1500+ Heart Touching Friendship Quotes In Marathi With Images

Are you search friendship quotes in marathi then you are in the right place because we provide friendship quotes in marathi shayari so staty with us and enjoy happy friendship day marathi quotes.

1. friendship quotes in marathi

खरा मित्र तर तोच असतो
जो कधीच आपल्यासोबत भेदभाव करत नाही
आणि कितीही संकटे आलीत तरी
आपली साथ कधी सोडत मैत्री

चांगले मित्र हे या जगात
सहजासहजी मिळत नाही.
पण जवळ असताना एकमेकांशी
पटत नाही.
कळत असत सर्व काही
पण एक मात्र वळत नाही..
काय असते खरी मैत्री हे दूर गेल्याशिवाय
कधीच कळत नाही..

खऱ्या मैत्रीचा हिशोब हाच आहे की
जर दोघांमधून एक गेला तरी
बाकी काहीच उरत नाही.

कोणाला नाराज करणं
आम्हाला कधी जमलंच नाही
कारण आम्हाला मैत्री करायला शिकवली राजकारण नाही..!

मित्र नाही भाऊ आहे आपला
रक्ताचा नाही पण
जीव आहे आपला

College च्या पहिल्या दिवशी
विचार केला,
10-12 चांगले मित्र बनवील,
पण एकच हरामी असा भेटला
ज्याने 10-12 जणांची बरोबरी केली…

खरे मित्र कधीच दूर जात नाहीत,
जरी ते रोज बोलत नसले तरी…

आपली मैत्री ही एखाद्या
पिंपळाच्या पानासारखी असूदे
त्याची कितीही जाळी झाली तरी
जीवनाच्या पुस्तकात त्याला
आयुष्यभर जपून ठेवता येईल..

दोन गोष्टी सोडून मैत्री करा
एक खोटेपणा आणि
दुसरा मोठेपणा

आपली मैत्री कधी पुसू नकोस,
कधी माझ्यावर सोबत रुसू नकोस,
मी दूर असलो तरी तुझ्या सोबतच आहे,
फक्त तुझ्या आणि माझ्या मैत्रीची जागा
कोणाला देऊ नकोस..

खरी मैत्री ही नेहमी
दोन गोष्टींवर अवलंबून असते
एक म्हणजे एकमेकांमधील समानता
आणि दुसरी म्हणजे एकमेकांमधील भेद
स्वीकारण्याची शक्ती…..

हजारो मित्र बनवणं गरजेचं नाही
फक्त एक मित्र असा बनवा
जो हजार लोक जरी तुमच्या विरोधात उभे असतील ना
तरी तो तुमची साथ सोडणार नाही…

खरी मैत्री म्हणजे
शब्दांशिवाय एकमेकांचं मन ओळखणं..
जर चुकलं तर ओरडणं,
कौतुकाची थाप देणं ,
एकमेकांचा आधार बनणं,
खरी मैत्री म्हणजे एक अतूट विश्वास,
मैत्री म्हणजे आयुष्याचा
सुखद प्रवास करणारी एक हिरवीगार पाऊलवाट.

मैत्री अशा करा की
चार लोक जळली पाहिजे
तुमची मैत्री बघून

दोन गोष्टी सोडुन मैत्री करा
एक ‘खोटेपणा आणि दुसरा मोठेपणा.

2. friendship day quotes in marathi

मैत्रीचं नातं जपा कारण
जमीन जुमला फक्त स्मशानापर्यंत
सोबत आहे तुमच्या..!

मैत्रीण असावी तुझ्यासारखी
आपलेपणाने सतावणारी,
रागावलास का विचारून
तरीही परत परत चिडवणारी..

पहिल्या प्रेमापेक्षा
पहिल्या प्रेमळ मैत्रीणीला विसरणं
सगळ्यात कठीण असतं..

जस सुंदर नातं हे असत
एका नजरेतल्या प्रीतीचं
तसंच काहीस नातं असावं
तुझ्या माझ्या खऱ्या मैत्रीचं..

जेव्हा तास सुद्धा काही मिनिटे वाटू लागत
त्यालाच खरी मैत्री असे म्हणतात….

मित्र तर तेच असतात
जे चांगल्या वेळे मध्ये सुद्धा आपल्या सोबत असतात
आणि आपल्यावर वाईट वेळ आल्यावर
आपल्याला त्यामधून बाहेर काढतात…..

श्रीमंत मित्रासोबत वावरताना कधी
गरीब मित्र दुर्लक्षित नाही झाला पाहिजे
आणि गरीब मित्रा सोबत वावरताना
श्रीमंतीचा आवाज आला नाही पाहिजे
हाच तर खऱ्या मैत्रीचा धर्म आहे.

पैसा,संपत्ती बघून जे येतात
ते चेले असतात
पण जे स्वभाव बघून येतात
ते खरे मित्र असतात

रोज आठवण न यावी
असे होतच नाही,
रोज भेट घ्यावी
यालाही काहीच हरकत नाही,
मी तुला विसरणार नाही
याला “विश्वास” म्हणतात,
आणि तुला याची खात्री आहे
यालाच “मैत्री” म्हणतात.

कीतीही नवे मित्र भेटले तरी ही
जुन्या मित्रांना विसरू नका.

मैत्रीच्या नात्याने
ओंजळ माझी भरलेली,
तुझ्या साथीने आयुष्याची वाट
नव्याने फुललेली,
रात्र होती काळोखी दुःखामध्ये बुडलेली
तुझी सावली होती संगे
प्रकाश बनुन खुललेली.

जेवढी जास्त Dirty Talking
तेवढी जास्त पक्की Frienship

काहीही नातं नसताना जे नातं निर्माण होते
ती मैत्री असते…
कोणीही आपले नसताना अचानक आपले होते
ती मैत्री असते…
आई-बाबांपेक्षा एखादी गोष्ट ज्यांना शेअर करावीसी वाटते
ती मैत्री असते…
आपली छोटी छोटी गुपिते ज्यांना माहिती असते
ती मैत्री असते…
आणि मरेपर्यंत विसरायला लावत नाही
ती मैत्री असते….

मैत्रीत आपल्या मी रुसावे
अन तु मला हसवावे,,
कधी कधी तु रुसावे आणि
मी तुला हसवावे,
असेच प्रेमळ मैत्रीचे नाते
आपले असावे…

3. heart touching friendship quotes in marathi

प्रेमाच्या चौकात किती पण फिरा
पण मित्राच्या कट्टयावर येणारी मज्जा
वेगळीच असते.

लाख चुका होतील आमच्या मैत्रीत
पण विश्वासघात कधीच होणार नाही

काही नाती बांधलेली असतात
ती सगळीच खरी नसतात,
बांधलेली नाती जपावी लागतात,
काही जपून ही पोकळ राहतात
काही मात्र आपोआप जपली जातात,
कदाचित त्यांनाच मैत्री म्हणतात..

आपल्याला आयुष्यात बरीच माणसे भेटतात
आणि ती दुरावतात देखील,
कधी कधी नाती जुळतात
आणि कधी कधी नाती तुटतात देखील,
कोणी शब्द देतात
तर कोणी दिलेला शब्द विसरतात,
पण खरी मैत्री ही आयुष्यभर टिकून राहते
एकदम तुझ्या आणि माझ्या मैत्रीसारखी..

दिवा मातीचा आहे कि सोन्याचा आहे
हे महत्वाचे नसून,
तो अंधारात किती प्रकाश देतो
हे महत्वाचे आहे,
त्याच प्रमाणे
मित्र श्रीमंत आहे कि गरीब आहे
हे महत्वाचे नसून,
तो तुमच्या संकटात
किती खंबीर पणे तुमच्या
पाठीशी उभा राहतो
हे महत्वाचे आहे…

कपडे नवे आणि मित्र जूनेच
चांगले असतात…

आयुष्य हे नेहमी बदलत असते
जसे वर्गातून ऑफिस पर्यंत,
पुस्तकांपासून फाईल पर्यंत,
जीन्स पासून फॉर्मल पर्यंत,
पॉकेटमनी पासून पगारापर्यंत,
प्रेयसी पासून पत्नी पर्यंत,
पण मित्र हे कायम तसेच राहतात…

सुकलेले फुल हे नेहमी
सुगंध देऊन जातात,
गेलेले क्षण हे सुखद
आठवणी देऊन जातात..
ओळख ही प्रत्येकाशी
वेगवेगळी असते..
पण कोणी मैत्रीत प्रेम
तर प्रेमात मैत्री देऊन जातात..

आयुष्यात आपल्या
मित्रांची बेरीज करण्यापेक्षा आता
मैत्रीचा गुणाकार करूया,
दुःख आणि अपमान विसरून
जीवनाचे हे गणित सोडवुया..

ज्या नात्यात Respect असून सुद्धा
ते आपल्याला दिसत नाही
ते नातं मैत्रीचं असत….

मैत्री मैत्रीच्या प्रकाशाने
क्षितीजाला गाठले,
मिठीत तुला घेऊनि त्यास
हायसे वाटले,
सुर्यालाही तुझे कोवळे ऊन
मनापासून भावले,
भेट घेण्यासाठी मित्रा तुझी
तारे सुद्धा धावले…

नात्यांचे स्नेह-बंध
कोण शोधत बसलंय,
जिवापेक्षाही फुलासारखे
मी मैत्रीला जपलंय,
तुझ्या माझ्या मैत्रीत
काय गुपीत लपलंय,
तुझ्या माझ्या मैत्रीने
फक्त आपलेपण जपलय…

पावलोपावली ऑक्सिजन पुरवणारं झाड
म्हणजे मैत्री

4. friendship quotes in marathi shayari

मित्र एकमेकांपासून तुटले
तरी त्यांच्यातील मैत्री
दोघांच्या मनात जिवंत असते
पण कुठेतरी गैरसमज,
Attitude असल्या फालतू गोष्टीमुळे
ती मनातल्या मनात दडपून जाते..

नेहमी असे जगावे कि
मरणे अवघड होऊन जाईल,
नेहमी असे हसावे कि
रडणे अवघड होऊन जाईल,
कोणासोबत मैत्री करणे खप सोपं आहे
पण ती मैत्री टिकवावी अशी कि
ती दुसऱ्याला तोंडाने अवघड होऊन जाईल..

वाचा: मजेशीर मराठी स्टेटस

आयुष्यात माझ्या जेव्हा
दुःखाची लाट होती,
कधी न संपणारी अशी जेव्हा
अंधारी रात होती,
स्वतःच्या सावलीला भिणारी जेव्हा
एकट्याची अशी ती वाट होती,
तेव्हा मित्र फक्त मला
तुझी आणि फक्त तुझीच साथ होती..

देवाने आपल्याला दिलेलं बेस्ट Gift म्हणजे मैत्री

सागराचे पाणी कधी आटणार नाही,
मनाची आठवण कधी मिटणार नाही,
एक जन्म काय हजार जन्म झाले तरी,
तुझी आणि माझी मैत्री कधीच तुटणार नाही…

आपल्या दोघांच्या मैत्रीला
रंग नाही तरी ती रंगीत आहे,
आपल्या मैत्रीला चेहरा नाही
तरी ती खूप सुंदर आहे,
आपल्या मैत्रीला घर नाही
म्हणून ती आपल्या दोघांच्या अजून
हृदयात आहे…

आयुष्य नावाची Screen जेव्हां
Low बॅटरी दाखवते
आणि नातेवाईक नावाचा charger
मिळत नाही,
तेव्हा Powerbank बनून
जे तुम्हाला वाचवतात
 ते मित्र

आयुष्यात असे लोक जोडा की
जे वेळ येईल तेव्हा तुमची सावली
आणि वेळेला तुमचा आरसा बनतील,
कारण आरसा कधी खोटे बोलत नाही
आणि सावली कधी साथ सोडत नाही…

प्रेम तेच भारी
ज्याची सुरूवात मैत्रीपासुन होत असते

जरी आयुष्यात तुम्ही
काहीच मिळवलं नाही तरी चालेल ..
पण स्वार्थ मनात ठेवून दोस्ती करणाऱ्यांना
चुकूनही स्वतःच भोवती जमवू नका…

मैत्री हि तर फक्त रुजवायची असते
मैत्रीत ना जीव द्यायचा असतो
ना कधी घ्यायचा असतो
इथे फक्त जीव लावायचा असतो….

खरी मैत्री म्हणजे
जीवनाचा एक आधार,
नात्यांमधला एक विश्वास,
एक प्रेमाची आपुलकी आणि
एक अनमोल साथ
हीच तर असते खऱ्या मैत्रीची सुरवात..

तुझी आणि माझी मैत्री ही
एक सात जन्माची गाठ असावी..
कुठल्याही मतभेदाला त्यामध्ये
वाट नसावी..
मी जेव्हा जेव्हा आनंदात असेन तेव्हा
हास्य हे तुझे असावेत..
पण तू जेव्हा दुःखात कधी असताना
अश्रू मात्र माझे असावेत..

5. emotional friendship quotes in marathi

मैत्री अशी असावी
जसे हात आणि डोळे,
कारण हाताला लागले
तर डोळ्यात पाणी येते,
आणि डोळ्यात पाणी आले
तर ते पुसायला हातच पुढे येतात

जीवनात अनेक मैत्रीणी येतात जातात
पण अशी एक मैत्रीण असते
ती आपल्या हदयात
घर करून राहिलेली असतेच
आणि ती मैत्रीण माझ्यासाठी
तु आहेस….

मैत्री म्हणजे एक नातं
रक्ताच्या पलीकडलं….

खरा मित्र हा
आपल्या जीवनाशी नातं जोडणारा असतो,
आपला वाईट भूतकाळ
विसरायला लावणारा असतो,
चांगल्या भविष्याचा मार्ग दाखवणारा,
आणि ह्या वेड्या दुनियेत
समजूतदारपणा दाखवणारा असतो…

खरी मैत्री हे एखाद्या
कांद्या सारखी असते,
तिच्यात अनेक पदर असतात
म्हणून तर जीवनात वेळो वेळी
वेगळी चव येत असते.
पण हीच मैत्री जर
तोडायचा प्रयत्न केला तर
डोळ्यांत पाणी आल्याशिवाय रहात नाही..

काही नाती ही बनत नसतात
ती तर आपोआप गुंतली जातात,
मनाच्या इवल्याशा कोपऱ्यात
काही जण हक्काने राज्य करतात,
त्यालाच तर खरी मैत्री म्हणतात..

कधी  डब्बा  आणला कि 
चोरून  खातात,
आपण मात्र उपाशीच राहतो
मग आपल्याच डब्यातला घास
त्यांच्या डब्यातून देतात,
घे खा थोडे  म्हणत
आपल्या पाठीवर हात ठेवतात,
खरेच  मित्र  हे कमालच असतात
मित्र हे असेच असतात..

खरा मित्र तर तो असतो
ज्याला आपल्या सर्व
Secrate माहित असून सुद्धा
आपल्याला त्यात अडकू देत नाही….

माझ्या मैत्रिणीला वाटतं
मी तीला घाबरतो,
पण ते नाटक असत
खरं तर मी तीचा
आदर करत असतो…

प्रेम असो वा मैत्री
जर हृदयापासून केली
तर त्याच्याशिवाय आपण
एक मिनीट पण राहु शकत नाही…

आयुष्याला एकच मागणं आहे
एक जीवाला जीव लावणारा मित्र भेटावा…

मैत्री हे नेहमी चंद्र आणि
ताऱ्या सारखी अतूट करा
आपलं ओंजळीत घेऊन सुद्धा
आकाशात न मावेल अशी..

मेल्यावर स्वर्ग नकोच मला
फक्त जिवंतपणी यश पाहिजे,
अंत क्रियेला गर्दी नकोच माणसांची
फक्त जिवंतपणी मित्रांची साथ पाहिजे.
कारण मला फक्त दोनच गोष्टीत कळतात
जर दोस्ती केली तर ती मरेपर्यंत
आणि जर दुश्मनी केली तर ती
विषय संपेपर्यंत..

मैत्रीचा काहीच शेवट नसतो
मग मित्र कितीही दूर का असेना….

6. friendship day quotes marathi

आयुष्याच्या प्रत्येक वाटेवर मित्रा
आठवण तुझी येत राहील,
आज आपण एकत्र नसलो तरी
मैत्रीचा सुगंध हा दरवळत राहील,
आज किती ही दूर असलो तरी
आपला मैत्रीचं हे नातं
जस आज आहे तसंच आयुष्यभर राहील..

तेज असावे सूर्यासारखे,
प्रखरता असावी चंद्रासारखी
शीतलता असावी चांदण्यासारखी
आणि मैत्री असावी तुझ्यासारखी..

मैत्री हुसणारी असावी
मैत्री चिडवणारी असावी
प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेणारी असावी
एकवेळेस ती भांडणारी असावी
पण कधीच बदलणारी नसावी

मित्र कट्टर पाहिजे शेठ
पण पोरीपायी खच्ची नको.

वाचा: हृदयस्पर्शी मराठी स्टेटस

कधी आपला मित्र आपल्याला
सोडून गेला तर
त्याला माघारी बोलू नका,
कारण काही काळी आपण
सोबतच दिवस काढलेले असतात..

एकवेळ item ने Block केलं तर
काही वाटत नाही
पण जेव्हा आपला Best Friend
Block करतो
तेव्हा हृदयाला लागतं.

पानांच्या हालचाली साठी
वार हवं असत.
एकमेकांची मन जुळण्यासाठी
नातं हवं असत.
प्रत्येक नात्यामध्ये एक विश्वास हवा असतो.
आणि त्या विश्वासाची पहिली पायरी म्हणजे
मैत्री च नातं असत
जे रक्ताचं नसाल तरी ते
खप मोलाचं असत..

खरी मैत्री म्हणजे
संकटाशी झुंजणारा एक वार असतो,
विश्वासाने वाहणारा आपुलकीचा एक झरा असतो.
मैत्री हा जीवनाचा असा एक खेळ आहे
ज्यामध्ये जरी एक बाद झाला तरी
दुसऱ्याने तो खेळ सावरायचा असतो.

मित्र म्हणजे एक आधार एक विश्वास
एक आपूलकी आणि एक अनमोल साथ
जी मला मिळाली तूझ्या रूपाने

रक्ताची नाती ही
आपल्याला जन्माने मिळतात,
मानलेली नाती ही नेहमी मनाने जुळतात
पण नाती नसताना ही जी बंध जुळतात
त्या रेशीम बंधाला नेहमी मैत्री म्हणतात…

कधी आठवण आली तर
डोळे झाकू नकोस,
जर काही तरी नाही आवडले तर
सांगायला उशीर करु नकोस,
कधी भेटशील तिते एक smile  देउन
बोलायला विसरु नकोस,
कधी चुक झाल्यास माफ कर पण
कधी मैत्रीची जाणीव कमी करु नकोस.

7. friendship day marathi quotes

हृदय असं तयार केलंय की
त्याला तडा जाणार नाही.
हास्य असं तयार केलंय की
हृदयाला त्रास होणार नाही..
स्पर्श हा असा आहे की
जखम कधी होणार नाही
आणि मैत्री अशी केली आहे की
त्याचा शेवट कधी होणार नाही..

मैत्री केली आहे आम्ही तुमच्याबरोबर,
ती कधी आम्हाला तोडता येणार नाही,
एक वेळी तुम्ही आमच्याशी बोलायचे बंद व्हाल,
पण आम्हाला ते कधी जमणारच नाही…

समोरच्याच्या मनाची काळजी तुम्ही
तुमच्या मनापेक्षा जास्त घेता
याची जाणीव म्हणजे मैत्री….

कठीण काळ नेहमीच तुम्हाला
तुमच्या खऱ्या मित्रांची
ओळख करून देत असतो…

आपले रडणारे डोळे पुसायला कोणी असेल
तर रुसायला खूप बरं वाटतं…
न बोलता पण मनातलं ऐकणार कोणी असेल
तर गप्प रहायला पण खूप बरं वाटतं..
आपलं कौतुक करणार आयुष्यात कुणी असेल
तर कष्ट करून राबायला बरं वाटत..
आपली नजर काढायला कुणीतरी असेल
तर नटायला खूपच बरं वाटत.
आणि आयुष्यात मित्र जर खरा असेल
तर मरेपर्यंत जगायला बरं वाटत…

मैत्री ही कधीच संपत नसते
आशेविना कोणतीच इच्छा
पुरी होत नसते..
तुझ्या जीवनात मला
ओझं नको समजूस
कारण डोळ्यांना पापण्यांचं
कधीच ओझं नसत…

आपली मैत्री असावी
मना मनाची,
जशी आहे मैत्री आणि
त्यागाची,,
अशीच मैत्री आहे फक्त
तुझी आणि माझी..

प्रेम + काळजी = आई
प्रेम + भय = वडील
प्रेम + मदत = बहीण
प्रेम = भांडण = भाऊ
प्रेम + जीवन = नवरा / बायको
प्रेम + काळजी + भय + मदत + भांडण + जीवन = मित्र

ज्या गोष्टी जास्त मिळाल्या
एक म्हणजे बिस्कीट
आणि दुसरी म्हणजे मित्र,
फरक फक्त एवढाच आहे
बिस्कीट मिळाले मारीचे
आणि मित्र मिळाले
हाणामारीचे..
पण सगळे आहेत
जिवाभावाचे..

Friendship ही एक खूप
चांगली Responsibility आहे,
जी अपल्याला tension नाही 
Happiness देते..

ज्या मैत्रीत स्वार्थ पाहिला जातो
तिथं आपण पूर्णविराम देतो..

8. happy friendship day quotes in marathi

ज्या नात्यात बोलण्यासाठी शब्दांची गरज नसते
ज्या नात्यात आनंद दाखवायला हास्याची गरज नसते
ज्या नात्यात दुःख दाखवायला आसवांची गरज नसते
ज्या नात्यात न बोलताच सारे समजते
ते नातं मैत्रीचं असत…..

मैत्री म्हणजे
विश्वास धीर आणि दिलासा,
मनाची कळी उमलतांना
पडलेला पहिला थेंब
मैत्री म्हणजे
दोन जीवांमधला सेतू
मैत्रीचा दुसरा अर्थ
मी आणि तू..

आपले मित्र
ना राजा ना वजीर
पण मॅटर झाल्यावर
दोन मिनिटात हाजीर

Connection आयुष्याचा
Connection स्वप्नांचा
Connection सुखदुःखाचा
Connection जो रक्ताचा नसून मनाचा

देवाचे Best Gift म्हणजे
मैत्री

हजार भित्र्या मित्रांपेक्षा
एक वाघ सारखा मित्र बरा..

खरे मित्र हे लवकर भेटत नाही
आणि भेटले तर आपल्याला कधीच
एकटं सोडत नाही
आणि सोडून गेले तेरी त्यांना
विसरता येत नाही.

ओठावर तूझ्या
स्मित हास्य असु दे,
जिवनात तूझ्या
वाईट दिवस नसु दे,
जिवनाच्या वाटेवर
अनेक मिञ मिळतील तुला,
परंतु हृदयाच्या एका बाजुस
जागा मात्र मला असु दे…

ना सजवायची असते
ना गाजवायची असते
ती तर नुसती रुजवायची असते
मैत्रीत ना जीव द्यायचा असतो
ना घ्यायचा असतो
इथे फक्त जीव लावायचा असतो

मैत्री मुसळधार पावसासारखी नसावी
जी एकदाच बरसून थांबणारी
मैत्री तर असावी रिमझिम सरी सारखी
मनाला सुखद गारवा देणारी…

जन्म एका टिंबासारखा असतो 
आयुष्य एका ओळीसारखं असतं
प्रेम एका त्रीकोणाप्रमाणे असतं 
पण मैत्री असते ती वर्तुळासारखी
ज्याला शेवट नसतो…

हसतच कुणीतरी भेटत असतं
नकळत आपल्यापेक्षाही आपलसं वाटत असतं
केंव्हा कोण जाणे मनात घर करुन राहत असतं
ते जोपर्यंतजवळ आहे त्याला फुलासारखं जपायचं असतं
दूर गेल्यावरही आठवण म्हणून मनात साठवायचं असतं
याचचं तर नाव मैत्री असं असत..

मैत्री म्हणजे
माणुसकीच्या गावात जाणारी पायवाट
चिंब भिजून करणारी समुद्राची उसळती लाट.
खरी मैत्री म्हणजे
वादळात दिव्याभोवती पसरणारे हात.
संकटकाळात खांद्यावर ठेवणारी अलगद साथ.
मैत्री म्हणजे
स्वप्नभंग न पावणारी चंदेरी रात
बालपणी जमवलेल्या आठवणींची
तुफान बरसात…

9. friendship quotes in marathi with images

आपली मैत्री म्हणजे
एक अलगद स्पर्श मनाचा,
आपली मैत्री म्हणजे
एक अनमोल भेट जीवनाची,
आपली मैत्री म्हणजे
एक अनोखा ठेवा आठवणींचा,
आपली मैत्री म्हणजे
एक अतूट सोबत आयुष्याच..

मित्र जोडावे तर महाराजांसारखे
ज्याच्या साथीने जग जिंकता येईल.

कुणी विचारलं आयुष्यात
काय कमावलं
तर अभिमानाने सांगता आलं पहिजे
तुमच्यासारखे जिवाभावाचे मित्र कमावले
Love U भावांनो

वाचा: आयुष्यावर मराठी स्टेटस

लक्षात असू दया कि
Baby Shona म्हणणारी
एक दिवस सोडून जाईल
पण भावा म्हणणारा
आपल्याला शेवटयंत साथ देईल

टॅग करा त्या मित्राला
जो youtube च्या कंमेंट बॉक्स मध्ये पण
पोरगी पटवु शकतो

मैत्री ती नाही ज्यात लोक जिव देतात,
मैत्री तर ती आहे ज्यात मित्रांचे दुःख
बिन बोलल्याशिवाय ओळखतात….

मैत्री ही चंदनासारखी असावी
सुगंध देणाऱ्या फुलासारखी असावी
जशी तुटलेल्या ताऱ्याला साथ धरती देते
तशीच प्रकाशांचे तेज घेऊन सावलीसारखी
कोमल असावी…

फक्त चांगल्या काळात आपला हाथ धरणे
म्हणजे मैत्री नाही.
तर आपल्या वाईट काळात देखील
आपला हाथ न सोडणे याला खरी मैत्री…

जिथे बोलण्यासाठी शब्दांची गरज नसते
आनंद दाखवायला हास्याची गरज नसते
दुःख दाखवायला आसवांची गरज नसते
न बोलताच ज्यामध्ये सारे समजते
ती म्हणजे मैत्री

खरी मैत्री ही कधीच ठरवून होत नाही..
हाच तर खऱ्या मैत्रीचा फायदा आहे.
खऱ्या मैत्रीला कुठलाच नियम नाही
हाच तर खऱ्या मैत्रीचा कायदा आहे..
मैत्रीची वाट जरी कठीण असली
तरी ती तितकीच खूप छान आहे.
आयुष्याच्या वाईट क्षणांचा
मैत्रीचं तर प्राण आहे..
मैत्रीत गरजेचं नसते दररोज भेट
कारण हृदयाचा हृदयाशी संवाद असतात थेट
तुझी आणि माझी मैत्री म्हणजे आयुष्याचा ठेवा
या खोट्या जगाच्या मुखवट्यांच्या गर्दीत
एक खात्रीचा विसावा..

तुझी सोबत, तुझी संगत
आयुष्यभर असावी,
नाही विसरणार मैत्री तुझी
तु फक्त ती शेवट पर्यंत निभवावी….

खरे मित्र हे हाथ आणि
डोळ्याप्रमाणे असतात.
जेव्हा आयुष्यात हाताला कधी
यातना होतात तेव्हा डोळे रडतात.
आणि जेव्हा डोळे रडतात तेव्हा
अश्रू पुसायला हात येतात…

10. funny friendship quotes in marathi

चल निघ
तुझ्यासारख्या दहा येतील आणि जातील,
पण माझे मित्र माझी Jaan आहे.

खऱ्या मैत्रीला कधीच शब्दाची
बंधने नसतात,
खऱ्या मैत्रीला तर फक्त
हृदयाची स्पंदने असतात.
मैत्री व्यक्त करण्यासाठी
कधी कधी शब्द अपुरे पडतात..
पण अंत करणापासून व्यक्त केले तर
चेहऱ्यावरील भाव सुद्धा पुरेशे असतात…

आपल्या मैत्रीचे नाते हे
अखंड राहूदे,
आपल्या खऱ्या मैत्रीवर नेहमी
विश्वास राहूदे,
असं कधीच नसत कि
मित्र हा नेहमी जवळ असला पाहिजे,
मित्र लांब असला तरी तो नेहमी
आठवणीत राहूदे…..

खरे मित्र हे असेच असतात
पाखरासारखे उडत उडत
कुठून तरी येतात..
आणि मनामध्ये हळव्या प्रेमाचं
घरटं बनवतात..
सुख दुःखाची गाणी गुणगुणतात
आणि एके दिवशी मैत्रीच्या धाग्याचं
एके अविस्मरणीय घरटं
मनामध्ये आठवण म्हणून बांधून जातात..

मैत्री असावी प्रकाशासारखी
मनाचा आसमंत उजवल करणारी,
मैत्री असावी  एक मार्ग
स्वप्नांना सत्यात उतवणारी,
मैत्री असावी विश्वासाची
हिशेबाची उठाठेव न करणारी,
मैत्री असावी सुखाची साथीदार
अन दुःखाची भागीदार….

खरी मैत्री म्हणजे
मायेची साठवण,
मनाने मनाला दिलेली एक
प्रेमाची आठवण,
मैत्रीचा धागा हा नीट जपायचा असतो
तो कधीच विसरायचा नसतो.
कारण मैत्रीचं नातं हे तुटत नाही
ते आपोआपच मिटून जातात
जशी बोटांवर रंग ठेवून
फुलपाखरे उडून जातात….

दुनियेतील सर्वात अवघड काम
बिना डोक्याचे मित्र सांभाळणं

आई म्हणजे भेटीला आलेला देव
पत्नी म्हणजे देवाने दिलेली एक
सर्वोत्तम भेट
पण मित्र म्हणजे
देवाला सुद्धा न मिळालेली भेट

बंधना पलीकडे एक नाते असावे,
शब्दांचे बंधन त्याला नसावे,
भावनांचा आधार असावा,
दु:खाला तिथे थारा नसावा,
असा गोडवा आपल्या मैत्रीत असावा.

सर्वकाही भेटतं या जगात
पण जुने मित्र
आणि त्यांच्या सोबतचे ते दिवस
पुन्हा नाहीत भेटत

आम्ही चारचौघात प्रसिद्ध आहोत
कारण आमची मैत्री दिलदार लोकांन
सोबत आहे दलिंदर सोबत नाही

जे जोडले जाते ते नाते,
जी जडते ती सवय,
जी थांबते ती ओढ,
जे वाढते ते प्रेम,
जो संपतो तो श्वास,
पण निरंतर राहते ती मैत्री,
आणि फक्त मैत्री…

11. attitude friendship quotes in marathi

मित्राला चहा पाज म्हणलं कि
असा बगतो कि जणू काय
सगळी प्रॉपर्टी मागितली त्याची

काट्यांवर चालुन दुसऱ्यासाठी रचलेली
फुलाची रास म्हणजे मैत्री
तिखट लागल्यावर घेतलेला पहीला गोड
घास म्हणजे मैत्री
एकटे असल्यावर झालेला खरा खुरा
भास म्हणजे मैत्री
मरतांना घेतलेला शेवटचा
श्वास म्हणजे मैत्री

वाचा: फेसबुक मराठी स्टेटस

खरा मित्र तोच असतो
जो तुमच्या सुखात पाठीमागे
आणि दुःखात सर्वात पुढे असतो

मैत्री आणि प्रेमात
फरक एवढाच की,
प्रेमाने कधी हसवले नाही,
आणि मैत्रीने कधी रडवले नाही…

निशब्द भावनेला स्पर्शाची साथ,
हळव्या मनाला आसवांची साथ,
उधाण आनंदाला हसण्याची साथ,
तशीच माझ्या जीवनाला
तुझ्या मैत्रीची साथ……

असे हृदय तयार करा की,
त्याला कधी तडा जाणार नाही,
असे हास्य तयार करा की
हृदयाला त्रास होणार नाही,
असा स्पर्श करा की
त्याने जखम होणार नाही,
अशी मैत्री करा की,
त्याचा शेवट कधी होणार नाही…

मैत्री म्हणजे
आपल्यावर जीवापाड प्रेम करणारं
सुख-दुःखाच्या क्षणी
आपल्या मनाला जपणारं
जीवनॉला खरा अर्थ समजावणारं

रक्ताची नाती जन्माने मिळतात,
मानलेली नाती मनाने जुळतात,
पण नाती नसतांनाही जी बंधनं जुळतात,
त्या रेशमी बंधनांना मैत्री म्हणतात…

मैत्री हि नेहमी गोड असावी,
जीवनात तिला कशाची तोड नसावी,
सुखात ती हसावी, दुःखात ती रडावी,
पण,
आयुष्यभर ती आपल्या सोबत असावी…

जीवन आहे तिथे आठवण आहे,
आठवण आहे तिथे भावना आहे,
भावना आहे तिथे मैत्री आहे,
आणि जिथे मैत्री आहे तिथे फक्त तुच आहे…

मित्र-मैत्रीण हे शब्द जरी लहान असले
तरी यात आपुलकी, प्रेम, विश्वास,
भांडण, काळजी
अशा बऱ्याच गोष्टी दडलेल्या असतात
म्हणून मैत्री ही खूप स्पेशल असते..

आयुष्याचा अर्थच मला
तुझ्या मैत्रीने शिकवला,
तुझ्याशी मैत्री करण्यापूर्वी,
जगण्याचे संदर्भ वेगळे होते,
तुझ्याशी मैत्री केली आणि
जगण्याचे संदर्भ बदलत गेले…

12. happy friendship day marathi quotes

कोणी कितीही बोललं तरी,
कोणाचं काही ऐकायचं नाही,
कधीही पकडले गेलो तरी,
मित्रांची नावं सांगायची नाही…

मैत्री करण्यासाठी नसावं लागतं
श्रीमंत आणि सुंदर,
त्याच्यासाठी असावा लागतो
फ़क्त मैत्रीचा आदर….

गुलाब उमलते ते नाजुक काट्यावर.
गवत झुलते ते वा-याच्या झोतावर
पक्षी उडतो ते पंखाच्या जोरावर
माणूस जगतो ते आशेच्या किरणावर
आणि मैत्री टिकते ती फक्त
एकमेकांच्या “विश्वासावर”

पावसातुन जेवढा ओलावा मिळत नाही ना
तेवढा जिव्हाळा नेहमी मैत्री मधुन मिळतो,
मैत्री मधल्या सावलीचा अर्थ हा नेहमी
कधी तरी उन्हातुन आल्यावरच कळतो.

एकदा मैत्रीच्या नात्यात अडकलो ना की
मित्रांशिवाय आयुष्य अर्ध वाटायला लागतं..

या मैत्रीचा खरा अर्थ केव्हा कळतो ?
नेत्रकडा ओलावल्या अन
शब्द ओठांवरच अडखळला
मित्र या शब्दाचा अर्थ
तो दूर गेल्यावर कळला

आयुष्यात जास्त सुख मिळाले
तर वळून बघ मित्रा
मी तुझ्या मागे असेन
पण दुखामध्ये वळून बघू नकोस
कारण तेव्हा मी तुझ्या सोबतच असेन…

वाचा: Motivational मराठी स्टेटस

मित्रांचा राग आला तरी
त्यांना सोडता येत नाही,
कारण दुःखात असु किंवा सुखात
ते कधीच आपल्याला एकटे सोडत नाही…

एक दिवस प्रेमाने मैत्रीला विचारले
जगात मी हजर असतांना 
तू आलीस कशाला,
तेव्हा मैत्री म्हणाली
जिथे जिथे तू अश्रू देऊन जाशील 
ते पुसायला..

देव माझा सांगून गेला,
पोटापुरतेच कमव..
जिवाभावाचे मित्र मात्र,
खूप सारे जमव…

लक्षावधी वर्षांनी एखादा सुर्य निर्माण होतो,
कित्येक कळप शोधल्यावर कस्तुरी मृग सापडतो,
हजारो शिंपले उघडल्यावर एखादा मोती दिसतो,
शेकडो माणसे आयुष्यात भेटतात,
पण त्यात एखादाच मित्र तुझ्यासारखा असतो…

दोन गोष्टी सोडुन मैञी करा,
एक खोटेपणा आणि दोन मोठेपणा…!

भरपुर भांडुन पण
जेंव्हा एकमेकांसमोर येता
आणि एका smile मध्ये सगळ ठीक होत
तिच खरी मैत्री…

मैत्रीला रंग नाही तरीही ती रंगीत आहे
मैत्रीला चेहरा नाही तरीही ती सुंदर आहे,
मैत्रीला घर नाही म्हणूनच ती
माझ्या आणि तुझ्या हृदयात आहे…

आकाशात चंद्रासाठी चांदण्या खूप आहे,
पण चांदण्यासाठी चंद्र एकच आहे,
तुझ्यासाठी मित्र खूप असतील,
पण माझ्यासाठी फक्त तू आहे…

13. friendship quotes in marathi for girl

चांगल्या मैत्रीला,
वचन आणि अटींची गरज नसते..
फक्त दोन माणसं हवी असतात,
एक जो निभाऊ शकेल,
आणि दुसरा जो त्याला समजु शकेल…

कधी भांडणाची साथ
कधी मैत्रीचा हात
कधी प्रेमाची बात
अशी असते निस्वार्थ मैत्रीची जात

मैत्री नावाच्या नात्याची,
वेगळीच असते जाणीव,
भरून काढते आयुष्यात,
प्रत्येक नात्यांची उणीव…

तुमच्या Keyboard च्या
Y आणि I च्या मध्ये
एक खूप सुंदर Cute व्यक्ती आहे
जरा बघा तर

लांबचा पल्ला गाठतांना
दूर दूर जातांना
दुःख सारी खोडायला
नवे नाते जोडायला
ठेच लागता सावरायला
चुकीच्या वाटेवर आवरायला
मी असेन तुझ्याबरोबर नेहमीच
तुझ्या प्रश्नांची कोडी सोडवायला…

चांगल्या व्यक्तीसोबत मैत्री ही
उसासारखी असते,
तुम्ही त्याला तोडा, घासा, पिरगळा, ठेचा,
किंवा ठेचुन बारीक करा
तरीही अखेर पर्यंत त्यातून गोडवाच बाहेर येतो…

आज काल जळणारे
भरपूर झालेत,
त्यांना जळु दया..
आम्हाला साथ देणारे
मित्र भरपूर आहेत
हे त्यांना कळू दया…

लाख मित्र बनवणं खुप सोप्प असत
पण एक मित्र बनवुन
त्याच्या सोबत मैत्री टिकवणे
खूप कठीण असते…..

काहीजण मैत्री कशी करतात ?
उबेसाठी शेकोटी पेटवतात 
अन जणू शेकोटीची कसोटी पाहतात, 
स्वार्थासाठी मैत्री करतात 
अन कामाच्या वेळेस फ़क्त आपलं म्हणतात, 
शेकोटीत अन मैत्रीत फ़रक काय ?
दोन्हीपण एकच जाणवतात.

माणसाने समाजात जगण्यासाठी
रक्ताची बरीच नाती उभी केली,
काका, मामा, आत्या, दादा, अशीच बरीच नाती
त्यांच्याजवळ असतांनाही, एकच नातं जे खुद्द परिस्थितीने उभं केलं
ते म्हणजे,मैत्रीचं नातं, जे रक्ताचं नसलं तरी
वेळेला पहिलं धावून येतं कसलीही अपेक्षा नसतांना..

असं म्हणतात कि
प्रेमात खूप ताकद असते
पण मी म्हणतो
सगळ्या संकटावर मैत्रीच भारी पडते

जे जोडले जाते ते नाते
जी जडते ती सवय
जी थांबते ती ओढ
जे वाढते ते प्रेम
जो संपतो तो श्वास
पण निरंतर राहते ती मैत्री
आणि फक्त मैत्री…

मैत्री म्हणजे
संकटाशी झुंजणारा  वारा असतो.
विश्वासाने वाहणारा आपुलकीचा झरा असतो.

14. funny quotes on friendship in marathi

मैत्री असा खेळ आहे
दोघांनीही खेळायचा असतो.
एक बाद झाला तरी
दुसर्याने डाव सांभाळायचा असतो.

मैत्रीसाठी पुढे केलेला हात कोणी
मागे घेत नसतं.
पण जीवनभर विश्वासने साथ देणारा हात
आपणच आपलं शोधायचा असतो.
सावलीसाठी कोणी स्वताहून आसरा देत नसतं.
रणरणत्या उन्हात सावलीसाठी एक झाड
आपणच आपलं शोधायचं असतं..

मैत्री करणारे खूप भेटतील
परंतु निभावणारे कमी असतील
मग सांगा खरे मित्र कसे असतील ?

मैत्री असावी तर ती पक्की असावी,
मैत्री असावी तर ती हसवणारी असावी,
मैत्री असावी तर ती रडवणारी असावी,
मैत्री असावी तर ती भांडणारी असावी,
पण मैत्री ही कधीच बदलनारी नसावी…..

मैत्री करण्याचा अंदाज पाहिजे,
आठवण येण्याचे कारण पाहिजे,
तू कॉल कर किंवा नको करू,
पण तुझा एक प्रेमळ Msg रोज यायला
पाहिजे…

खरा मित्र तो नसतो
जो रात्र दिवस आपल्या सोबत असून पण
गरज असल्यावर आपल्याला सोबत नसतो,
खरा मित्र तर तो असतो
जो आपल्या वाईट वेळेमध्ये
कायम आपल्या सोबत असतो…..

मैत्री म्हणजे सुंदर पहाट
कधीही न हरवणारी दोस्तीची वाट.
मैत्री म्हणजे हवेतला ऊबदार गारवा
अन् जणू दरवळणारा मारवा.
मैत्री म्हणजे अत्तराची ईवलीशी कुपी
दु:खावरची हळुवार जादूची झप्पी…

मैत्री म्हणजे न दिसणारा हातामधला हात
नेहमीकरता असणारी तुझीचं साथ.
सोबत रहा तू फक्त.. इतकंचं एक मागणं आहे.
तू असल्यावर अवघं जीवन देखील गाणं आहे..

श्वासातला श्वास असते
ती खरी मैञी,
ओठातला घास असते
ती खरी मैञी,
काळजाला काळजाची आस असते
ती खरी मैञी,
कोणीही जवळ नसताना तुझी साथ असते
तीच खरी मैञी….

नाते किती जुने यावर कधीच मैत्री टिकत नाही,
मैत्रीचं नाते टिकायला मैत्री ही नेहमी खोल असावी लागते,
कुठेही बी पेरल्यावर कधी झाड नाही उगवत
त्यासाठी जमीन मुळात ओळी असावी लागते….

एक प्रवास खऱ्या मैत्रीचा
जसा हळुवार पावसाच्या सरींचा,
ती पावसाची ओली सर
अलगद येऊन जाते,
आणि एका सुंदरश्या मैत्रीची आठवण
हळूच आपणास करून देते..

येवढी थंडी आहे की
जो मित्र कधी गाडीला
हात लाऊ देत नव्हता
तो सुद्धा बोलतोय
भावा गाडी तु चालव

खरा मित्र तर तो असतो
जो आपल्याला कधीच Judge करत नसतो,
जरी आपण काही वाईट केले ना तरी तो
आपली साथ कधीच सोडत नसतो…

जीवनातील प्रत्येक problem चा
Toll Free नंबर म्हणजे
मित्र..

Final Word

If you like friendship quotes in marathi then share with your friends and family members and social media.If you have any query regarding friendship quotes in marathi then comments below or email at [email protected]

Leave a Comment