Positive Good Morning Quotes in Marathi 2021

If you search good morning quotes in marathi then your are in the right place because we provided one of the best whatsapp good morning quotes in marathi and much more quotes so stay with us and enjoy all marathi quotes and status.

1. life good morning quotes in marathi

आयुष्यातला प्रत्येक क्षण
प्रत्येक दिवस
प्रत्येक सकाळ
आपल्याला खूप सुंदर जावो.

वाट नेईल तिकडे जाणे आणि
शब्द सापडतील तसे गाणे
यामुळे आयुष्याला रंगत येत नाही
कुठे जायचे आणि काय गायचे
हे अगदी स्पष्ट असले पाहिजे.

सगळीच स्वप्न पुर्ण होत नसतात
ती फक्त पहायची असतात
कधी कधी त्यात रंग भरायचे असतात
पण स्वप्न पुर्ण झालं नाही तर
दुःखी व्हायच नसतं
रंग उडाले म्हणुन चित्र फाडायचं नसतं
फक्त लक्षात ठेवायच असतं
सर्वच काही आपल नसत…

आकाश कितीही उंच असो
नदी कितीही रुंद असो
समुद्र कितीही खोल असो
पर्वत कितीही विशाल असो
एक लक्षात ठेवा
तुम्हाला या सगळ्यांशी काहीच देण-घेण नाही
तुम्ही आपली चादरीची घडी घाला
आणि कामाला लागा…

ज्याचे जसे चरित्र असते
त्याचे तसेच मित्र असतात
शुध्दता तर विचारांमध्ये असते
माणूस कुठे पवित्र असतो
फुलातसुध्दा किडे असतात
दगडातसुध्दा हिरे असतात
वाईट सोडून चांगले बघा
माणसातसुध्दा देव दिसेल

ज्याला संधी मिळते
तो नशिबवान
जो संधी निर्माण करतो
तो बुध्दिवान.
पण जो संधीचे सोने करतो
तोच विजेता.
आनंद शोधू नका निर्माण करा…

संयम ठेवा
संकटाचेहे ही दिवस जातील
आज जे तुम्हालापाहून हसतात
ते उद्या तुमच्याकडेपाहतच राहतील…

असं म्हणतात की
काळजी करणारी माणसं मिळायला भाग्य लागतं
पण अशी माणसे आपल्याला मिळाली आहेत
हे समजायला जास्त भाग्य लागतं..

जोपर्यंत मनाला आशेचे पंख आहेत,
हृदयामध्ये ध्येयाचे वादळ,
अंतकरणात जिद्द आहे,
भावनांना फुलांचे गंध आहेत,
डोळ्यासमोर खुले आकाश आहे,
तोपर्यंत येणारा क्षण आपलाच आहे…

नाती कधी जबरदस्तीने बनत नसतात
ती आपोआप गुंफली जातात,
मनाच्या इवल्याशा कोपऱ्यात
काहीजण हक्काने राज्य करतात,
यालाच तर मैत्री म्हणतात
जीवनात काहीतरी मागण्यापेक्षा,
काहीतरी देण्यात महत्व असतं
कारण मागितलेला स्वार्थ
अन दिलेलं प्रेम असतं

चांगल्या गोष्टी त्यांना मिळतात, जे “वाट” बघतात
अधिक चांगल्या गोष्टी त्यांना मिळतात, जे “प्रयत्न” करतात
पण “सर्वोत्तम” गोष्टी त्यांनाच मिळतात
जे आपल्या “प्रयत्नांवर” अतूट विश्वास ठेवतात
आयुष्य अवघड आहे पण अशक्य नाही…!!

आनंद मिळवण्यासाठी कोणताच मार्ग नाही
परंतु आनंदी असणे हा एक मार्ग आहे.

2. good morning love quotes in marathi

जीवनात सुख:दुखात साथ देणारं
एक सुंदर नातं असावं
चेहरा आणि पैसा पाहून आपल्याला
मैत्री किंवा नातं करायला आवडत नाही
आपल्याला फ़क्त “माणसे” महत्वाची आहेत
ती पण तुमच्या सारखी..!

जर नशीब साथ देत नसेल तर समजून जावा
परिश्रम कमी पडत आहेत.

आपल्या आयुष्यात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तींना
जपलेच पाहिजे
कारण कोण कधी उपयोगाला येईल
हे सांगता येत नाही.

यश मिळणे कठीण आहे
परंतु कठीण चा अर्थ
अशक्य असा नाही.

हसत राहिलात तर
संपूर्ण जगआपल्याबरोबर आहे
नाहीतर डोळ्यातल्या अश्रूंना पण
डोळ्यामध्ये जागा नाही मिळत…

हळवी असतात मने
जी शब्दांनी मोडली जातात
अन शब्दच असतात जादूगार
ज्यांनी माणसे जोडली जातात…

एखादी वस्तू वापरली नाही की ती गंजते
आणि जास्त वापरली तर झिजते
काहीही झालं तरी शेवट तर ठरलेलाच आहे
मग कोणाच्याही उपयोगात न येता
गंजण्यापेक्षा इतरांच्या सुखासाठी झिजणे
केव्हाही उत्तमच…!!

सकाळ म्हणजे फक्त सूर्योदय नसतो
ती एक देवाची सुंदर कलाकृती असते
तो अंधारावर मिळवलेला विजय असतो
जगावर पसरलेल्या प्रकाशाच्या साम्राज्याची
साक्ष असते आणि आपल्या आयुष्यातल्या
नव्या दिवसाची आणि ध्येयाची सुरुवात असते..

मनाशी जोडलेल्या प्रत्येक नात्याला
कोणत्याही नावाची गरज नसते
कारण न सांगता जुळणाऱ्या नात्यांची
परिभाषाच काही वेगळी असते
विश्वास ठेवा
आपण जेव्हा कोणासाठी काही चांगले करत असतो
तेव्हा आपल्यासाठी सुद्धा
कुठेतरी काही चांगले घडत असते…

आपण ज्याची इच्छा करतो
प्रत्येक वेळी तेच आपल्यालामिळेल असे नाही
परंतु नकळत बऱ्याच वेळा
आपल्याला असे काहीतरी मिळते
ज्याची कधीच अपेक्षा नसते…
यालाच आपण केलेल्या चांगल्या कामाबद्दल
मिळालेले “आशीर्वाद” असे म्हणतो…

3. good morning motivational quotes in marathi

पहाट झाली! पहाट झाली
चिमण्यांची किलबिलाट झाली
अन जाग आली
त्यातून एक चिमणी
हळूच येऊन कानात म्हणाली,
उठा…Whatsapp बघायची वेळ झाली…!

प्रत्येक वेळी एकाच बाजूने विचार केला तर
समोरचा चुकीचाच दिसणार
दोन्ही बाजूने विचार करून बघा
कधी गैरसमज होणार नाहीत.

कुणी तरी मला विचारले
या जगात तुझ आपल एकदम जवळच अस कोण आहे
मि त्याला हसत उत्तर दिल
वेळ जर का वेळ चांगली असेल तर
सार जग आपल
आणी ती जर खराब असेल तर
कोणीच आपल नाही

फुलाला वाढायला ज्याप्रकारे
सूर्य किरणांची आवश्यकता असते
तसेच मनुष्याला प्रगतीसाठी
चांगल्या विचारांची आवश्यकता असते
तुमच्या गुणवत्तेवर किंवा क्षमतेवर
कोणी शंका घेत असेल तर
मुळीच कमीपणा वाटू देवू नका
कारण लोक नेहमी
सोन्याच्या शुध्दतेवरच शंका घेतात
लोखंडाच्या नाही..

उगवला नभी सुर्य अजून एका प्रसन्न सकाळी
चराचरात चैतन्य आले अंधारी
रात्र कुठे गडप झाली
मंद मंद वारा डोलणारे फुल उमललेली
हर एक कळी
सोनी पिवळी कोवळी किरणे
धरेवर अथांग चहुकडे
पसरली खिडकीतून डोकावून आत आली
आणि हळूचं गालाला स्पर्श करुन म्हणाली..
उठा रे आता सकाळ झाली..

दवात भीजलेल्या फ़ुलांच्या पाकळ्यांना
बिलगून आजचा दिवस ऊजाडला
धुक्यात हरवलेल्या धुसर वाटेवर
सुर्यकिरणांना आज मार्ग सापडला..

मन आणि छत्री
यांचा उपयोग तेव्हांच होतो
जेव्हा ते उघडले जातात
नाहीतर ते ओझे कायम बाळगावे लागते…

कोणी तुमचा सन्मान करो अथवा ना करो
तुम्ही तुमचे कर्तव्य करीत चांगले काम करत रहा

नेहमी लक्षात ठेवा
करोडो लोक झोपेत असतात म्हणुन
सुर्य आपला विचार कधीही बदलत नाही
सुर्योदय हा होतोच.

वाचा: Good Morning Messages

स्वतःचा “राग” इतका महाग करा कि
कोणालाही तो परवडणार नाही,
आणि स्वतःचा “आनंद” इतका स्वस्त करा कि
सगळ्यांना तो फुकट लुटता येईल.

आजच्या आनंदाच्या क्षणावर
उद्याचे स्वप्न आणि समाधान टिकेल
पण उद्याच्या काळजीत
आजचे सुख हरवू नका…

4. buddha good morning quotes in marathi

मनाशी जोडलेलं प्रत्येक नातं
खरंच खूप भावनिक असतं
दुर असेल जरी कोणी तरी
मनाने मात्र जवळच असतं.

योग्य लोकांचे हात हातात असतील तर
चुकीच्या लोकांचे पाय धरायची
वेळ कधीच येत नाही..

संगत कधी राजाची करू नका
कधी आपल्याला नोकर बनवून ठेऊ शकेल
माहीत नाही.
पण संगत संतांची करा
कधी देवाची भेट घालून देतील सांगू शकत नाही.

नम्रते शिवाय ज्ञान मिळत नाही
मिळाले तर ते टिकत नाही
आणि टिकले तर ते शोभत नाही
म्हणून जीवनात योग्य ठिकाणी
योग्य व्यक्तीसमोर
आणि योग्य वेळी नम्र झालेच पाहिजे.

हसण्याची इच्छा नसली
तरी हसावं लागतं
कसं आहे विचारलं
तर मजेत आहे म्हणावं लागतं
जीवन हे एक रंगमंच आहे
इथे प्रत्येकाला नाटक
हे करावचं लागतं..

जगातील प्रत्येक गोष्ट
ठोकर लागल्यावर तुटते
परंतु “यश” ही एकमेव अशी गोष्ट आहे
जी खूप वेळा ठोकर खाल्ल्यावर मिळते.

ओळखीमधून केलेली सेवा
जास्त दिवस टिकून रहात नाही
पण सेवेमधून झालेली ओळख
आयुष्यभर टिकून रहाते !!

शब्द दिल्याने आशा निर्माण होतात
आणि दिलेला शब्द पाळल्याने विश्वास..

आपलं तर एकच तत्त्व आहे
प्रेम द्या प्रेम घ्या
हे जीवन एकदाच आहे
कायम सर्वांसोबत हसत रहा
आयुष्याच्या खेळात तस तर
मी पण खुप व्यस्त आहे
पण वेळेचं कारण सांगुन
आपल्या लोकांना विसरणं
मला आज पण नाही जमत

दुःखाचे डोंगर कोसळले तरी
आयुष्याने पुन्हा सावरायला शिकविले
सुखाचे पडणारे हळुवार चांदणे
आयुष्याने पुन्हा पाहायला शिकविले
फुलाच्या वाटेवरचा प्रीतीचा गंध
आयुष्याने पुन्हा घ्यायला शिकविले
आपल्यासारखी गोड माणसे भेटली
आणि आयुष्याने पुन्हा जगायला शिकविले!!

बळ आल्यावर प्रत्येक पाखरानं
आभाळात जरूर उडावं
पण ज्या घरट्याने आपल्याला
ऊब दिली ते घरटं कसं विसरावं
एक व्यक्ती म्हणून जगण्यापेक्षा
एक “व्यक्तिमत्व” म्हणून जगा
कारण, व्यक्ती कधी ना कधी संपते
पण व्यक्तिमत्व मात्र सदैव जिवंत राहते…

5. inspirational good morning quotes in marathi

रांगोळी पुसली जाणार हे माहीत असूनही
ती जास्तीत जास्त रेखीव काढण्याचा आपला प्रयत्न असतो
तसेच आपले जीवनही पुसले जाणार आहे
हे माहीत असूनही आपण ते रांगोळीप्रमाणेच
जास्तीत जास्त सुंदर करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

संघर्ष हा वडीलाकडून आण
संस्कार हे आईकडून शिकावे
बाकी सगळं दुनिया शिकवते

विश्रांतीची किंमत कळण्याकरिता
आधी कष्टाचे महत्व कळले पाहिजे
कारण कष्टच आपल्याला विश्रांतीची किंमत सांगते.

एकमेकांविषयी बोलण्यापेक्षा
एकमेकांशी बोला
तुमचे खूप सारे गैरसमज दूर होतील
आयुष्याचे calculation खूप वेळा केले
पण ‘सुख दुःखाचे’ accounts कधी जमलेच नाही
जेंव्हा total झाली तेंव्हा समजले की
आठवण’ सोडून काहीच balance उरत नाही..

विश्वास हा किती छोटा शब्द आहे
वाचायला सेकंद लागतो
विचार करायला मिनीट लागतो
समजायला दिवस लागतो
आणि सिध्द करायला संपूर्ण आयुष्यचं लागते…

माणसानं पैश्यापेक्षा जास्त पुण्य कमवावं
पैसा कमावला तर
त्याला ठेवायला जागा लागते
तसं पुण्याचं नाही
ते दिसत नाही, पण वेळ आली की
बरोबर समोर उपभोगता येतं
कारण कमावलेल्या पैशाचं काम जिथं थांबतं
तिथूनच केलेल्या पुण्याचं काम चालू होतं..

कपाळावरील रेषेत भाग्य शोधण्यापेक्षा
कपाळावरील घामातच भविष्य शोधल्यास
आयुष्यात कपाळावर हात टेकविण्याची
कधीच वेळ येणार नाही
म्हणून नशिबवादी होण्यापेक्षा
प्रयत्नवादी व्हा
यश तुमची वाट पाहात आहे

टिकाकारांचा नेहमी आदरच करा
कारण तुमच्या गैरहजेरीत
ते तुमचं नाव चर्चेत ठेवतात.

वाचा: good night message marathi

आयुष्यात श्वास आणि विश्वासाची एकसमान
गरज असते
कारण श्वास संपला तर जिवन संपते
आणि विश्वास संपला तर संबंध संपतात.
शुभ सकाळ

दिवा बोलत नाही
त्याचा प्रकाशच त्याचा परिचय देतो.
त्याचप्रमाणे तुम्ही स्वतःविषयी काहीच बोलू नका,
उत्तम कर्म करत रहा तेच तुमचा परिचय देतील…

6. good morning inspirational quotes in marathi

रोज येणारा Good Morning जेव्हा अचानक बंद होतो
१ ला दिवस: विसरला वाटते
२ रा दिवस: बाहेरगावी असेल.
३ रा दिवस: आजारी तर नसेल ना ?
४ था दिवस: नक्की काहितरी गडबड असणार.
तुमचा केवळ एक *Good morning सुद्धा
तुम्ही सोबत आणि सुखरूप असल्याची
पावती देऊन जातो…

नेतृत्व आणि कर्तृत्व
कुणाकडूनच उसने मिळत नाही
ते स्वतःलाच निर्माण करावे लागते..

एकाने विचारलं की
सर्वात महाग “जागा” कोणती ?
तो म्हणाला
जी आपण दुसर्याच्या “मनात” निर्माण करतो
ती महाग जागा
तिचा भाव करता येऊ शकत नाही
अन् ती एकदा जर गमावली
तर पुन्हा निर्माण करणं जवळजवळ
अशक्य असतं…

स्पर्धा करुन खेचाखेची करण्यापेक्षा
खांद्याला खांदा मिळवून
पुढे जाण्याने प्रगती आहे
रक्त गट कुठलाही असो
रक्तात माणुसकी असली पाहिजे..!!

गर्व करून कुठल्या नात्याला तोडण्यापेक्षा
माफी मागून ती नाती जपा
कारण वेळ-आल्यावर पैसा नाही तर
माणसंच साथ देतात..

ऋणानुबंध असल्याशिवाय
कोणी कोणाच्या आयुष्यात येत नाही
फक्त सुर जुळायला हवेत
मग बघा, कसे आयुष्य फुलते
कोणाला “प्रेम देणं”, सर्वात मोठी भेट असते
आणि कुणाकडून “प्रेम मिळविणे”
सर्वात मोठा “सन्मान” असतो…
सुंदर दिवसाच्या शुभेच्छा!

ज्याचे मन ताब्यात असेल
त्याच्या ताब्यात सर्व जग आहे.
पण जो मनाच्या ताब्यात आहे
ज्याचा मनावर संयम नाही
त्याच्यावर सगळ्या जगाची सत्ता चालते.
!!शुभ सकाळ!!

भाग्यवान ते नसतात
ज्यांना सगळंच चांगलं मिळत…!
खरे भाग्यवान ते असतात
त्यांना जे मिळत त्याला ते चांगलं बनवतात..

कधी आठवण आली तर
डोळे झाकू नका
जर काही गोष्टी नाही आवडल्या तर
सांगायला उशीर करु नका
कधी भेटाल तिथे एक स्माईल देउन
बोलायला विसरु नका
कधी चुक झाल्यास माफ करा
पण कधी मैत्रीची जाणीव कमी करु नका
शुभ प्रभात…

कोकिळा स्वतःची भाषा बोलते
म्हणून ती मुक्त आहे
परंतु पोपट दुसऱ्याची भाषा बोलतो
म्हणून तो पिंजऱ्यात गुलाम बनून राहतो.
म्हणून स्वतःची भाषा
स्वतःचे विचार आणि
स्वतःच्या मनावर विश्वास ठेवा
तरच आयुष्य हे सुंदर असेल.

7. motivational good morning quotes in marathi

“डोळे” हे तलाव नाहीत,
तरीपण भरून येतात.
“अहंकार” हा शरीर नाही,
तरीपण घायाळ होतो.
“दुश्मनी ” ही बीज नाही,
तरीपण उगवली जाते.
“ओठ ” हे कापड नाहीत,
तरीपण शिवले जातात.
“निसर्ग” हा बायको नाही,
तरीपण कधीतरी रुसतो.
“बुध्दी” ही लोखंड नाही,
तरीपण तिला गंज लागतो.
“माणूस” हा वातावरण नाही,
तरीपण तो बदलला जातो.
काळजी घ्या आयुष्य खूप सुंदर आहे
शुभ सकाळ

हसता हसता सामोरे जा आयुष्याला
तरच घडवू शकाल भविष्याला
कधी निघून जाईल आयुष्य कळणार नाही
आताचा हसरा क्षण परत मिळणार नाही.
शुभ सकाळ

सर्वाना हसवा
पण कधी कुणावर हसू नका
सर्वांचं दुःख वाटून घ्या
पण कधी कुणाला दुःखवू नका.
सर्वांच्या वाटेवर दीप लावा,
पण कुणाचं ह्रदय जाळू नका.
हीच जीवनाची रीत आहे,
जसे पेराल, तसेच उगवेल.

आनंद प्रत्येक क्षण
तुमच्या वाटेला यावा
फुलासारखा सुगंध नेहमी
तुमच्या जीवनात दरवळावा
सुख तुम्हाला मिळावे
दु:ख तूमच्यापासून कोसभर दूर जावे
हास्याचा गुलकंद तूमच्या जीवनात रहावा
आणि प्रत्येक क्षण तूमच्यासाठी आनंदाचाच यावा

एका मिनिटातआयुष्य बदलू शकत नाही
मात्र, एक मिनिट विचार करून घेतलेला निर्णय
आयुष्य बदलूशकतो..

कोणी आपल्याला वाईट म्हंटलं तर
फारसं मनावर घेवु नये कारण
या जगात असा कोणीच नाही
ज्याला सगळे चांगलं म्हणतील.

चांगला विचार हाच आपला प्रचार

माणसाचे मोठेपणा हे
त्याच्या वयावर नव्हे,तर
त्याचा विचारांवर आणि
कर्तृत्वावर अवलंबुन असते.!

वाचा: life quotes in marathi

मनुष्याची अनमोल संपत्ती त्याचे वर्तन आहे
आणि या संपत्तीपेक्षा जगात दुसरी कोणतीच
संपत्ती मोठी नाही.

आपण जसे वागतो
इतरांशी बोलतो
दान करतो
तसेच आपल्याला परत मिळते
त्यामुळे नेहमी चांगले वागा

जीवनामध्ये अडचणी आल्या तर
दुःखी होऊ नका
फक्त एवढेच लक्षात ठेवा कि
अवघड भूमिका नेहमी
चांगल्या एक्टरलाच दिल्या जातात

बदाम खाऊन जेवढी अक्कल येत नाही
तेवढी अनुभवातून येते.
गुड मॉर्निंग !!

जर मन सुंदर असेल तर
संपूर्ण जग सुंदर वाटेल.
शुभ प्रभात !!

8. romantic good morning quotes in marathi

भलेही स्वतःची प्रगती कमी झाली तरी चालेल
पण माझ्यामुळे कोणाचे नुकसान व्हायला नको
ही भावना ज्या माणसाजवळ असते
तोच माणूस योग्य अशा प्रगतीच्या वाटेवर असतो
जिवनात जगतांना असे जगा कि
आपली कोणीतरी आठवण काढली पाहीजे…

भुकेलेल्यांना अन्न आणि
तहानलेल्यांना पाणी देने
यापेक्षा कोणताही धर्म मोठा नाही.
शुभ सकाळ!!

आपल्यामधील अहंकार काढून
स्वतः ला हलके बनवा
कारण उंच तेच जातात
जे हलके असतात.
सुप्रभात!!

आनंद नेहमी चंदनासारखा असतो
दुसऱ्यांच्या कपाळावर लावला तरी
आपलीही बोटे सुगंधित करून जातो
आपला दिवस आनंदी जावो !

एक कोटी रुपयाचा हिरा अंधारात हरवला
त्याला शोधण्यासाठी
पाच रुपयाची मेणबत्ती उपयोगी आली
एखाद्या गोष्टीचे महत्व
त्याच्या किंमतीवर नसते
तर तिच्या योग्य वेळी येणाऱ्या उपयोगावर असते..

माणसाच्या परिचयाची सुरुवात
जरी चेहऱ्याने होत असली तरी
त्याची संपूर्ण ओळख
वाणी, विचार आणि कर्मानेच होते
कोणी आपल्याला वाईट म्हटले तर
फारसे मनावर घेऊ नये कारण
या जगात असा कोणीच नाही
ज्याला सगळे चांगले म्हणतील…

संघर्षामध्ये फक्त एवढेच लक्षात ठेवा
जर तुम्ही जिंकलात तर तुम्ही
इतरांसमोर आदर्श निर्माण कराल
आणि जर तुम्ही हरलात तर
इतरांना मार्गदर्शन कराल.
सुप्रभात!!

मैदानामध्ये हरलेली व्यक्ती
पुन्हा जिंकू शकतो
परंतु मनातून हरलेली व्यक्ती
पुन्हा कधीच जिंकू शकत नाही
सुप्रभात !!

मनुष्याची अनमोल संपत्ती
त्याचे वर्तन आहे
आणि या संपत्तीपेक्षा जगात दुसरी
कोणतीच संपत्ती मोठी नाही
शुभ सकाळ !!

आपण जसे वागतो,
इतरांशी बोलतो,
दान करतो
तसेच आपल्याला परत मिळते.
त्यामुळे नेहमी चांगले वागा.
शुभ प्रभात

मनाने जोडलेल्या नात्याला
कोणत्याच नावाची गरज नसते
कारण न सांगता जुळणाऱ्या नात्यांची
परिभाषाच वेगळी असते
शुभ सकाळ

खिशाने श्रीमंत नसाल तरी हरकत नाही
पण मनाने श्रीमंत नक्की बना
कारण कळस जरी सोन्याचा असला तरी
लोक दगडाच्या पायरीवर नतमस्तक होतात.

9. good morning quotes in marathi for best friend

नम्रते शिवाय ज्ञान मिळत नाही
मिळाले तर ते टिकत नाही
आणि टिकले तर ते शोभत नाही
म्हणून जीवनात योग्य ठिकाणी
योग्य व्यक्तीसमोर
आणि योग्य वेळी नम्र झालेच पाहिजे.

जीवनात दोन गोष्टी वाया जाऊ द्यायच्या नाहीत
अन्नाचा कण आणि आनंदाचा क्षण
नेहमी हसत रहा.

प्रत्येक वेळेस तुम्हाला लोकांची साथ मिळेलच
असे नाही
कधीकधी एकटे पण लढावे लागते
पण असे लढा कि साथ न देणारे पण
हात जोडून प्रणाम करतील.

वाचा: मराठी लव्ह स्टेटस

घडून गेलेल्या गोष्टीचे दुःख करुन
आपण आपल्यालाच ञास देतो
गेलेल्या गोष्टीकडे पहात राहण्यापेक्षा
पुढील मार्ग पहावा
कदाचित परमेश्वराने आपल्याला
यासाठीच डोळे मागे न देता पुढे दिले आहेत
जिंदगी मस्तीत पण शिस्तीत जगायची

आयुष्यात प्रत्येक गोष्टीकडे अत्यंत सकारात्मकरित्या पाहणे
हेच यशाचं गमक

फुलाला वाढायला ज्याप्रकारे
सूर्य किरणांची आवश्यकता असते
तसेच मनुष्याला प्रगतीसाठी
चांगल्या विचारांची आवश्यकता असते
तुमच्या गुणवत्तेवर किंवा क्षमतेवर
कोणी शंका घेत असेल तर
मुळीच कमीपणा वाटू देवू नका.
कारण लोक नेहमी सोन्याच्या शुध्दतेवरच शंका घेतात
लोखंडाच्या नाही..

चांगल्या व्यक्तीने अपमान केला
अथवा रागवली तरी चालेल
पण त्याला सोडु नका
कारण मोठेपणा देऊन लुबाडणारे
अनेक आहेत
पण तुम्हाला मार्ग दाखवणारे
फार कमी असतात
म्हणुनच हजार चांदण्या शोधण्यापेक्षा
एकच सुर्य जवळ ठेवा..

पावसाला माहीत नसत
मातीतुन काय उगवणार
तो मनसोक्त कोसळून जातो
आयुष्य असच जगावं
काय भेटणार हे न पाहता
मनसोक्त जगुन परतावं..

इच्छेतून हक्कात आणि
हक्कातून शब्दात जी उमटते ती खात्री
स्मृतीतून कृतीत आणि
कृतीतून समाधानात जी दिसते ती जाणीव
मनातून ओठावर आणि
ओठावरून पुन्हा मनात जाते ती आठवण
म्हणुनच शुभ दिवसासाठी आपली आठवण

जी गोष्ट तुम्हाला आव्हान देते
तीच गोष्ट तुमच्यात बदल घडवू शकते
भले यशस्वी होण्याची खात्री नसेल
परंतु संघर्ष करण्याची प्रेरणा
नक्कीच असली पाहिजे..

कोणीही चोरू शकणार नाही
अशी संपत्ती कमवण्याचा प्रयत्न करा
ते म्हणजे “”नाव” आणि “इज्जत”
किम्मत त्यांचीच करा
जे पाठीमागे तुमची किम्मत ठेवतात..

माणसानं पैश्यापेक्षा जास्त पुण्य कमवावं
पैसा कमावला तर त्याला ठेवायला जागा लागते
तसं पुण्याचं नाही ते दिसत नाही
पण वेळ आली की बरोबर समोर उपभोगता येतं
कारण कमावलेल्या पैशाचं काम जिथं थांबतं
तिथूनच केलेल्या पुण्याचं काम चालू होतं…

10. good morning images with inspirational quotes in marathi

माणसाचां जन्म हा
प्रत्येक घराघरांत होतो
परंतु माणुसकी ही
ठराविक ठिकाणीच जन्म घेते
व माणुसकी जेथे जन्म घेते
तेथे परमेश्वराचे वास्तव्य असते.

आयुष्य नावाची screen जेव्हा
लो बॅटरी दाखवते आणि
नातेवाईक नावाचा charger
मिळत नाही तेव्हा powerbank
बनून जे तुम्हाला वाचवतात
ते मनजे मित्र तुमच्या सारखे….

माणसाचे मोठेपणा हे त्याच्या
वयावर नव्हे,तर
त्याचा विचारांवर आणि
कर्तृत्वावर अवलंबुन असते.!

ज्याने आयुष्यात
पावलोपावली संघर्षाची झळ सोसलीय
तिच व्यक्ती नेहमी इतरांना आनंद देऊ शकते.
कारण आनंदा ची किंमत
त्याच्याएवढी कुणालाच ठाऊक नसते..!!

आपल्या हजार चांगल्या शब्दांचा
अंत करण्यासाठी
एका चुकीच्या शब्दाकडे
हजार” लोक लक्ष ठेवून असतात.

वाईट दिवस आल्यावर कधी
खचून जाऊ नका
आणि चांगले दिवस आल्यावर
कधी घमंड करु नका
कारण दोन्ही दिवस
जाण्यासाठीच आलेले असतात.

डोळे कितीही छोटे असले तरीही
एका नजरेत सारं आकाश सामावण्याची
ताकत असते
आयुष्य ही एक देवाने दिलेली
अमुल्य देणगी आहे,
जे जगण्याची मनापासून
इच्छा असायला हवी,
दु:ख हे काही काळाने सुखात
परावर्तित होते
फक्त मनापासून आनंदी रहाण्याची
इच्छा असायला हवी.
|| शुभ सकाळ ||

Final Word

If You like motivational quotes in marathi good morning then share with your friends and family members or socal media platform

Leave a Comment