी व्यक्ती म्हणजे मैत्री

लोक रूप पाहतात,आम्ही हृदय पाहतो लोक स्वप्न पाहतात आम्ही सत्य पाहतो फरक एवढाच आहे की लोक जगात मित्र पाहतात पण आम्ही मित्रामध्ये जग पाहतो

आम्ही एवढे handsome नाही की आमच्यावर पोरी फिदा होतील पण एक प्रेमळ हृदय आहे आणि त्याच्यावर माझे मित्र फिदा आहे

बोलता बोलता काही जण रुसुन जातात चालता चालता हातातले हात सुटून जातात म्हणतात कि मैत्रीची गाठ खूप नाजूक असते इथे तर हसता हसता काहीजण विसरुन जातात

अडचणीच्या काळात एकट न सोडता आधाराचा हात खांद्यावर ठेवून डोळे झाकून निभावणार विश्वसनीय नातं म्हणजे मैत्री

मित्र तोच असतो जो तुमच्या भूतकाळाला स्वीकारतो तुमच्या भविष्यावर विश्वास ठेवतो आणि तुम्ही जसे आहात तसाच तुम्हाला स्वीकारतो

मित्र गरीब आहे की श्रीमंत आहे हे महत्वाचं नसून तो तुमच्या संकटात किती खंबीरपणे तुमच्या पाठीशी उभा राहतो हे महत्वाचे आहे

चांगल्या काळात हात धरणे म्हणजे मैत्री नव्हे वाईट काळात देखील हात न सोडणे म्हणजे मैत्री

चुका होतील आमच्या मैत्रीत पण विश्वासघात कधीच होणार नाही

चांगल्या मित्रांची साथ मिळायला भाग्य लागत आणि ती साथ कायम स्वरूपी टिकून राहण्यासाठी मन साफ लागत

मैत्रीची परिक्षा संकटात केलेल्या मदतीने होते आणि ती मैत्री बिना शर्तींची असणं गरजेचं आहे
मैत्री हा जर तुमचा विकपॉईंट असेल तर तुम्ही जगातील शक्तीमान व्यक्ती आहात

फुलांबरोबर काय मैत्री करायची ती तर एकदा फुलतात आणि कोमेजून जातात मैत्री करायची असेल तर ती काट्यांसोबत करावी एकदा टोचलं की कायम लक्षात राहतात

जीवन एक Railway Station प्रमाणे आहे प्रेम एक Train प्रमाणे आहे येते आणि निघून जाते पण मैत्री हे Enquiry Counter आहे जी नेहमी म्हणत असते May I Help You

त्रास फक्त प्रेमामध्येच होतो असं नाही एकदा जिवापाड मैत्री करून बघा प्रेमापेक्षा जास्त त्रास होतो

मित्राच्या मृत्यूपेक्षा मैत्रीचा मृत्यू अधिक दुःखदायक असतो

आवश्यक नाही की प्रेमचं असायला हवं काहीवेळा मैत्री ही प्रेमा पेक्षा मोठी असते

मित्र म्हणजे एक आधार एक विश्वास एक आपुलकी आणि एक अनमोल साथ जी मला मिळाली तुझ्या रूपाने

तुझी आणि माझी मैत्रीण इतके घट्ट असायला हवी की नोकरी तू करायचे आणि पगार मी घे घेईन

आम्ही वेळ घालवण्यासाठी मित्र ठेवत नाही मित्रासाठी वेळ घालवत असतो

एखादा जवळचा मित्र जर घरी आला तर पहिला अर्धा-एक तास त्याला हेच समजवण्यात जातो कि भावा शिव्या नको देऊ घरातले आहेत

मैत्रीचे बंध कधीच नसतात तुटणारे जुन्या आठवणींना उजाळा देऊन गालातल्या गालात हसणारे

सर्व नाती जन्माच्या अगोदरच बनलेले असतात फक्त मैत्रि एक असं नात आहे जे आपण स्वतः बनवतो

खरा मित्र कधीच तुम्हाला तुमच्या खऱ्या नावाने कधीच हाक मारत नाही

जास्त काही नाही फक्त एक असा मित्र हवा जो खिशाचे वजन पाहून बदलणार नाही

मन मोकळेपणाने आपण ज्यांच्याकडे बोलू शकतो रागावू शकतो आणि आपलं मन हलकं करू शकतो ती म्हणजे जिवलग मैत्री

एकदा राधाने कृष्णाला विचारले मैत्रीचा काय फायदा आहे कृष्ण हसून म्हणाला जिथे फायदा असतो तिथे मैत्री कधीच नसते

सागराचे पाणी कधी आटणार नाही मनाची आठवण कधी मिटणार नाही एक जन्म काय हजार जन्म झाले तरी तुझी आणि माझी मैत्री कधीच तुटणार नाही

जगावे असे कि मरणे अवघड होईल हसावे असे कि रडणे अवघड होईल कुणाशीही मैत्री करणे सोपे होईल पण मैत्री टिकवावी अशी कि तोडणे अवघड होईल

मैत्रीचे नाते नकळत जुळते विचारांची देवान घेवाण होते ऋणानुबंधानी मन जुळन येते परत परत भेटीची ओढ लागते

श्वासातला श्वास असते मैञी ओठातला घास असते मैञी काळजाला काळजाची आस असते मैञी कोणीही जवळ नसताना तुझी साथ असते मैञी

ओलसर मातीवर पाण्याचे ठसे हृदयाच्या मातीवर आठवणींचे ठसे दिवसा मागून दिवस जातात उरतात फक्त न विसरू शकणारे मैत्रीचे किस्से

मैत्री म्हणजे सुंदर पहाट कधीही न हरवणारी दोस्तीची वाट आयुष्याला पडलेलं गोड स्वप्नं सगळी उत्तरं सापडणारा मजेशीर प्रश्न

श्वासातला श्वास असते मैञी ओठातला घास असते मैञी काळजाला काळजाची आस असते मैञी कोणीही जवळ नसताना तुझी साथ असते मैञी

मैत्री ती नाही जी जीव देते मैत्री तीही नाही जे हास्य देते खरी मैत्री तर ती असते जी पाण्यात पडलेला अश्रू देखील ओळखून घेते

शब्दा पेक्षा सोबतीच सामर्थ्य जास्त असते म्हणून मैत्रीचे खरे समाधान खांद्यावरच्या हातात असते

मैत्री हि कांद्यासारखी असते तिच्यात अनेक पदर असतात आणि त्या मुळे जीवनात चांगली चव येत असते पण ती मैत्री तोडण्याचा प्रयत्न केला तर हिच मैत्री डोळ्यात पाणी आणत असत

आयुष्यात किती तरी लोकं येतात आणि जातात पण जे आपले असतात ते सोबतच राहतात

गुण जुळले की लग्न होतात आणि दोष जुळले की मैत्री

मित्र हा असा एक व्यक्ती असतो जो तुम्हाला हसायला मजबूर करतो जेव्हा तुमचा मूड खराब असतो

काय फरक पडतो मैत्री जुनी असते की नवी असते आयुष्याच्या प्रत्येक वळणावर मैत्री मात्र हवी असते

आईने लहानपणा पासून दोन मंत्र शिकवले मित्र सुखात असेल तर आमंत्रणा शिवाय जाऊ नये आणि मित्र दुःखात असेल तर निमंत्रणाची वाट बघु नये

देव Girlfriend मिळाली नाही तरी चालेल पण हेच नमुने महारथी मित्र सात जन्म मिळू दे हिच इच्छा

मैत्री कुणाशीही कधीही होऊ शकते त्यासाठी वेळ काळ जात याला काहीच महत्व नसते असते ती फक्त निस्वार्थ मैत्री

मैञीच नातं हे कल्पना शक्तीच्या बाहेरील नातं आहे नात्याला किंमत द्या व नात्यावर मनापासून विश्वास ठेवा

नात्यांचे स्नेह-बंध कोण शोधत बसलंय जिवापेक्षाही फुलासारखे मी मैत्रीला जपलंय तुझ्या माझ्या मैत्रीत काय गुपीत लपलंय तुझ्या माझ्या मैत्रीने फक्त आपलेपण जपलंय

मित्र गरज म्हणून नाही तर सवय म्हणून जोडा कारण गरज संपली जाते पण सवयी कधीच सुटत नाही

आयुष्यात माझ्या कधी दुःखाची लाट होती, कधी अंधाराची रात होती, सावलीलाही भिणारी एकट्याची अशी वाट होती तेव्हा फक्त मित्रा तुझी आणि तुझीच साथ होती.

मित्र म्हणजे एक आधार एक विश्वास एक आपुलकी आणि एक अनमोल साथ जी मला मिळाली तुज्या रूपाने.

friendship quotes in marathi

फुल सुकते गवत वाळते मात्र मैत्रीच्या पवित्र नगरित
झालेली ओळख कायम राहते
कधी हासायचे असत कधी रुसायच असत
मैत्रिरुपी वुक्षाला आयुशय भर जपायच असत.

नाते किती जुने यावर मैत्री नाही टिकत,
नाते टिकायला मैत्री खोल असावी लागते ,
कुठेही बी पेरल्यावर झाड नाही उगवत,
जमीन मुळात ओली असावी लागते.

मैत्रीसाठी पुढे केलेला हात कोणी मागे घेत नसतं
पण जीवनभर विश्वासने साथ देणारा
हात आपणच आपलं शोधायचा असतो

सर्व नाती जन्माच्या अगोदरच बनलेले असतात फक्त मैत्रि एक असं नात आहे जे आपण स्वतः बनवतो

जीवनात कितीही मित्र भेटू द्या पण आपल्या शाळेतल्या मित्रांना कधीच विसरता येत नाही

Life मध्ये एक वेळेस Bf नसला तरी चालेल पण तुमचे रडगाणे ऐकणारा एक Best friend नक्की हवा

एक चांगला मित्र हा आयुष्याशी नाते जोडणारा भुतकाळ विसरायला लावणारा भविष्याचा मार्ग दाखवणारा आणि वेड्या दुनियेत समजुतदारपणा दाखवणारा असतो

यश हे जिद्दीने मिळते आणि जिद्द मित्र वाढवतात आणि मित्र भाग्याने मिळतात आणि भाग्य माणूस स्वतः बनवतो

आमची मैत्री पण अशी आहे तुझं माझे जमेना आणि तुझ्या विना करमेना

मैत्री एक थंड हवेची लहर आहे मैत्री हे विश्वासाचे दुसरं नाव आहे बाकीच्यांसाठी काहीही असो मात्र मैत्री आमच्यासाठी देवाची अनमोल भेट आहे

श्रीमंत मित्र सोबत वावरतांना गरीब मित्र दुर्लक्षित झाला नाही पाहिजे आणि गरीब मित्र सोबत वावरतांना श्रीमंतीचा आवाज आला नाही पाहिजे हाच मैत्रीचा धर्म आहे

ना सजवायची असते ना गाजवायची असते ती तर नुसती रुजवायची असते मैत्रीत ना जीव द्यायचा असतो ना घ्यायचा असतो इथे फक्त जीव लावायचा असतो

मला नाही माहीत की मी एक चांगला मित्र आहे की नाही परंतु मला विश्वास आहे की मी ज्यांच्या सोबत राहतो ते माझे चांगले मित्र आहेत

friendship quotes in marathi

सावलीसाठी कोणी स्वताहून आसरा देत नसतं
रणरणत्या उन्हात सावलीसाठी
एक झाड आपणच आपलं शोधायचं असतं.

मैत्री म्हणजे विश्वास, धीर आणि दिलासा,
मनाची कळी उमलतांना पडलेला पहिला थेंब,
मैत्री म्हणजे दोन जीवांमधला सेतू,
मैत्रीचा दुसरा अर्थ मी आणि तू.

एखाद़याशी सहजचं हसता हसता,
रुसता आल पाहीजे.
त्याच्या डोळ्यातल पाणी अलगद,
पुसताही आल पाहीजे.
मान अपमान मैत्रीत असं काहीच नसतय.
आपल्याला तर फक्त त्याच्या ह्रदयात,
राहता आल पाहिजे.

जिथे बोलण्यासाठी शब्दांची गरज नसते,
आनंद दाखवायला हास्यांची गरज नसते,
दुःख दाखवायला आसवांची गरज नसते,
न बोलताच ज्यामध्ये सारे समजते,
ती म्हणजे मैञी असते.

friendship quotes in marathi

तुमच्याशी मैत्री करून रंगले आमचे जीवन मित्र आहोत तुमचे तुम्ही फक्त शब्द टाका तुमच्यासाठी कायपण

मैत्री चे नाते किमया करून जाते किती दिले दुसऱ्याला तरी आपली ओंजळ भरून वाहते मैत्री चा प्रकाश मनात पसरतो त्यात आपण स्वतालाच विसरतो

काही शब्द नकळत कानावर पडतात कोणी दूर उगाच जवळ वाटतात, खरंतर ही मैत्रीची नाती अशीच असतात आयुष्यात येतात आणि आयुष्यच बनून जातात.

मैत्रीला रंग नाही तरीही ती रंगीत आहे,
मैत्रीला चेहरा नाही तरीही ती सुंदर आहे,
मैत्रीला घर नाही म्हणूनच ती
माझ्या आणि तुझ्या हृदयात आहे.

आयुष्यात जास्त सुख मिळाले तर वळून बघ.
मी तुझ्या मागे असेन पण
दुखामध्ये वळून बघू नकोस
कारण तेव्हा मी तुझ्या सोबतच असेन.

रोजच आठवण यावी असे काही नाही,
रोजच बोलणे व्हावे असेही काही नाही,
मात्र एकमेकांची विचारपूस व्हावी याला खात्री म्हणतात,
आणि ह्या खात्रीची जाणीव असणे यालाच मैत्री म्हणतात

मैत्री म्हणजे सुंदर पहाट
कधीही न हरवणारी दोस्तीची वाट.
मैत्री म्हणजे हवेतला ऊबदार गारवा
अन् जणू दरवळणारा मारवा.

friendship quotes in marathi

जिथे बोलण्यासाठी “शब्दांची”गरज नसते, आनंद दाखवायला “हास्याची”गरज नसते, दुःख दाखवायला “आसवांची” गरज नसते,न बोलताच ज्यामध्ये सारे समजते, ती म्हणजे “मैत्री” असते.

आयुष्य बदलत असत वर्गातून ऑफिस पर्यंत पुस्तकापासून फाईल पर्यंत जीन्स पासून फॉर्मल पर्यंत पॉकेटमनी पासून पगारापासून प्रेयसी पासून बायकोपर्यंत पण मित्र ते तसेच राहतात.

मैत्रीत नसे कसली रीती, मैत्री म्हणजे निखळ प्रीती, मैत्रीत दाटतो एकच भाव, मैत्री म्हणजे एकमेकांच्या काळजाचा अचूक ठाव.

जुना तो पाऊस पुन्हा बरसतोय होऊनी नवा धुंद अश्या वेळी सहवास तुझा मजला पुन्हा नव्याने हवा.

काही म्हणा आपल्या BEST FRIEND ला त्रास देऊन त्याच डोकं फिरवण्यात एक वेगळीच मज्या असते.

Friendship हे एक खूप चांगली Responsibility आहे, जे आपल्याला Tension नाही Happiness देते.
पावसात जेवढा ओलावा नसेल, तेवढा जिव्हाळा मैत्रीत मिळतो, आणि मैत्रीच्या सावलीचा आंनद उन्हात गेल्यावरच कळतो.

१ दिवस प्रेमाने मैत्रीला विचारले,
जगात मी असताना तू आलीस कशाला?
ठेव्हा मैत्री म्हणाली,
“जिथे जिथे तू अश्रू देऊन जाशील ते पुसायला”

मैञी म्हणजे, माणुसकीच्या गावात जाणारी पायवाट
भिजून चिँब करणारी समुद्राची उसळती लाट
मैञी म्हणजे, वादळात दिव्याभोवती पसरणारे हात
संकटकाळात खांद्यावर हात ठेवणारी अलगद साथ
मैञी म्हणजे, स्वप्नभंग न पावणारी चंदेरी रात
बालपणी जमवलेल्या आठवणींची तुफान बरसात.

बंधना पलीकडे एक नाते असावे,
शब्दांचे बंधन त्याला नसावे,
एक प्रेमळ भावनांचा आधार असावा,
दु:खाला तिथे थारा नसावा,
असा गोडवा एक आपल्या मैत्रीत असावा.

मित्र तुला मानलय, मैत्रीचा अपमान कधी करू नकोस.

जग फार मोठं आहे, त्यात मित्रांना कधी विसरु नकोस.

जीवन काय ते कधीच कळलं नाही,
तो प्रलय आहे त्यात वाहून जाऊ नकोस.
प्रत्येक वळणात अनेक जण भेटतील,
योग्यांना साथ दे अयोग्यांना देऊ नकोस.
तू मित्रांना दुरावाशील मित्र तुला नाही पण
जमलच तर मित्रांना दुरावू नकोस..
अजून काही सांगायचं आहे,
गैरसमज करून घेऊ नकोस..
निखळ मैत्रीची अपेक्षा केली आहे..
अपेक्षाभंग कधी करू नकोस.

मैत्री असावी पाण्या सारखी,
निर्मळ, नितळ, स्वछ जशी,
मैत्री असावी समुद्रा सारखी,
उधाण आलेल्या बेधुंद लाटच जशी,
मैत्री असावी घनदाट वृक्षा सारखी,
थकलेल्या जीवाला सावली देणारी.

एक दिवस देव म्हणाला
किती हे मित्र तुझे
यात तू स्वतः ला हरवशील..
मी म्हणालो भेट तर एकदा येउन यांना
तू पुन्हा वर जाणं विसरशील.

मैत्री असते एक नात माणसा-माणसाला जोडणार;
भावनांच्या आधारावर विचारांच्या सहाय्याने विश्वास पेलणार..

मैत्रीत तुझ माझ काहीच नसत;
जे काही असत ते आपलच असत..
कधी मस्ती कधी गंभीर ; निराशेच्या अंधारात आशेचा कंदिल.

friendship quotes in marathi

मैत्री नसावी चंद्रासारखी कलाकलांनी बदलणारी;
ती असावी सुर्यासारखी जिवन सुतेज करणारी.
मैत्री नसावी एकाबाजूला कललेली ;
ती असावी एकमेकांना समजून घेणारी.
मैत्री असावी आयुष्यभर टिकणारी;
आयुष्य संपल तरी मित्राच्या आठवणी जपणारी.

लहानपणापासून मला दोनच गोष्टी जास्त मिळाल्या,
एक म्हणजे बिस्कीट आणि दुसरी म्हणजे मित्र,
फरक फक्त एवढाच आहे बिस्कीट मिळाले मारीचे,
आणि मित्र मिळाले हाणामारीचे.

मैत्री म्हणजे अत्तराची ईवलीशी कुपी
दु:खावरची हळुवार जादूची झप्पी
मैत्री म्हणजे न दिसणारा हातामधला हात
नेहमीकरता असणारी तुझीचं साथ.

आयुष्यात असे लोक जोडा की,
जे वेळ येईल तेव्हा तुमची सावली
आणि वेळेला तुमचा आरसा बनतील,
कारण आरसा कधी खोटे बोलत नाही
आणि सावली कधी साथ सोडत नाही.

मैत्री हि नेहमी गोड असावी,
जीवनात तिला कशाची तोड नसावी,
सुखात ती हसावी, दुःखात ती रडावी,
पण, आयुष्यभर ती आपल्या सोबत असावी.

लक्षावधी वर्षांनी एखादा सुर्य निर्माण होतो,
कित्येक कळप शोधल्यावर कस्तुरी मृग सापडतो,
हजारो शिंपले उघडल्यावर एखादा मोती दिसतो,
शेकडो माणसे आयुष्यात भेटतात,
पण त्यात एखादाच मित्र तुझ्यासारखा असतो.

सुकलेले फुल सुगंध देऊन जातात,
गेलेले क्षण आठवणी देऊन जातात,
प्रत्येकाशी ओळख असतेच निराळी,
कोणी मैत्रीत प्रेम तर,
कोणी प्रेमात मैत्री देऊन जातात.

मैत्री असावी मना मनाची,
मैत्री असावी जन्मो जन्मांची,
मैत्री असावी प्रेम आणि त्यागाची,
अशी मैत्री असावी फक्त तुझी आणि माझी.

अनेक प्रेमात वेडे आहेत आणि आम्ही मैत्रीत

अनुभव सांगतो की एक विश्वासू मित्र हजार नातेवाईकांपेक्षा चांगला असतो

तुझ्या माझ्या अतुट मैत्रीचं रहस्य मी जाणलंय…. आता मात्र मनात वेळोवेळी तुलाच ठाणलंय.
सहवासात तुझ्या व्याख्या मैत्रीची छान समजली, सांगाती तू असता जगण्याची रीत जणू मज उमजली.

जास्त काही नाही फक्त एक असा मित्र हवा जो खिशाचे वजन पाहून बदलणार नाही.

मनाच्या तारा जुळून आलेल्या , सहवासाचा एक मधुर राग छेडलेला, संगतीत तुझ्या फुललेले जीवन, तुझ्या – माझ्या मैत्रीचा वेल गगनाशी भिडलेला.

friendship quotes in marathi

मैत्री तुझी अशी असवी,
आयुश्यभर सोबत राहावी, नको कधि त्यात दुरावा ,
नेहमीच नवा फ़ुलोरा, मैत्री अपुली अशी असावी,
सर्वांना एकत्रित अनावी, हसने रुसने चालत राहवे,
एकमेकांना समजुन घ्यावे, मैत्री आपण अशी जगवी,
एकमेकांचा आधार असावी, सुख दुखात नेहमी सोबत असवी,
असे हे आपले मैत्रिचे नाते नेहमीच जपावे.

आकाशात चंद्रासाठी चांदण्या खूप आहे,
पण चांदण्यासाठी चंद्र एकच आहे,
तुझ्यासाठी मित्र खूप असतील,
पण माझ्यासाठी फक्त तू आहे.

तुझ्या आयुष्याच्या पुस्तकात माझ्या मैञीचे एकच पान असु दे,
सुवर्णाक्षराने नको प्रेमाच्या शाईने लिहिलेले असु दे.
त्या पानाची कडा थोडी दुमडून ठेव,
आठवण माझी येईल तेव्हा सहजपणे तेच पान उघडून ठेव!

पावसातुन जेवढा ओलावा मिळत नाही तेवढा जिव्हाळा मैत्रीत मिळतो मैत्री मधल्या सावलीचा अर्थ कधीतरी उन्हातुन गेल्यावर कळतो

मित्राच्या मृत्यूपेक्षा मैत्रीचा मृत्यू अधिक दुःखदायक असतो

मैत्रीसाठी पुढे केलेला हात कोणी मागे घेत नसतं पण जीवनभर विश्वासाने साथ देणारा हात आपणच आपलं शोधायचा असतो

काही मित्र आयुष्यात भेटतात आणि काही मित्रांमध्ये आयुष्य भेटते

पैशाने कमी पडू ओ पण मैत्रीने अजिबात नाही
त्या जुन्या शाळेतल्या मित्रांना परत भेटून त्यांच्यासोबत घालवलेला दिवस हा विसरण्यासारखा नसतो

मित्र कमी असावेत पण त्याना तोड नसावी
मैत्रीचे शिखर सर करायचे असेल तर विश्वासाचा रोप मजबूत असावा लागतो

जो फरक औषधांनी पडत नाही तो दहा मिनिटे मित्रांशी बोलून पडतो

मैत्री नेहमी वेड्यांबरोबर करावी कारण अडचणीच्यावेळी शहाणे नेहमी माघार घेतात

मनाच्या इवल्याश्या कोपर्यात काही जण हक्काने राज्य करतात त्यालाच तर मैत्री म्हणतात.

जीवनात बरेच मित्र आले काही हृदयात स्थिरावले काही डोळ्यात स्थिरावले काही हळूहळू दूर गेले पण जे हृदयातून नाही गेले ते तुमच्यासारखे जिवलग मित्र झाले

मनाच्या इवल्याश्या कोपर्यात काही जण हक्काने राज्य करतात त्यालाच तर मैत्री म्हणतात

आयुष्य बदलत असत वर्गातून ऑफिस पर्यंत पुस्तकापासून फाईल पर्यंत जीन्स पासून फॉर्मल पर्यंत पॉकेटमनी पासून पगारापासून प्रेयसी पासून बायकोपर्यंत पण मित्र ते तसेच राहतात

आयुष्याचा अर्थच मला तुझ्या मैत्रीने शिकवला तुझ्याशी मैत्री करण्यापूर्वी जगण्याचे संदर्भ वेगळे होते तुझ्याशी मैत्री केली आणि जगण्याचे संदर्भ बदलत गेले

तुझ्या मैत्रीने दिलेली साथसोबत दिलेला विश्वास जगण्याचं नवं बळ या सार्‍यांनी आयुष्य बदलून गेलं नव्या पाकळ्यांनी उमलून आलं तुझ्या मैत्रीचा विश्वास असाच कायम राहू दे

कितीही भांडण तरी मनात राग न ठेवता जे लगेच गोड होतात ना तेच खरे Best friend असतात

तुमच्या Keyboard च्या
Y आणि I च्या मध्ये
एक खूप सुंदर Cute व्यक्ती आहे,
जरा बघा तर.

त्यांच्याप्रती निष्ठावंत आणि कर्जदार राहा जे तुम्हाला वेळ देतात कारण परिणाम कर्णालाही माहित होता पण मुद्दा मैत्री टिकवून ठेवण्याचा होता

खूप वेळेनंतर कॉलेजच्या कॅन्टीनमध्ये गेलो चहावाल्याने विचारलं चहा सोबत काय घ्याल मी विचारले जुने मित्र भेटतील

असे हृदय तयार करा की त्याला कधी तडा जाणार नाही असे हास्य तयार करा की हृदयाला त्रास होणार नाही असा स्पर्श करा की त्याने जखम होणार नाही अशी मैत्री करा की त्याचा शेवट कधी होणार नाही

Final Word

If you like friendship quotes in marathi then share with your friends and family members and social media.If you have any query regarding friendship quotes in marathi then comments below or email at [email protected]

Leave a Comment