1500+ मराठी म्हणी | Best Marathi Mhani

marathi mhani

जर तुम्ही marathi mhani शोधत असाल तर तुम्ही योग्य जागी आला आहेत कारण आम्ही तुम्हाला उत्कृष्ट mhani in marathi देण्याचा प्रयन्त केला आहे आम्ही आशा करतो की हे मराठी म्हणी तुम्हाला नक्कीच आवडतील. List Of Marathi Mhani अति तेथे माती – कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक वाईटच असतो. आयत्या बिळात नागोबा – दुसर्‍याने स्वत:साठी केलेल्या गोष्टीचा आयता …

Read more