Sad Status in Marathi | 500+ सॅड मराठी स्टेटस

sad status in marathi is the best marathi status to express your sad feelings for someone. so we provided to you love sad status marathi which was definitely like you. this sad status marathi love makes your day so stay with us.

Sad Status Marathi

आता माझे अश्रू हे १ टक्का पाणी
आणि ९९ टक्के भावनांनी बनलेला आहे…

मला दुःख याचे नाही की
नशिबाने मला धोका दिला आहे
त्रास तर या गोष्टीचा होतोय.
माझा विश्वास तुझ्यावर होता,
माझ्या नशिबावर नाही…

आज खूप रडावसं वाटतंय मला
फक्त इतकंच सांग की
तू माझ्याशिवाय राहू शकशील का….?

Ignore Quotes Marathi

या जगात चार गोष्टी कधीही बदलू शकतात,
विचार, निर्णय माणूस आणि प्रेम

काल पर्यंत जिला माझ्या शिवाय
करमत पण नव्हतं ना
तीच आज माझ्या message चा
reply तर सोडा seen पण करत नाही आहे….

आता खरंच खूप प्रयत्न करतोय मी
तुझ्या शिवाय आयुष्य जगण्याचा…

रोज ही रात्र पण 
मला रडवण्यासाठीच येते..

वेळ आहे तो पर्यंत समजुन घे
Ignore करायला सुरवात केली ना
तर भेटायला काय
मला बघायला पण तरसशील..

परक्यांनी दिलेला मान
आणि आपल्यांनी केलेला अपमान
माणूस कधीच विसरत नाही…

Love sad status in marathi

नशिबात काटे तर येणारच होते
कारण फुलंच गुलाबाच आवडलं होत..

आठवण त्यालाच येते
जो आपली काळजी करत असतो
नाहीतर Timepass करणाऱ्यांना
Message बघायलाही पण वेळ नसतो..

life sad status in marathi

माझ्या आयुष्याच्या पुस्तकामधलं
सर्वात जास्त त्रास देणार पानं म्हणजे
तुझं खोटं प्रेम

आपल्या आयुष्यात जेव्हा एकटेपणा येतो ना
तेव्हा घड्याळाची टिकटिक सुद्धा आपल्याला
खूप जोराने ऐकू येऊ लागते….

खोटं का असेना पण
माझ्यावर प्रेम केल्याबद्दल धन्यवाद

प्रेम करा पण कधी प्रेमात
स्वत:ची self Respect घालवू नका

नाराज तर नाराज
पण कोणाच्या मनासारखं जगणं 
मला नाही येत..

Love Sad Status sms

आठवणींच्या जगात नाही जगायचं मला
पण तू सोबत नाहीस हा विचारच
जास्त त्रास देतोय मला…

कधी कधी इतका त्रास होतो की
अस वाटतंय
आपण भेटलोच नसतो तर
खूप बरं झालं असत..

ज्या व्यक्ती जास्त Online राहतात ना
ते Real Life मध्ये खूप Alone असतात..

आज तुझ्याजवळ माझी जागा घेणारे
खूप असतील
पण ते तुला कितपत साथ देतील
हे मला माहीत नाही..

आजकाल मी खूप एकटाच असतो
सगळ्यांसोबत जरी असलो ना
तरी मी कोणाचाच नसतो..

तुला वाटत असेल की
मी तुझ्याकडे दुर्लक्ष करतोय
पण मी तेचं करतोय
जे तु माझ्यासोबत केलंय.

आजकाल Good Night हा word
झोपेसाठी नाही तर
आपल्यापासून कोणाला तरी
दूर करण्यासाठी Use होतो…

Sad Status Marathi

breakup sad status marathi

आठवण तर रोजच येते रे तुझी
पण आता वाट बघणं केव्हाच सोडुन दिलंय मी

एक विचारु उत्तर हसता हसता दे,
मला रडवून तू तर खुश आहेस ना ?

आयुष्यात त्या लोकांची
कधीच वाट पाहू नका
जे तुमच्यापेक्षा दुसऱ्यासोबत
जास्त खुश असतात…

माझ्या दोन इच्छा
ज्या कधीच पूर्ण होऊ शकत नाहीत
तुला मिळवणं आणि तुला विसरणं

खूप त्रास होतो तेव्हा
जेव्हा कोणी अचानक बदलत

आयुष्यात एकच गोष्ट Delete होत नाही
ती म्हणजे तुझी आठवण..

तू निघून गेलीस ना मला सोडून तर जा
मी पण आता जगतोय माझ्या पद्धतीने…

वेळ बदलत आहे
आणि माणसे देखील बदलत आहेत
आता मला सुद्धा हक्क आहे बदलण्याचा…

Ignore करायचा असेल तर मनापासून कर
उगीच Attettion देऊन डोकं नको फिरऊस.

Sad Quotes in Marathi

आयुष्याचा सोबती नेहमी
मी आणि माझा
एकांत च असतो

त्या वेडिला वाटते आहे की
मी तिला विसरलो आहे
पण तिला काय माहीत
वेळ आणि काळ बदलला तरी
प्रेम कधीच विसरता येत नाही

माझ fb स्टेटस वाचण्यापेक्षा जर
तू माझ मन वाचल असतस ना
तर त्यामधे तुला तुझच नाव दिसले असते.

friendship sad status marahti

बोलायला गेलं तर 
सगळे आपलेच असतात
पण तो गैरसमज असतो कारण
आपल्याशिवाय आपलं कोणीच नसत

लोकं मला विचारता
तु हल्ली रात्रभर Online असतोस
तू झोपतोस की नाही
मी त्यांना हसून उत्तर देतो
ज्यांची स्वप्न तुटतात ना
त्यांना झोप कुठे येते…

आयुष्यात एक ‪वेळ अशी येते
जेव्हा ‪प्रश्न नको असतात
फक्त ‪तिची ‎साथ आपणास हवी असते…

लोकं म्हणतात की ती एक गेल्याने
दुनिया हि कधीच संपत नाही
पण लोकांना काय माहित की
जरी लाखो मिळाल्या ना तरी त्या एकीची कमी
कधीच पूर्ण होत नाही….

असेंन जरी तुझा अपराधी मी
फक्त एकच माला सजा कर
मला तुझ्यात सामावून घे
आणि बाकी सर्व वजा कर.

Best Sad Status in Marathi

किती सहज ‪हाथ सुटून जातो ना
आपल्या हातामधुन त्या व्यक्तीचा हाथ…
ज्याचा ‪हाथ हातात धरुन आपल्याला
आयुष्यभर जगावस वाटत असत…

तेव्हा तर माझ्या काळजाचं पाणी पाणी झाल
जेव्हा ती मला बोलली की
मी तुझाकडुन प्रेम शिकले
दुसर्या कोणावर करण्यासाठी

हे प्रेमाचे गणितच खुप अवघड असते,
जे सर्वांनाच सोडविता येत नाही,
प्रेम करणारे तर सर्वच असतात
पण शेवट पर्यंत कोणाचे प्रेम टिकत नाही..

आता मला एकटं रहावस वाटत
आपल्याला कोणी सोडून जायची भीती नसते….

नात फक्त नावालाच उरलंय,
पहिल्या सारख आता त्या नात्यात
काहीच उरलं नाही

दुसऱ्यासाठी कधीच स्वत:ला बदलू नका,
कारण एक दिवस तुम्ही स्वतःलाच 
Miss कराल…

आठवण ही खूप विचित्र गोष्ट आहे
एकांतात माणसाला खूप रडवते

Emotional Status in Marathi

साला हे हृदय पण इतकं नालायक आहे ना
ज्यांना आपली किंमत नाही ना
त्यांच्याच मागे पळतय

मी तुझ्या आयुष्यात येऊन 
तुला फक्त त्रासच दिला बस 
आता ही चूक पुन्हा होणार नाही 
तू खुश रहा

very sad status marathi

कसं असतं ना हे प्रेम
मी तिच्यासाठी रात्रभर रडतो आहे
आणि ती तिकडे दुसऱ्याला खुश ठेवण्यात
Bussy आहे

ती म्हणाली वेडा आहेस तू
मी म्हणालो हो आहे मी वेडा
आणि तो सुद्धा कायम तुझ्याच साठी

तुझ्यावर मनापासुन खरं प्रेम केलं
म्हणुन तुला विसरता नाही येत….
तुझ्यासोबत जर Time Pass केला असता ना
तर तुला कधीच विसरून गेलो असतो
अगदी तुझ्या सारखाच.

वाचा: मूड ऑफ मराठी स्टेटस

काय वेळ आहे माझ्यावर
हृदयातल्या भावना
स्टेटस मधून सांगावं लागत आहे

कधी वेळ भेटला तर
नक्की विचार कर
स्वतःची काळजी न करणारा मुलगा
तुझी काळजी का घेत होता…

love sad status in Marathi (2)

माझं दुःख त्या देवालाच माहिती
लोकांनी तर मला फक्त 
हसतानाच पाहिलंय…

आता मनाशी गोष्ट ठरवली आहे
आयुष्यात परत कधीच प्रेम नाही करणार….

प्रेम तर एका क्षणात होत
पण मोठी किंमत लागते ति विसरण्याची..

प्रेमात एक गोष्ट आता नक्की कळाली
आणि ती म्हणजे
नात्याचा शेवट  हा नेहमी
ब्लॉक लिस्ट मध्ये होतो

आजचा दिवस पण असाच निघून गेला
ना मला वेळ मिळाला
ना त्याला आमची आठवण आली

तुला विसरताना
मन रोज भरून येत…

ज्या व्यक्ति सोबत
आपण आपले सारे  SECRETES Share करतो
शेवटी तीच व्यक्ति
आपल सर्वात मोठ SECRET बनुन जाते

love sad status in Marathi

whatsapp sad status marathi

कधीतरी स्वतःला भेटायचं मन करतं,
अस ऐकलय की खूपच वाईट आहे मी

देवा येऊ का रे तुझ्याजवळ
इथे कोणीच नाही मला समजून घेणार

एखाद्या व्यक्तीला इतका पण,
त्रास देऊ नका की, त्याला त्याचं
जीवन नकोस वाटेल

चेहरा मिळेल तुला माझ्या पेक्षा पण सुंदर
पण जेव्हा वेळ हृदयाची येईल तेव्हा तु
नक्कीच हरशील

चालुन चालुन आता पूर्णपणे थकलो आहे मी
पण अजुनही तुझ्या हृदयाकडे जाण्याचा रास्ता
अजुनही मला सापडला नाही…..

एक तु सोडून काहीच नव्हतं
माझ्याकडे गमवायला

तुझी आठवण तर मला
क्षणा क्षणा ला येते
पण आता मागे बघायचं सोडून दिलंय मी

माहित आहे मला
आता तुला माझा कंटाळा आलाय
पण तुझं पण काही चुकत नाहीच.
कारण किती दिवस तु तरी एकाच
खेळण्यासोबत खेळणार ना….??

love sad status in marathi

काही जखमा दिसत नाही,
म्हणुन अस समजू नका की त्या दुखत नाहीत.

ज्याचं प्रेमखरं असत ना
नेमकं त्याचंच नशीब खराब असतं..

प्रेमात पडणं खूपसोपं आहे.
पण तेच प्रेम शेवटपर्यंत जपून ठेवणं
खुप कठीण…

सोप नसत हो
जिवापेक्षा जास्त प्रेम केलेल्या व्यक्तीला विसरणं…

marathi sad status for whatsapp

खरंच एकटा झाली मी आज
कुणी सतावणार पण नाही
आणि कोणी मनावणार सुद्धा नाही…

खर तर मिच वेडा आहे
उगाच तिच्या कडून Expectation ठेवतो

देवा खरंच काहीच देऊ नकोस रे मला
कारण तुझी हिसकावून घेण्याची सवय आहे
हे मला माहित आहे…

प्रेम हे कधीच चुकीचं नसत
कदाचित माझी निवड चुकीची निघाली…

marathi sad status

तेज तुझ्या reply ची मी
तासन तास वाट बघत असते.
याला कि माझं प्रेम म्हणावं कि
माझा मूर्खपणा
तेच आता कळतं नाही मला……

आयुष्यात अशी माणसं पण असतात
जी फक्त आपल्यासाठी बनलेली असतात
पण आपली होऊ शकत नाही

आम्ही दूर नाही केलं कुणाला
आमच्या पासुन पण ज्यांच मन भरलं
ते अनोळखी होत गेलेत 

डोळ्यातून पाणी काढ़न कोणी
आपलं होत नसत
जो खरंच आपल्यावर प्रेम करतात
ते कधीच आपल्याला रडूच देत नाही..

नाती तोडली नाही पाहिजेत
हे खरं आहे
पण जेथे आपली कदरच नाही
ती नाती टिकवूनही काही उपयोग नाही

आज मला असं वाटतंय कि
तु खरंच आज माझ्या Life मध्ये
असायला हवा होतास.

Sad राहणं माझी आवड नाही
माझ्या प्रेमाने दिलेल एक gift आहे ते..

देवाकडे जे मागितलं ते सर्व मिळालं, 
पण जेव्हा तुला मागितलं
ते देवालाही देता आलं नाही…

लवकरच तुला समजेल,
माझं तुझ्या आयुष्यात असणं काय होत 
आणि नसणं काय आहे

Miss You Status Marathi

dosti sad status marathi

तुला कधीच माझं प्रेम कळलं नाहीतर
आता मला होणारा त्रास तरी काय कळणार

या जगात आपल्याला सगळं
काही मिळेल
पण तीच गोष्ट मिळणार.नाही
जी आपल्याला हवी असते

कोणाला कितीही आपलंसं
करण्याचा प्रयत्न करा
पण शेवटी ते दाखवूनच देतात
ते परके आहेत 

विश्वास हा असा पक्षी आहे
एकदा तो उडाला ना की
परत त्या जागेवट कधीच बसत नाही

जेव्हा लोकांना एखाद्या नात्याचा
कंटाळा येऊ लागतो ना
तेव्हा त्यांना दूर जायला कारणे सुद्धा
लवकर सापडतात…..

तुझ्यावर मी मनापासून प्रेम केलं
हीच माझी सर्वात मोठी चूक

त्या वेडीने हा विचार करून मला सोडून दिल कि
यांच्याकडे तर पैसा नाही मग हा मला
प्रेमाशिवाय काय देणार…..

मी असं ऐकलंय की
आपल्या श्वास बंद झाल्यावर
आपल्याला सोडून गेलेले पण
भेटायला येतात…

Sad Life Quotes in Marathi

Bussy असं कोणीच नसत
फक्त समोरच्या व्यक्ती साठी
आपली Importance संपलेली असते…

तुझ्यापासून दूर ही राहू शकत नाही,
पण काय करणार सोबत राहणं
नशिबात सुध्दा नाही…

तुम्ही ज्याच्यावर डोळे झाकून
विश्वास ठेवता, 
खरंतर तेच लोकं तुमचे 
डोळे उघडून जातात…

आयुष्यात काही क्षण असे असतात
की ते आठवले की 
ओठावर हसू आणि
डोळ्यांत पाणी येत..

तुटलेलं स्वप्न आणि 
रुसलेली व्यक्ती,
खूप त्रास देते..

जिथे तुमची किंमत केली जात नसेल
तिथे जान बंद करा
मग ते कोणाच घर असो
किंवा कोणाच मन…

feeling sad status in marathi

आता वेळ आली आहे
काही लोकांना खऱ्या आयुष्यातुन
कायमचं काढून टाकायचं…

कोणाला तरी Miss करण
आणि त्याला ते न सांगता
जगणं, खूप अवघड असतंय

Sad Marathi Shayari

सगळ्यांची साथ देता देता
कुठंतरी मीच एकटा पडत चाललोय

माझ्या मनातले शब्द
माझ्या मनातच राहून गेलेत….

स्वतःपेक्षा पण जास्त विश्वास होता
काही लोकांवर
पण ते इतक्या लवकर बदलतील
असं अजिबात वाटलं नव्हतं……

वाचा: कोणीच कोणाचं नसत मराठी स्टेटस

आपल्या प्रेमात फरक फक्त इतकाच होता कि
मी सर्वाना सोडून तुला महत्व दिले
आणि तू मला सोडून सर्वाना…….

ती माझी नाही झाली तरी चालेल
पण जिथे ती असेल तिथे तिला
सुखी ठेव….

ती मला सारखी विचारायची कि
तू मला सोडून कधी जाणार नाहीस ना
आज मला वाटतंय कि
मी पण तिला हेच विचारायला हवं होत.

9. sad status about life in marathi

वेळ तर प्रत्येकावर येते 
फक्त फरक इतकाच 
कोणी वेळेला साथ देतो 
तर कोणी वेळेवर धोका देतो..

ना आता कोणाचं मन दुखावणार
ना कोणावर हक्क गाजवणार,
आता असचं शांत राहून आयुष्य जगणार..

sad marathi status for whatsapp

खूप त्रास होतो तेव्हा
जेव्हा तुम्हाला समजून घेणारी व्यक्तीच
तुम्हाला चुकीची समजू लागते..

Busy असलं की
जगातलं कोणतंच दुःख स्पर्श
करत नाही

शक घेणं चुकीचं होत पण
शक एकदम बरोबर निघाला

हदयातल्या समोरील व्यक्तीच्या भावनांची
वेळेवर कदर करा
एकदा का वेळ गेली की परत येत नाही..

ज्यांना कोणी मनावनार नसतं
ते कधी कोणावर रुसत नाहीत…

10. maitri sad status

खूप त्रास होतो
जेव्हा आपली लाडकी व्यक्ती
आपल्याला Ignore करते.
जिच्यासाठी आपण साऱ्या जगाला
Ignore केलेलं असतं……

ती माझ्यासाठी सर्वकाही होती
सोना,बाबु,पिल्लु,जानू
आणि तिच्यासाठी मी फक्त तिचा एक
Timepass

तुझ्यात आणि माझ्यात
फरक फक्त इतकाच होता की
तुला माझ्या सोबत वेळ घालवायचा होता
आणि मला तुझ्या सोबत आयुष्य

Sad Quotes in Marathi for Girl

कधी वाटलं सुद्धा नव्हतं
प्रेमात असं पण काही घडत
धडधडणार हृदय हे
हुंदके देऊन देऊन बंद पडत…..

कोणासोबत खुश असाल तर
मनापासून रहा
उगाच मजबुरी म्हणून नात निभावू नका

जर माहिती असतं ना
एवढा त्रास होणार 
तर आई शप्पथ कधी
जिव लावला नसता…

झोप नाही तू पण नाहीस आहे 
सोबत तर फक्त तुझी आठवण
आणि हा एकटेपणा

मला खूप त्रास होतो
जेव्हा मला तू आणि
तुझं ते बोलणं आठवते.

मला एकटच रहायला आवडत
कारण माझ्याशिवाय मला 
कोणीच समजू शकत नाही..

जे लोक आपल्याला 
समजून घेऊ शकत नाही 
त्यांची काळजी करणं सोडून द्या

गरजेनुसार बोलणाऱ्या व्यक्तीला 
कधी आपली गरज बनवू नका… 

Sad Quotes in Marathi Sad Status

11. sad status for fiends in marathi

मला ना तुझ्या सोबत खूप बोलावसं वाटत
पण आता स्वतःच्या मनाला थांबवलं मी
कारण तुझा स्वभाव आता पहिल्यासारखा राहिला नाही….

वर्ष खुप बदलतील
पण माझं तुझ्यावरच हे प्रेम
कधीच बदलणार नाही….

आजकाल तर एकटेपणाच
सर्वात जास्त जवळ असतो माझ्या…..

मी आता फक्त जगाला दाखवायला हसतो आहे
पण खरंच मी आतून खूप तुटलेला आहे…

life partner हा
सुंदर नसला तरी चालेल
पण आपली care करणारा
नक्कीच पाहिजे.

मी तिच्यासाठी
त्या खेळण्यासारखा आहे,
तिचं प्रेम तर आहे माझ्यावर
पण फक्त खेळण्यापूरत..

चंद्र आणि चांदण्याचे खेळ आता जुने झाले
तुझ्या येण्याने माझ्या गजबजलेल्या शहराचे
रस्ते आता तुझ्या जाण्याने सुने झाले

सगळे जुने फोटो आहेत तसेच आहेत
त्या फोटोत असणारे आणि
तसले खराब फोटोसुद्धा लाइक करणारे
काही जण मात्र दुरावलेत…

sad status in marathi

12. sad status for girl in marathi

तू तरी समजून घे गं माझ्या भावना

महत्व याला नाही कि
तुम्ही एक मेकांसोबत किती वर्ष
Relationship मध्ये आहात..
महत्व तर याला आहे कि तुम्ही
एकमेकांवर मनापासून किती प्रेम करता…

दुःख हे नेहमी आपलीच माणसे देतात,
कारण परक्यांना काय माहित,
तुम्हाला सर्वात जास्त त्रास
कोणत्या गोष्टीचा होतो…

मला कुणीतरी विचारलं कि
ती सध्या काय करते
मी बोललो
मला good night बोलते
आणि स्वतः online राहते….

तू मला सोडून गेलीस
आणि सगळंच हरवून गेलंय असं वाटतंय…

तुझ्या खरं प्रेम असतं तर
दूर जाण्याची कारण दिली नसती
जवळ येण्यासाठी मार्ग काढला असता.

मन तर माझं खुप करत
तिची आणि माझी एखादी
लव्ह स्टोरी लिहावी
पण साली धोकेबाज निघाली.

आपण कोणावर कितीही प्रेम करा
पण त्याच मन दुसऱ्यात असेल ना
तर तिथे आपली किंमत
शून्य असते..

वाचा: Heart Touching Marathi Status

तू मला Ignore करण्यात
व्यस्त असताना, 
मी तुझ्याशिवाय जगायला
शिकलो.

मनातुन उतरलेल्या लोकांची
तक्रार कसली
जा माफ केलं तुला

Sad Status In Marathi Images

13. sad status whatsapp marathi

वेळ जाऊ द्या
त्यांना सुद्धा  कळेल 
त्यांनी काय गमावलं ते…

प्रत्येक वेळी कोणाचा तरी वेळ मागण्यापेक्षा
चांगलं आहे की
आपणच एकटं जगायला शिकलं पाहिजे

प्रेम करा पण कधी प्रेमात
स्वत:ची self Respect घालवू नका

एकटेपणा खूप चांगला आहे
कोणाकडून कुठलीही अपेक्षा ठेवायची 
गरज भासत नाही

खूप छान वाटत 
मतलबी लोक आयुष्यातुन निघून गेल्यावर 

जेव्हा माणूस आतून तुटतो
तेव्हा तो बाहेरुन खूप शांत राहतो

लागलेली भूक नसलेला पैसा
आणि तुटलेलं मन आयुष्यात ते शिकवते
जे कोणती डिग्री शिकवत नाही

ज्याचं मन चांगलं असत ना
त्यांचं नशीब खराब असत

खेळ सर्व खेळा
पण कोणाच्या भावनांशी 
कधीच खेळू नका…

Sad Status in marathi

आपण ज्यांची 
स्वतःपेक्षा जास्त काळजी करतो ना
त्यांनाच आपल्या feeling ची 
काही value नसते

देवाकडे एकच प्रार्थना
आज ज्यांच्यासाठी मी रडतोय
त्यांना हे दुःख कधीच देऊ नकोस

लोकं Timepass साठी
आपल्याशी बोलतात
आणि आपण त्यांना आपलं समजून बसतो

झालंय कितीही दुःख असले तरी
जगासमोर हसाव लागतंय

सगळे गरजे पुरताच असतात हो
गरज संपली की
आपलेच साथ देत नाही
तर परके तरी काय देतील.

आठवणींच्या जगात नाही जगायचं मला
पण तू सोबत नाहीस
हा विचारच जास्त त्रास देतोय मला

मी अजून सुद्धा त्या आशेवर जगतो आहे
तू एकदिवस नक्की परत येशील..

तू कायम दुसऱ्यांशी बोलून
खुश आहेस
आणि मी तुला online बघून….

Sad Status Marathi

तु जरी त्याची असलीस तरी ही
मला तुच आवडतेस

प्रेमात कमीपणा घेणारे कधीच
चुकीचे अथवा लहान नसतात
कारण त्यांना ते नातं गमवायचं नसतं

रातभर बोलणारे आता
तासभर नाही बोलू शकत

एकच चूक केली मी
तुझ्याशी रोज बोलून
तुझी सवय करुन घेतली
आणि आज त्यांच्याच त्रास होतो

मतलबी आणि चुकीच्या लोकांमध्ये
राहण्यापेक्षा
एकट राहिलेलं खूप भारी

आपण नाराज राहत नाही कोणावर
फक्त माफ करून Heart मधुन
काढुन टाकतो .

प्रेम करायची सवय लावून
Ignore का करते

खूप दुरवर जावं लागतं…
फक्त हे जाण्यासाठी की
जवळ कोण आहे..

sad whatsapp status in marathi

जिला समजली साधी भोळी
तिनेच मारली माझ्या हृदयावर गोळी

जीवनात जे मिळवायचं आहे
ते वेळेवर मिळवा कारण
जीवनात संधी कमी आणि फसवणूक
जास्त होते.

काही गोष्टी कळण्यासाठी
हृदय हवं असतं 
तेही तुटलेलं…

त्रास तर आजपण होतो कारण
प्रेम केल होत Timepass नाही..

खूप काही त्रास असतांनाही
सगळ्यांसोबत Normal असणं
कदाचित यालाच आयुष्य म्हणतात

तास तास बोलणारे आज
हातात Phone असून उचलत नाही.

कोरोना असो किंवा नसो
लोकांपासून लांब राहिलेलं बर

आज काहीच सुचत नाहीये
फक्त तुझाच चेहरा आठवतोय..

कितीही चांगलं वागण्याचा प्रयत्न
केला तरी काही लोक
वाईट वागायला मजबूर करतातच…

whatsapp status sad in marathi

प्रत्येक क्षण आठवतो
तुझ्या सोबतीतला,
प्रत्येक क्षण असा कि
लाजवेल तो सुखाला…

निळ्या आकाशात गर्द काळे ढग,
पुन्हा गर्दी करून दाटतील…
आठवणी तुझ्या मनात माझ्या,
नव्याने संसार थाटतील….

नाही आठवण काढलीस तरी चालेल,
पण विसरून मात्र जाऊ नकोस…
नातं जपलं की सगळं जमतं,

हळूहळू का होईना कोणी
आपलसं बनतं,
ओळख नसली जन्माची
तरी साथ देऊन जातं,
आठवणीचं गाठोड अन्
डोळ्यात प्रेमाचा ओलावा
देऊन आपलसं करुन जातं..

नकळत तुझी आठवण
मनाला स्पर्शून जाते…
मी तुझी आता कुणीच नाही
पण तुला आपलेसे करून जाते…

दिवस नकळत जाई,
रात्र रेंगाळत राही..
असा एकही क्षण नाही,
की तुझी आठवण येत नाही…

तू बरसायला लागलास की,
आठवणींच्या सरी कोसळतात…
तुला सांगतो मग त्याही तुझ्यासारख्याच,
मनमोहक वाटू लागतात….

तू पोळी मी तवा
तू खीर मी रवा
तू पेढा मी खवा
तू वात मी दिवा
तू श्वास मी हवा
तू भाजी मी ओवा
आठवण काढत जा की कवा कवा..

आठवण स्टेटस मराठी

माझी आठवण येताच
मी जवळ असल्याच तुला भासेल..
तुझ्या डोळ्यातून निघालेला
अश्रुचा प्रत्येक थेंब मी असेल…

माझा आधार व्हायला
शब्द कधीही तयार असतात
अगदी तसचं माझा आजार व्हायला
तुझ्या आठवणीही तयार असतात…

मला विसरण्याची तुझी
सवय जुनी आहे..
तुझ्या आठवणीत माझी
रात्र सुनी आहे….

मला कळतंय गं तुझं
उदास आणि बैचेन मन..
मी पण तुझ्याच आठवणीत
हरवून जातो प्रत्येकक्षण..

मनात आठवणी तर खूप असतात…
कालांतराने त्या सरून जातात…
तुमच्यासारखी माणसे खूप कमी असतात…
जे हृदयात घर करून राहतात…

मनाच्या शिंपल्यात जपावा
आठवणींचा मोती
अशीच फुलत रहावी
साताजन्माची नाती..

मनाचे भाव असतात
साधे भोळे,
तुझी आठवण येताच
भरतात डोळे….

मन होतं माझं कुठेतरी हरवलेलं..
पण तरी ते तुलाच शोधत होतं..
तुला खरचं ओळखता नाही आलं,
ते फक्त तुझ्यासाठीच झुरत होतं…

दुःखी स्टेटस मराठी

स्तब्ध उभं राहून बघ ही वाट तुला पळताना दिसेल
आणि कुणाच्या आठवणीने हळुच मागे वळताना दिसेल

सांजसकाळी कातरकाळी
येतात नेहमी तुझ्याच आठवणी
आठवणी त्या मन करतात उदास
तेव्हा खरंच हवा असतो हलवा स्पर्श तुझाच

सत्याच्या वाटेवर स्वप्न तुटून जातात,
निसर्ग बदलला की फुले सुकून जातात
मनापासून आठवण काढली आहे तुमची,
पुन्हा म्हणू नका आपली माणसे विसरून जातात

शांत संध्याकाळी समुद्रकिनारी
तुझी वाट बघत मी बसलो होतो
दूर देशावरून येणाऱ्या लाटेशी
एकटाच बोलत बसलो होतो…

शब्द बनून पुस्तकांमध्ये भेटू आपण,
सुगंध बनून फुलांमध्ये भेटू आपण,
काढशील आठवण माझी जेव्हा,
अश्रू बनून डोळ्यांमध्ये भेटू आपण…

वेड लागले आहे तुझ्या भेटीचे..
तुझ्या स्पर्शानी दरवळणार्या सांजेचे..
आसुसलेलं एकटे मन फक्त उराशी..
हल्ली खूप दूर तू अन
आठवण तरंगते डोळ्याशी..

वेड मन माझं
त्याला समजावू किती..
तू येऊन गेलास तरीही
वाट पाहत राही तुझीच….

विसरलो नाही तुला मी कणभर
मनात तुझ्या मीही असेन खरंतर
अजूनही काव्य लिहितो मी तुझ्यावर
वाचत असशील तूही आठवणीने क्षणभर..

वाट पाहशील तर आठवण बनून येईन,
तुझ्या ओठांवर गाणे बनून येईन..
एकदा मनापासून आठवून तर बघ,
तुझ्या चेहऱ्यावर गोड हास्य बनून येईन…

जीवन मिळते एकाचं वेळी……
मरणं येतं एकाचं वेळी…
प्रेम होतं एकाचं वेळी…
ह्रदय तुटतं एकाचं वेळी…
सर्व काही होतं एकाचं वेळी…
तर तिची आठवण…
का..?. येते वेळो वेळी..

जीवन आहे तिथे आठवण आहेच
आठवण आहे तिथे भावना आहेच
भावना आहे तिथे मैत्री आहेच
आणि जिथे मैत्री आहे तिथे
फक्त तूच आहेच…

जीव तुटका होतो बोलण्यास,
तुला एक वेळ पाहण्यास,
तुझ्या जवळ येण्यास,
आशा राहते ती मनास,
असेच संपते दिवस
नाही संपत तो प्रवास…

तु मी सोबत असणे सारे काही विधिलिखित आहे..
रोज त्याच गर्दीत असून एकत्र कालांतराने भेटणे..
जवळ असूनही तू अन मी फक्त दूरवर जगत आहे..

आता प्रारब्धाच्या गोष्टी ह्या कसे, कुठे अन केव्हा समोर येणे..

पाहता क्षणीच एकमेकांचे होऊन जातो कसे..
कदाचित दैवी संकेतच मिळत असतील असे..
खेळ सारा भावनांचा होतो अन ओढ कसली कुणास न दिसे..

वाट पाहणे तुझी,
हाच राहिला एक ध्यास
दुसरा विचार मी नाही करत,
तूच जीवन तूच आहेस श्वास

आज मी तिला कायमचा विसरण्यात
यशस्वी झालो..
आज मी तीची दिवसात फक्त,
दोनदाच आठवण काढली,
एक म्हणजे श्वास घेतांना,
आणि दुसरी म्हणजे,
श्वास सोडतांना..

ज्यांच्याशी बोलायची
सवय होऊन जाते ना
त्यांच्याशी बोलणं नाही झालं की मन
उदास होऊन जातं.

मी नाही केला तर
काही लोकं स्वतःहून Msg
पण करत नाहीत.
एक Call ची खुप वाट बघतोय
कोणी तरी खुप
प्रेमाने सांगितलं होत
की वेळ भेटला तर
नक्की Call करेल..

सगळं खोटं असू शकतं पण
अर्ध्या रात्री कोणासाठी तरी आपल्या
डोळ्यात आलेले अश्रू कधीच खोटे
नसतात.😭

ज्यांच्या आठवणीने चेहऱ्यावर
Smiles येतं होती
आज त्यांच्याच आठवणीने
डोळ्यांत पाणी येत आहे.

आठवण

असा एकही दिवस नाही की
तुझी आठवण येत नाही
तुझा Photo पाहिल्याशिवाय तर
दिवसच पुढे जात नाही.

तुझ्यासोबत घालवलेला प्रत्येक क्षण आठवतो,
फक्त एकदा भेटण्यासाठी
मी तुझी आतुरतेने वाट पाहत आहे.

तुझ्या आठवणींच्या दुनियेत हरवून जाणं,
जणू काही नियतीनेच ठरवलेलं !
वागण असेल नित्त्याचच,
परंतु, जगण मात्र, तुझ्यातच हरवलेलं !!

आठवणी या अश्या का असतात… ,
ओंजळ भरलेल्या पाण्यासारख्या… ,
नकळत ओंजळ रिकामी होते… ,
मग उरतो तो फक्त ओलावा प्रत्येक आठवणीचा…!!!

तुझी आठवण म्हणजे कस्तुरी,
तळमळतेय मी इथे तुझ्याविना
शून्य जाहले अवघे जीवन…

तु आलीस जीवनी,
रंग माझे बहरूण आले…
धूंद तुझ्या आठवणी,
नयनी अश्रु सोडूनी गेले…

तिच्या आठवणींपासून दूर जाणं
तुला कधी जमणार नाही रे
तिने दिलेलं फूल सुकले तरी
सुगंध त्याचा सुकनार नाही रे..

डोळ्यात साठलेल्या तुझ्या आठवणी
रात्र ही सरता सरेना,
किती दिवस लोटले तुला पाहून
स्वप्नात तरी ये ना..

ठाऊक आहे मला,
मी नसताना तू रडशील
एकदा का होईना,
आठवण माझी काढशील …

झाडावरच्या फुलांना गळताना पाहुण कधी रडु नये,
कुणाच्या आठवणीत इतके खोलवर कधी पडु नये.

शब्द जड होतात अश्रु मात्र हलके आहेत,
म्हणुनच ओठांपेक्षा डोळेच जास्त बोलके आहेत.

बोलुन भावना व्यक्त होतात ही खोटी आशा आहे,
‘मौन’ हीच खरी भाषा आहे..

जेव्हा गरज तुला असायची,
आपले काम सोडून मी बोलायचं,
आज मला गरज तुझी आहे,
मात्र मी नुसतच वाट बघायचं….

तुला कधी कळलचं नाही कि,
तुझ्याशिवाय आयुष्य हेचं
सगळ्यात मोठं दु:ख आहे..

तुला आठवताना एक भान
मला राखावं लागतं
असं देहाचं उजळणं
काळोखात झाकावं लागतं…

तुझ्यावरचं प्रेम व्यक्त करण,
मला काही जमत नाही ..
तुझ्या आठवणी शिवाय ,
मन मात्र कशात रमत नाही ..

तुझ्यात आणि माझ्यात
कुठे दुरावा आहे
आठवण तिकडे आणि
उचकी इकडे
हाच आपल्या प्रेमाचा
मोठा पुरावा आहे…

तुझ्याच आठवणीत तुला
विसरण्याचा प्रयत्न करते,
आणि या विसरण्याच्या धुंदित
पुन्हा पुन्हा आठवत राहते…

तुझ्याकडे पूर्ण दिवस नाही मागत मी
फक्त त्यातील काहीक्षण दे …
आलीस तरी तुझ्या आठवणींना
तरी यायला वाव दे…

तुझ्या सुंदर आठवणीत
अश्रुंचाही विसर पडतो.
आठवणीतुन परतताना हा
अश्रुच मग साथ देतो.

दिवस ही पुरत नाही तुझी
आठवण काढायला,
तुला ही जमत का गं माझ्या
आठवणीत रमायला
तुझ्या आठवणींना आठवत,
माझं वेडं मन जगत होतं…

कधीतरी येशील तू जीवनात,
याच आशेवर वाट पाहत होतं…
तुझ्या आठवणी म्हणजे
मोरपिसाचा हळूवार स्पर्श…

तुझ्या आठवणी म्हणजे
नकळत निर्माण होणारा हर्ष…

येणा-या प्रत्येक सावलीत
तुझाच भास आहे..
तू येशील अशी उगीचच आस आहे..

येईन किंवा न येईन
परत तुझ्या भेटीला,
आठवणी माञ बांधून
ठेवीन काळजातल्या गाठीला…

म्हटलं तर तसं सगळं छान आहे,
कुठे ही कमी नाही..
तरीही तू जवळ असल्याशिवाय
कुठे ही मजा नाही…

माझ्यापासून दूर गेल्यावर..
आठवण माझी काढशील ना ?
काही बोलावसं वाटल तर..
मोबाईलवर एक कॉल करशील ना ?

माझ्या ‪‎प्रितीची चाहूल
तुला कधीच कळणार नाही….
आज मी तुझी
वाट पाहत आहे
उद्या मीच ‪‎मिळणार नाही…..

माझ्या सावलीला ही सवय तुझ्या आठवणींची
आठवणीतच तुझ्या पांघरून घेण्याची
एकटेपण स्वतःच वाटून घेण्याची
सवय झाली आहे आता तुझ्याविना आठवणीत जगण्याची

माझ्या एकाकी जीवनात केवळ,
तू एक आठवण बनून राहलीस…
अन माझ्या प्रत्येक सुख दु:खात,
तू डोळ्यातील अश्रू होऊन वाहलीस…

माझ्या आठवणींना,
तुझ्या सोबतीची जोड असते.
तू सोबत असलीस,
कि प्रत्येक आठवण गोड असते…

बघताच ज्याला भान हरवते,
समोर नसला की बैचेन मन होते
आठवणीच त्याच्या मग
विश्व बनते
यालाच म्हणतात प्रेम कदाचित,
ज्याच्याविना आयुष्य थांबते…♥ ♥♥

वाट पाहशील तर आठवण बनून येईन..
तुझ्या ओठांवर गाणे बनून येईन..
एकदा मनापासून मला आठवून तर बघ…
तुझ्या चेहऱ्यावर गोड हास्य बनून येईन….!!

प्रेमात तुला दूर करणे कठीण होते..,
ते वादळ डोळ्यात ठेवणे कठीण होते..,
सोपे वाटले तुझ्या आठवणीत मरणे…
कारण..???
तुला विसरून जगणे फार कठीण होते.. 😔

दोन गोष्टी माझ्यासमोर आल्या ना, की
मला काय करायचे ते कळतचं..
एक म्हणजे तू आणि
दुसरी म्हणजे तुझी आठवणं … 😌

रोज तुझी आठवण येते आणि
डोळ्यांत पाणी उभं राह्तं…,
तू जवळ हवास असं वाटताना
खूप दूर आहेस..,हे सांगून जातं..

विसरलो नाही तुला मी कणभर
मनात तुझ्या मीही असेन खरंतर !
अजूनही काव्य लिहितो मी तुजवर
वाचत असशील तूही आठवणीने क्षणभर ..!!

मनात प्रेमाचा ओलावा असणे
महत्वाचे असते ……….
तसे पाहीले तर आठवण
कुणाची पण केव्हाही येत असते ……….

Final Word

We hope you like and enjoy this heart touching sad status marathi collection.
If you want to express your thoughts and feelings on social media then Use this status to show your attitude on social media.
So don’t forget to share this sad status marathi for everyone with your friends and family on WhatsApp and Facebook.
If you have any suggestions for us then comment below and give me your valuable feedback for better improvement.

Leave a Comment